Skal taxi være et yrke?

Opplæring og kvalitetskontroll er nødvendig. Det er en grov undervurdering av drosjeyrket å mene at hvem som helst bare kan sette seg i en bil og slå på gps-en, mener Petter Karlsen i Taxiskolen.

"Det er jo bare å sette seg inn i bilen og slå på gps-en". Det sa en Oslo-politiker i en debatt på facebook om taxi, Uber og delingsøkonomi. Det står i sterk kontrast til uttalte forventninger fra politikere, kunder og Forbrukerrådet.

- Det er også en grov undervurdering av drosjeyrket, sier kursleder i Taxiskolen, Petter Karlsen.

Vegdirektoratet inviterte i 2013 taxiforbundet til et samarbeid. Resultatet ble en læreplan for en sjåførutdanning på 20 timer, "Taxisjåførutdanning grunnkurs", som skulle bli iverksatt i løpet av 2014. Dessverre har ingenting skjedd ennå, saken ligger i departementet.

Petter Karlsen mener at kvaliteten på noen av drosjesjåførene, spesielt i storbyene, kan bli bedre. - Det er derfor taxiforbundet gjennom Taxiskolen og de større sentralene driver aktivt med kursvirksomhet, og det er derfor vi ber myndighetene heve terskelen, i stedet for å senke den. Blant annet ved å gi sentralene økt styringsrett, ha offentlig kontroll med løyvekursene, og innføre et grunnkurs for sjåfører.

- Alle disse forslagene har ligget i departementets skuffer i flere år, og vi håper de nå blir tatt fram og innført, sier Karlsen.

Lønnsomhet er grunnleggende

En av grunnpilarene i reguleringen er at den skal sikre en markedsbalanse, og dermed at drosjeyrket er til å leve av. Det er samtidig forutsetningen for god rekruttering, yrkesstolthet og stabile sjåfører med erfaring.

- Det er en ond sirkel med færre turer, som kompenseres dels med høyere priser og dels lengre arbeidstid. Rekrutteringen svekkes fordi lønnsevnen blir for svak, spesi