Norges Taxiforbund inviterer sine medlemmer til båtseminar

Seminaret arrangeres om bord på MS Color Magic med overfart tur/retur Kiel fra og med onsdag 3. mai til fredag 5. mai.

Programmet for seminar blir klart i løpet av mars, og vil ha fokus på forbundets oppgaver, politisk status og hvordan man ser for seg fremtid i taxibransjen. Du vil få mulighet til å møte forbundets ledelse og ansatte i tillegg til flere av våre leverandører.
Les mer

ESA: norsk drosjeregulering er i strid med EØS-regelverket

ESA avga 22. februar en grunngitt uttalelse hvor de konkluderer med at den norske drosjereguleringen er i strid med EØS-regelverket. ESA mener blant annet at behovsprøvingen og plikten for løyvehaver til å være tilknyttet en drosjesentral ikke er i tråd med retten til fri etablering etter EØS-avtalen artikkel 31. ESA gir Norge to måneders frist til å gjennomføre nødvendige tiltak for å rette seg etter uttalelsen.

Som en følge av ESAs ble Norges Taxiforbund, sammen med andre aktører, invitert til et møte med Samferdselsdepartementet 23. februar 2017 hvor statssekretær Tom-Christer Nilsen informerte om departementets videre arbeid knyttet til uttalelsen. Det ble også informert om arbeidet med ny yrkestransportlov.

Les referatet fra møtet her.

Ny direktør i Norges Taxiforbund

Styret i Norges Taxiforbund har ansatt Roar Refseth (57) som ny direktør i forbundet.

Han kommer fra stillingen som regiondirektør for Norgestaxi region vest, som omfatter resultat- og personalansvar for Stavanger, Bergen og Trondheim. Mellom 2013 og 2016 var han daglig leder for Norgestaxi i Trondheim, der han er bosatt med samboer.

Refseth har tidligere blant annet vært regionsjef for Coca Cola i Midt-Norge, driftssjef i Gauldal Billag AS, rådgiver i eget selskap og daglig leder i virksomheter knyttet til Stiftsstaden-konsernet i Trondheim.

Refseth tiltrer som direktør senest 1. mai.

Gledelig fra Samferdselsdepartementet

- Vi er svært fornøyd med at departementet vil beholde de grunnleggende rammevilkårene for drosjene, og avviser alle forslag om å innføre ulike konkurransevilkår.
Les mer

Stabil trygghet i hverdagen

- Det er veldig viktig med en stabil, hyggelig og kjent sjåfør for barna våre, sier foreldrene til Vilde og Julie i Oslo. Hver dag kjøres jentene til og fra Haukåsen skole på Trosterud på Oslo østkant.

Sjåføren er Eddy Hansen (70) som har kjørt skolebarn med spesielle behov siden 1979, mest ved Norvoll skole, nå ved Haukåsen. Han synes det er en fin jobb, og gleder seg over å følge barna og se utviklingen fra de begynne på skolen, til de slutter. Noen foreldre har også ønsket at han sk