Taxipolitikk grunnkurs på 1,49 min. (Film):

Taxipolitikk på 30 sek. (Tekst):

For viderekommende:
Dette bør du vite om taxipolitikk (To sider):


Følg oss på Facebook:

Tidenes sjanse til opprydding

Norges Taxiforbund - herunder Forum for Taxisentraler - gjør over helgen ferdig et dokument som skal oversendes samferdselsministeren. Der får hun oppskriften på all den opprydding hun måtte ønske i drosjenæringen, skriver NTs leder Tor Johannessen i bladet TAXI nr 3, som nå er i posten.

Samferdselsministeren utarbeider i vår et høringsnotat om endringer i Yrkestransportloven med forskrift. Taxiforbundets notat er et innspill til dette arbeidet.

Forbundets dokument gjennomgår alle de forslag som er fremmet gjennom de siste årene. Dels er de allerede tatt med i det arbeidet departementet er i gang med, dels er det andre forslag som forbundet har kommet med.

- Vi håper statsråden tar hele bredden i betraktning nå som yrkestransportloven og forskriften skal vurderes. Dette er tidenes sjanse til å få på plass næringens rammebetingelser, og fjerne uro og rot for lang tid fremover, skriver styrelederen og fortsetter:

Når drosjenæringen får en slik gjennomgang, er det meningsløst om byrådet i Oslo nok en gang skal bruke hastverk som begrunnelse for å presse gjennom nytt reglement, uavhengig av hva som skjer på nasjonalt nivå. Det må bli slutt på at Oslo og Akershus ikke snakker sammen og ikke snakker med næringen. Det gjør alle andre fylker.

La oss nå få de nasjonale rammebetingelsene på plass, ikke minst felles løyvekriterier, obligatorisk utdanning og kvalitetsstandarder med kontroll og sanksjonsregime. Løyvemyndighetene i Oslo og Akershus må ta en prestisjefri time-out, og snakke med næringen før de skaper enda mer uro, heter det i lederens faste spalte "Tors hjørne".

I TAXI nr 3 omtales dokumentet nærmere. Det er også intervjuer med direktørene for de to største taxisentralene i Oslo. Svein-Erik Marø Ovesen i Oslo Taxi beskylder Byrådet i Oslo for elendig politisk og administrativt håndverk i løyvepolitikken. Også Norgestaxi mene