Drosjepolitikk

Deregulering ikke forenlig med "taxi - overalt, alltid"

- Det er uten tvil slik at en deregulering ikke er forenlig med «taxi overalt alltid», god kvalitet og fornuftig prisdannelse, skriver Norges Taxiforbund i sitt innspill til Samferdselsdepartementet foran gjennomgangen av Yrkestransportloven.
Les mer


Norges Taxiforbunds ønsker for drosjepolitikken

NT har i 2012 og 2013 hatt omfattende møtevirksomhet med de politiske partiene på Stortinget, hovedsakelig med deres representanter i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Regjeringen lot være å fremme sin varslede sak om endringer i Yrkestransportloven (på høring i 2012). Dermed ble heller ikke NTs forslag i den forbindelse tatt opp av den rødgrønne regjeringen.

Våre politiske ønsker ble beskrevet i "Politisk notat" fra 25. april 2012, og disse er fortsatt gyldige. Hovedsakene er sentrale retningslinjer for løyvepolitikken, sikring av drosjetilbudet "overalt, alltid" gjennom bedre samordning av offentlig kjøring og lokal kjøreplikt, og økt styringsrett for sentraler - for å sikre god kvalitet i næringen.

Forslagene til endringer av lov og forskrift er utdypet i "NTs innspill til lov og forskriftsendringer" fra juni 2012, redaksjonelt oppdatert i februar 2013. Som vedlegg ligger to uttalelser fra Møre og Romsdal fylkesting, som illustrerer problematikken rundt helseforetakenes anbudspolitikk og drosjedekningen i distriktene.

De politiske partienes programmer om drosjepolitikk er oppsummert i bladet TAXI nr 4, 2013, side 8. I samme blad, side 12-13 kan du finne taxiforbundets syn på Forbrukerrådets taxiutredning og presentasjonen av den. Bladet TAXI har ellers en rekke artikler som belyser drosjepolitikken.

Forbundets kampanje "Taxi - overalt, alltid" ligger i høyre spalte her på hjemmesiden, og følges opp gjennom vår facebookside med samme navn. Se også Norges Taxiforbunds egen facebookside, og følg oss på Twitter.


Taxi er kollektiv

Vi er «den forlengede arm» for de titusener som av fysiske eller psykiske årsaker ikke kan benytte det tradisjonelle kollektivtilbudet. Vi kan ikke se at disse grupper skal ha forringende fremkomstmuligheter fordi de har «kjøpt billett» på et annet kollektivalternativ. Det skriver NT avd Oslo blant annet i forbindelse med Ruters og bymiljøetatens forslag om å skvise ut drosjene fra en del gater
Les mer


Om drosjer og frisørsalonger

Drosjemarkeder fungerer ikke som andre markeder. Politikk som ikke tar hensyn til det, ender ofte med motsatt resultat av det man ville ha. For eksempel ved at flere konkurrenter gir høyere priser, ikke lavere. Les mer om det her.

Politisk venstrehåndsarbeid fra partiene

Norges Taxiforbund har gjennom 2011 hatt flere møter med de politiske partiene, nasjonalt og regionalt. Vi har formulert våre politiske budskap for næringen og vi har evaluert partienes holdninger og arbeid med drosjesaker.

Her finner du en oversikt over aktuelt stoff:

  • "Politisk venstrehåndsarbeid": Terningkast til partiene i bladet TAXI nr 5 (side 15-17)
  • "Lite nytt fra partiene": Reviderte terningkast etter respons fr