Roar Refseth

Direktør

født 8.10.1959.
Utdannet ved Trondheim Økonomiske Høgskole.


Direktør i forbundet fra mai 2017.

Mobil: 918 79 104
e-post:
roar.refseth@nortaxi.no

Lars Hjelmeng

Rådgiver

født 18.9.1956.
Tidl. drosjeeier og bakgrunn
fra en rekke styre- og tillitsverv.

Direktør i forbundet fra 2011 til 2015.

Bistand til enkeltmedlemmer og tillitsmenn i bransje- og organisasjonsspørsmål. Organisasjonsarbeid, kurs og konferanser samt prosjektarbeid.

Sveinung Trydal

Advokat

født 15.5.1973.
Advokat i forbundet fra mars 2015.
Cand.Jur., UiO 1999.

Juridisk bistand til medlemmer og bransjen, innen et vidt spekter av rettsområder.

Kristoffer Fosse Hanssen

Utredningssjef

født 6.9.1987
Master i samfunnsøkonomi, NTNU 2014
Ansatt i forbundet 21.5.15

Ansvar for politiske og bransjerelaterte analyser og utredninger, samt formidlingen av disse. Hovedansvar ligger i å innhente, bearbeide og analysere statistikk som beskriver utviklingstrekk i næringen og gi faglige råd.

Ronny Lemoen

IT-ansvarlig

født 10.3.1975
Markedsøkonom fra OMH 2000

Ansatt i forbundet 17.9.01

TAXI, informasjon, utredning,
utstillere, medlemsavtaler, IT-ansvarlig

Bjørn-Wiggo Renø

Økonomi- og administrasjonssjef

født 12.2.1966
Reg. revisor fra Høyskolen i Oslo 1989
Ansatt i forbundet august 2013

Ansvar for forbundets regnskapsføring, lønn og økonomirapportering.

Atle Hagtun