Æresmedlemmer

Trond Solaas

Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2015.

Torbjørn Hallan

Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2015.

Tor Johannessen

Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2011.

Karl A. Ivarsson

Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2007.

Ole Gabriel Ueland

Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2005.

Even Mikaelsen

Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2015.

Lars Chr. Kvisten

Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2015.

Wiggo Korsnes

Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2011.

Reidun Blaalid og Halvor Herre

Utnevnt til æresmedlemmer av Landsmøtet 2005.

Jan Enoksen

Utnevnt til æresmeldem av Landsmøtet 2003.

Utnevnt

Arne Eriksen

Tønsberg

1991

Rolf Wiik

Trondheim

1997

Tore Lykken Molteberg

Sarpsborg

2001

Henning Haga

Oslo

2001

Jan Enoksen