Bestilling av takstoblater

Jeg ønsker å bestille takstoblater (gjelder for maksimalpriser)

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for juridisk bistand
(retningslinjer-for-juridisk-bistand-nye-mai-2016.pdf, 148kB)

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker