Bestilling av takstoblater

Jeg ønsker å bestille takstoblater (gjelder for maksimalpriser)

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no<