Velkommen til landsmøte 2017

Norges Taxiforbund avholder landsmøte i Sandefjord 6. og 7. oktober.

Klikk deg inn HER for å melde deg på og lese mer om arrangementet, program og priser.


ESA: norsk drosjeregulering er i strid med EØS-regelverket

ESA avga 22. februar en grunngitt uttalelse hvor de konkluderer med at den norske drosjereguleringen er i strid med EØS-regelverket. ESA mener blant annet at behovsprøvingen og plikten for løyvehaver til å være tilknyttet en drosjesentral ikke er i tråd med retten til fri etablering etter EØS-avtalen artikkel 31. ESA gir Norge to måneders frist til å gjennomføre nødvendige tiltak for å rette seg etter uttalelsen.

Som en følge av ESAs ble Norges Taxiforbund, sammen med andre aktører, invitert til et møte med Samferdselsdepartementet 23. februar 2017 hvor statssekretær Tom-Christer Nilsen informerte om departementets videre arbeid knyttet til uttalelsen. Det ble også informert om arbeidet med ny yrkestransportlov.

Les referatet fra møtet her.


Ny direktør i Norges Taxiforbund

Styret i Norges Taxiforbund har ansatt Roar Refseth (57) som ny direktør i forbundet.

Han kommer fra stillingen som regiondirektør for Norgestaxi region vest, som omfatter resultat- og personalansvar for Stavanger, Bergen og Trondheim. Mellom 2013 og 2016 var han daglig leder for Norgestaxi i Trondheim, der han er bosatt med samboer.

Refseth har tidligere blant annet vært regionsjef for Coca Cola i Midt-Norge, driftssjef i Gauldal Billag AS, rådgiver i eget selskap og daglig leder i virksomheter knyttet til Stiftsstaden-konsernet i Trondheim.

Refseth tiltrer som direktør senest 1. mai.


Dieselforbud gjelder ikke taxi

Oslo kommune innfører midlertidig kjøreforbud for dieseldrevne kjøretøy i Oslo fra tirsdag 17. januar 2017 klokken 06:00.

Taxi er unntatt fra dette forbudet.

Se informasjonen fra Oslo kommune her.


Endringer i Norges Taxiforbund

Kristin Male har sluttet som direktør i Norges Taxiforbund.

Forbundets styreleder Øystein Trevland er nå ansvarlig for medie- og samfunnskontakt og leder det næringspolitiske arbeidet i forbundet.
Kontaktinformasjon: tel. 90 90 44 00 ot@nortaxi.no

Forbundets økonomi- og adm. sjef Bjørn-Wiggo Renø har tiltrådt som leder av administrasjonen med ansvar for økonomi, administrasjon og personale inntil ny direktør er ansatt.
Kontaktinformasjon: tel. 23 21 04 11 / 91 13 66 14 br@nortaxi.no


Gledelig fra Samferdselsdepartementet

- Vi er svært fornøyd med at departementet vil beholde de grunnleggende rammevilkårene for drosjene, og avviser alle forslag om å innføre ulike konkurransevilkår.
Les mer


Fagkonferansen 2016

Velkommen til næringens faglige og sosiale møteplass

Norges Taxiforbund har gleden av å invitere deg til Fagkonferansen 2016! Konferansen arrangeres hvert annet år, og er næringens faglige og sosiale møteplass. Målet med årets konferanse er å bidra til nytenkning og debatt omkring de endringer og utfordringer som drosjenæringen står ovenfor.

Norges Taxiforbund inviterer sine medlemmer, samarbeidspartnere, leverandører og politikere til å ta del i konferansen, som arrangeres den 27. og 28. oktober 2016 på Thon Hotel Oslofjord. Statssekretæren i samferdselsdepartementet vil åpne konferansen, og vi har invitert spennende foredragsholdere fra drosjenæringen, akademia og politikken.

Vel møtt!

Du kan lese mer om konferansen her. Konferansen er nå fulltegnet.


Stabil trygghet i hverdagen

- Det er veldig viktig med en stabil, hyggelig og kjent sjåfør for barna våre, sier foreldrene til Vilde og Julie i Oslo. Hver dag kjøres jentene til og fra Haukåsen skole på Trosterud på Oslo østkant.

Sjåføren er Eddy Hansen (70) som har kjørt skolebarn med spesielle behov siden 1979, mest ved Norvoll skole, nå ved Haukåsen. Han synes det er en fin jobb, og gleder seg over å følge barna og se utviklingen fra de begynne på skolen, til de slutter. Noen foreldre har også ønsket at han skulle fortsette med barna deres i voksen alder, til og fra aktivitetssentra.
Les mer


Katta ut av sekken fra Abelia

Uber kjemper nå en kamp verden over for å overta taximarkedene. Det kan de bare lykkes med hvis de blir definert som noe annet enn taxi - og dermed kan konkurrere på ulike vilkår og med prisdumping.

Hovedsaken i debatten om drosjelovgivningen handler om behovsprøvingen. Å fjerne den er å fjerne taxi overalt alltid, og det er et ja til et uhemmet antall drosjer med lav lønnsevne og kvalitet i byene. Det betyr avlysning av samfunnsoppdraget og av taxi som ledd i kollektivpolitikken.

Men hvis det er slik politikerne vil ha det, er drosjenæringen klar til å konkurrere med hvem som helst - så lenge det er på like vilkår. Men nå er katta ute av sekken også i Norge: Abelia foreslår særvilkår for å kunne lovliggjøre piratvirksomheter, skriver Norges Taxiforbunds leder, Øystein Trevland.
Les mer


Skal taxi være et yrke?

"Det er jo bare å sette seg inn i bilen og slå på gps-en". Det sa en Oslo-politiker i en debatt på facebook om taxi, Uber og delingsøkonomi. Det står i sterk kontrast til uttalte forventninger fra politikere, kunder og Forbrukerrådet.

- Det er også en grov undervurdering av drosjeyrket, sier kursleder i Taxiskolen, Petter Karlsen.

Vegdirektoratet inviterte i 2013 taxiforbundet til et samarbeid. Resultatet ble en læreplan for en sjåførutdanning på 20 timer, "Taxisjåførutdanning grunnkurs", som skulle bli iverksatt i løpet av 2014. Dessverre har ingenting skjedd ennå, saken ligger i departementet.
Les mer


Deregulering ikke forenlig med "taxi - overalt, alltid"

En deregulering er ikke forenlig med «taxi overalt alltid», god kvalitet og fornuftig prisdannelse, skriver Norges Taxiforbund i sitt innspill til Samferdselsdepartementet foran gjennomgangen av Yrkestransportloven

Det er viktig at behovsprøvingen består. Den overordnede begrunnelsen er å sikre tilgjengelige drosjer over hele landet, ivareta alle kundegruppers behov og sikkerhet, og sikre at yrket er til å leve av, skriver forbundet.

Dette synet støttes av NHO Transport og Norsk Transportarbeiderforbund, mens Abelia - med Uber som medlem - vil ha konkurranse på ulike vilkår.
Les mer


Enige om taxiløsning på Flesland og Sola

Avinor og Norges Taxiforbund har hatt konstruktive og gode samtaler om innføring av taxi management-systemet på Bergen lufthavn, Flesland.
Les mer


Taxi finansierer 20.000 barnehageplasser

Norske drosjer sørger for at det alltid er offentlig transport å få tak i - døgnet rundt i hele landet. I tillegg bidrar næringen med nær 3 milliarder skattekroner i året.
Les mer


Uber-frifinnelse opphevet

Borgarting lagmannsrett har opphevet Oslo tingretts frifinnelse av en Uber-sjåfør. - Dette viser nå også rettslig at denne virksomheten er ulovlig, sier direktør Kristin Male i Norges Taxiforbund.
Les mer


Narvik Taxi vant serviceprisen

Med over 61 prosent av stemmene vant Narvik Taxi serviceprisen for Narvikregionen, i konkurranse med fire andre finalister.

- Yrket fortjener mer respekt. Prisen skyldes guttene og jentene som kjører drosje. De er helt fantastiske. Oppe sent og tidlig - døgnet rundt hver dag. Jula, påskeaften, torsdager og tirsdager. Hele døgnet er de på plass for å kjøre dere dit dere skal, sier daglig leder Jørn Indresand.
Les mer


Usikkerheten må fjernes

Politikerne må fortelle oss i klartekst om målene bak dagens regulering står ved lag, eller ikke. Hvis de fortsatt vil ha taxi - overalt, alltid, og hvis de fortsatt mener at drosjeyrket skal være til å leve av, så er det ikke mulig å snu dagens lovverk på hodet. Da kan det gjerne diskuteres nyanser og tilpasninger, men behovsprøvingen må bestå. Uten den ingen kjøreplikt. Uten den blir det et ukontrollerbart kaos i storbyene.
Les mer


Håper på bedre politisk lederskap

Vi håper våre politikere får en fredfull og omtenksom jul, og at vi kan få et 2016 med klarere tanker og bedre politisk lederskap.
Det sier Norges Taxiforbunds leder Øystein Trevland etter nedslående svar fra samferdselspolitikerne i regjeringspartiene om taxipolitikken.

I forrige nr av bladet TAXI (nr 7, 2015), ba Trevland om tverrpolitisk enighet om reformer i lovverket og øvrige rammeverk for drosjenæringen. Svarene vi fikk i TAXI nr 8 gir ingen avklaring.
Les mer


- Sørg for bred støtte til taxipolitikken

Regjeringspartiene diskuterer fortsatt hva de vil med drosjenæringen. - Sørg for bred politisk støtte og forutsigbare rammevilkår både for forbrukerne og næringen, sier NT-leder Øystein Trevland.

- Ut fra det statssekretær John-Ragnar Aarset (H) sa på landsmøtet, forventer vi å bli invitert inn i prosessen. Vårt budskap er klart, sier Øystein Trevland:

Når Regjeringen i sin plattform så tydelig sa at vi er del av kollektivpolitikken og har et samfunnsoppdrag, tar vi for gitt at de grunnleggende reguleringene blir beholdt.
Les mer


- Reguleringen er fornuftig

Sentrale myndigheter må sette seg bedre inn i hvor viktig bransjen er. Vi er der 24 timer i døgnet, året rundt. Hvis ikke dette sikres, er det mange som mister muligheten til å komme seg ut, sier Tom Staahle, nyvalgt ordfører i Ullensaker (Frp) og drosjesjåfør på fritiden.

Han deler NTs syn på at behovsprøvingen må beholdes, men med økt styringsrett for sentralene.
Les mer


Nye æresmedlemmer

Under landsmøtet i Bergen forrige helg, ble fem nye æresmedlemmer i Norges Taxiforbund utnevnt. Fra venstre, Lars Chr Kvisten, Hedmark, Even Mikaelsen, Hedmark, Torbjørn Hallan, Sør-Trøndelag, Trond A. Solaas, Nordland, og Bente Stokkeland, Vest-Agder, post mortem. Hennes sønn Øyvind Stokkeland mottok på hennes vegne. Alle med lang fartstid som drosjeeiere og tillitsvalgte på alle nivåer i næringen og forbundet. Vi gratulerer!


Ny leder i Norges Taxiforbund

Øystein Trevland, Vestfold, er valgt til ny leder i Norges Taxiforbund. Valget skjedde med akklamasjon på landsmøtet i Bergen 3. oktober.
Les mer


Landsmøte i NT

Norges Taxiforbund holder sitt landsmøte 2. og 3. oktober, i Bergen. 180 delegater, i alt 426 personer er påmeldt. Statssekretær John-Ragnar Aarset(H) kommer fra Samferdselsdepartementet. Landsmøtet holdes på Radisson Blu Bryggen, midt i Bergen sentrum. Utover 180 delegater deltar utstillere, andre gjester, observatører, ledsagere og administrasjonen.


Oppgitt over Oslo-byrådet

Oslo-politikerne må slutte å rote til taxipolitikken. Ta en tur til Helsinki og se hvordan det kan fungere, sier NT-leder Knut Thomassen til bladet TAXI nr 5.

Nå har Byrådet gitt frislipp for etablering av nye sentraler, samtidig som de foreslår en egen piratlov som skal la privatpersoner få konkurrere med taxi på helt ulike vilkår (se TAXI nr 4).

- De ødelegger for hele landet med politikken sin, sier Thomassen.
Les mer


Taxifolk sykler stafett

26. juni starter Norges Taxiforbund en sykkelstafett fra Nordkapp til Lindesnes, til inntekt for kreftsaken. 3. juli går innspurten i Lindesnes.

145 drosjeeiere, sjåfører og andre med tilknytning til taxinæringen skal sykle døgnet rundt - og minne om at også drosjene er tilgjengelig "overalt, alltid".
Les mer


Grovt overdrevet fra Forbrukerrådet

"I Oslo er én av ti taxikunder blitt utsatt for trakassering, utskjelling, fysiske tilnærminger eller trusler", sa Forbrukerrådet i NRK Brennpunkt. Statistikken viser at det er snakk om promiller.

- Enhver slik sak er en for mye, men det er viktig å holde seg til sannheten, sierNT- direktør Lars Hjelmeng. Folk i næringen er provosert av Forbrukerrådet, og Oslo Taxi kan fortelle om høyere kundetilfredshet enn noensinne.
Les mer


NRK Brennpunkt om taxi

Drosjenæringen ønsker ikke slike sjåfører. Vi ønsker derimot bedre kontroll for å unngå slike situasjoner, og flere virkemidler for å kunne rydde opp. Det sier leder i Norges Taxiforbund, Knut Thomassen i forbindelse med NRK Brennpunkts program tirsdag kveld "Hvem kjører deg hjem".

Generell nedsnakking av en hel bransje er ikke nødvendig. La oss heller sammen sørge for at bransjen får virkemidler til å luke ut useriøse aktører.
Les mer


Taxi-app med mobilbetaling

Drosjenæringen og deres leverandører fornyer seg hele tiden, og tilbakeviser påstandene om at næringen ikke er innovativ. - Det handler ikke om teknologiske forskjeller, men hvilke krav som skal stilles til taxi som del av en kollektivpolitikk, sier direktør Morten Enersen i TDS til TAXI nr 1-2015.

- Hvis enhver kan bruke sin egen bil som taxi, vil jo hele taxitilbudet rakne. Jeg regner med at de som skal utforme lovverket tenker på det, sier han.
Les mer


Regjeringen lander snart

Nærmere 300 drosjefolk og andre var tilstedet på taxiforbundets fagkonferanse i Sandvika 29. og 30. oktober. Spenningen om Regjeringens arbeid med lovverket ble ikke utløst, men statssekretær Bård Hoksrud (Frp) sa at en avgjørelse kommer om ikke lenge.

Et notat er nå under behandling i regjeringspartienes stortingsgrupper. Hoksrud innrømmet at det er sterkt delte meninger i både Høyre og Fremskrittspartiet; noen vil liberalisere helt, andre vil beholde hovedtrekkene i dagens regulering. I tillegg må eventuelle lovendringer diskuteres med Venstre og Kristelig Folkeparti. Ingen av dem deltok i paneldebatten.
Les mer


Hva vil Regjeringen?

Onsdag og torsdag denne uka holder Norges Taxiforbund sin store fagkonferanse i Sandvika.

Hovedtema på dag én er kvalitet i næringen. Dag to setter fokus på anbudspolitikken og taxitilbudet over hele landet, og avsluttes med en politisk debatt. Før den skal statssekretær Bård Hoksrud (Frp) fortelle hva Regjeringen vil med drosjenæringen, noe det knytter seg stor spenning til. Bildet er fra konferansen for to år siden.

Her kan du se hele programmet for fagkonferansen.


Nødrop fra Oslo-sjåfører

1.650 drosjeeiere og - sjåfører har skrevet under et opprop om overetablering og vanskelige arbeidsvilkår for næringen i Oslo.

- Hver gang byrådsleder Stian Berger Røsland snakker om taxi får vi inntrykk at vi er et eneste stort problem for han, sier Mette Westberg - en av initiativtakerne til oppropet - til bladet TAXI.
Les mer


Velkommen til fagkonferanse

Norges Taxiforbunds fagkonferanse holdes i Sandvika 29. og 30. oktober.

Fristen for påmelding er utgått. Om du har spørsmål, ta kontakt med oss på tlf 23 21 04 00 eller på mail til Kari Anne.

Kvalitet i taxinæringa er tema for dag 1, onsdag den 29. oktober. Dagen etter er temaet: "Hvordan sikre drosjetilbudet?". Konferansen avsluttes med innlegg av statssekretær Bård Hoksrud om hva Regjeringen vil med næringen, og påfølgende paneldebatt med representanter fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.
Les mer


Bomskudd av Oslos byråd

Dette føyer seg inn i rekken av "dårlig politisk og administrativt håndverk" fra byrådet i Oslos side.

Det sier leder Knut Thomassen i Norges Taxiforbund til forslaget fra byrådet om en prøveordning der alle løyvene i byen skal tilbakekalles, for så å deles ut igjen til sentraler etter søknad.
- Det er i orden at Oslo kommune krever kvalitet i næringen, men vi må også kunne kreve kvalitet av kommunen. Verken stat eller kommune kan inndra løyver som er gitt, for å dele dem ut igjen til andre juridiske enheter.
Les mer


Unødvendig med særregler for taxi

- Vi står foran en teknologisk revolusjon de neste 5-10 årene. Drosjene vil være de sikreste og mest miljøvennlige bilene uten at det stilles noen særkrav til dem.

Det sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL) i en samtale med bladet TAXI nr 2. Som omtalt i forrige nummer beskrev BIL Oslo kommunes forslag om miljøkrav til drosjenæringen som urealistisk og urimelig.
Les mer


Økt samarbeid taxi - funksjonshemmede

Norges Handikapforbund og Norges Taxiforbund har felles interesser i å ta vare på transporttilbudet for alle, og vil samarbeide tettere for å sikre dette.

Det sier de to forbundslederne Arne Lein og Knut Thomassen etter den nordnorske taxikonferansen i Tromsø nylig. Felles pressemelding ble sendt ut 10. februar.
Les mer


Bred enighet om målene

- Alle partier vil ha taxi overalt, alltid - 24 timers beredskap i hele landet. Da er mye gitt for drosjepolitikken også videre framover, sier leder Knut Thomassen i Norges Taxiforbund.

Han er glad for at Regjeringen understreker at drosjer skal være del av kollektivpolitikken, og at næringen har et viktig samfunnsoppdrag.
Les mer


Tallgrunnlag for færre løyver i Oslo

Tallene taler for færre drosjeløyver i Oslo. Utnyttelsesgraden pr tilbudt time er gått ned fra 42 til 37 prosent fra 2007 til 2012.

Dette gikk fram av innlegget avdelingsdirektør Gunnar Frogner Dahl i Bymiljøetaten holdt på taxiseminaret i Rogaland nylig, referert i TAXI nr 8, som nå er i posten.
Les mer


Bompenger mellom sentral og bustad

- Vi kan godt betale noke, men full pris er øydeleggande, seier drosjeeigar Ørjan Bjørnevik i Kvinnherad Taxi. Sjøtunnelen ligg mellom sentralen og der drosjeeigarane bur.
Les mer


TAXI nr 7 på vei

Bladet TAXI er på vei til medlemmer og abonnenter. Vi ser positivt på regjeringserklæringen og mener ny regjering og ny transportkomité gir nye muligheter.

I bladet har vi ellers fokus på kvalitetsarbeidet, med Stavanger Taxi og Norgestaxi som gode eksempler. Glenn Tuxen har ledet utvalget som foreslår felles sjåførutdanning i Vegdirektoratets regi.

NT i Oslo og Akershus mener video i drosjene er det eneste som kan få bukt med trakassering av passasjerer - og sjåfører. Kampen må tas med Datatilsynet.

Bompenger mellom bosted og sentral i Kvinnherad aktualiserer bompengefritak for drosjer. Får Bård Hoksrud gjennom det han i juni sa han ville? Testerne våre sjekker ut nye Mercedes E-klasse.


Gjenvalgt ledelse

Knut Thomassen (Finnmark) er enstemmig gjenvalgt som leder i Norges Taxiforbund.

Det samme ble nestleder Arve Halvorsen (Bergen) og styremedlemmene Simen Sterud (Oppland), Øystein Trevland (Vestfold), Roger Kjønstad (Nord-Trøndelag) og Bent Skogli (Østfold). Per-Morten Bjørlykke (Møre og Romsdal) rykker opp til fast plass, mens nye møtende vararepresentanter er Ali Rafaqat (Oslo) og John Ragnar Nilsen (Nordland). Landsmøtet ble holdt i Svolvær 6. og 7. september.


Landsmøte i Norges Taxiforbund

Ca 350 delegater, gjester, utstillere, administrasjon og ledsagere samles til Norges Taxiforbunds landsmøte i Svolvær 6. og 7. september. Thon Hotell Svolvær blir hovedarena.

De viktigste sakene på landsmøtet er behandling av nytt handlingsprogram og budsjett for de neste to årene.
Les mer


Løse påstander om taxi

"Taximarkedet er lett å uttale seg om, men vanskelig å forstå", skrev Forbrukerrådet i sin taxiutredning. Både de selv, politikere og forvaltning uttaler seg negativt på et skremmende svakt grunnlag.

I bladet TAXI nr 5 (i trykken nå) setter vi søkelys på hvor svakt fundert sterke meninger og reformforslag for drosjene er. En påstand fra Akershus fylkeskommune om dårlig kvalitet i næringen, viste seg å være uten noen form for dokumentasjon. Oslo-politikerne dyrker fortsatt skattesaken fra 2000-2001 når de skal ramme næringen.
Les mer


Taxikalulator og politikk

Bladet TAXI nr 4 har informasjon om den nye taxikalkulatoren, som gir kunden mulighet til å beregne pris på en hvilken som helst drosjetur i Norge. I tillegg er det intervju med Fremskrittspartiet, som med økt kunnskap modererer sin drosjepolitikk. Alle partiprogrammene er vedtatt og vi gjengir hva de sier om taxi. Noen sier ingenting.

Vi har også referat fra debatten i Oslo bystyre om ny drosjeforskrift, der enkeltrepresentanter fortsatt blamerer seg med stor kunnskapsmangel om en næring de vil bestemme over. Vi tar også for oss Forbrukerrådets taxirapport, som er bedre enn ledelsens presentasjon gir inntrykk av. TØI-forskere skriver om fylkeskommunens dobbeltrolle i drosjepolitikken. Med mer.

Les hele bladet på pdf her.


Nå kommer taxikalkulatoren

Lurer du på hva det koster å ta taxi fra A til B? Nå kommer tjenesten som hjelper deg: En elektronisk taxikalkulator som regner ut prisen på taxituren før du bestiller. - Kjapt, trygt og enkelt, sier leder i Forum for Taxisentraler, Jan Valeur.

Taxikalkulatoren sammenlikner priser fra konkurrerende sentraler i samme område.
Les mer


Angrep på drosjeeieren?

Et eventuelt borgerlig flertall etter valget i høst, setter næringens rammebetingelser i spill. Men vet partiene hva de vil? Er det for eksempel borgerlig politikk å redusere antall selvstendig næringsdrivende til fordel for ansatte i storselskaper?

I Oslo kommer alle partiene med et lignende forslag. I neste uke kan vi regne med at Forbrukerrådet vi fremme det samme. Hvilket problem skal de løse?
Les mer


Rødgrønn svikt

Det blir likevel ikke fremmet noen sak om Yrkestransportloven av den sittende regjeringen. Et arbeid som angivelig startet i 2007, og som var på høring i fjor ender i ingenting.

Politisk ledelse i Samferdselsdepartementet sluttet å svare på henvendelser fra NT i oktober, har neglisjert alle våre innspill.
Les mer


Kampanjestart

TAXI nr 1 er ute hos medlemmer og abonnenter. Hovedoppslaget er viet vår nye kampanje, som starter om kort tid.

Ellers er det saker om eierskap til sentralene, forbrukerrådets syn på næringen, delt ansiennitet i Oslo og Akershus, kollektivtransport ved flyplassene og mye mer.

Vi har intervjuet Bodil Longvastøl som har passet sentralbordet i Vestfold i 40 år. Politikere og folk i helsevesenet bør spesielt lese om "en ganske alminnelig pasienttur".


Kampen om omdømmet

- Jeg har fått stor respekt for drosjesjåførene og har sett hvor viktige de er i samfunnet. Og de elsker jo jobben sin!

Det sier journalist Astrid Dyson (bildet), som står bak TV8s serie med reportasjer fra taxisjåførenes hverdag - "Hei taxi!".

Mens VGs kommentator Dagfinn Nordbø samtidig sier næringen " er overtatt av gangstere".

Kampen om omdømmet, for ikke å snakke om sannheten, er viktig for næringen, ikke minst fordi feil fokus gir feil politikk.
Les mer


Taxi-apper kommer for fullt

Taxinæringen tilbyr selv de beste appene for taxibestilling, og det er bare de som gir kunden et godt tilbud og trygghet for at drosjen kommer.

Norges Taxiforbunds medlemsblad "TAXI" har i siste nr en test av alle taxiappene som tilbys i Oslo-området. De fleste sentralene kan nå tilby bestilling via app, og de beste er knyttet til deres egne taksameter- og trafikkstyringssystemer. Snart vil slike apper være tilgjengelige over det meste av landet, også der det ikke er konkurranse mellom sentraler.
Les mer


- Fylkesråd (H) vil samordne transport

Fylkeskommunene må få et helhetlig ansvar for kjøp av transporttjenester som også omfatter pasienttransportene.

Det skriver fylkesråd for miljø og samferdsel i Nord-Trøndelag, Tor Erik Jensen (H) i et brev til samferdselsminister Marit Arnstad (Sp), og ber om et møte om saken.

Brevet har overskriften "Bekymring for drosjenæringen", og Jensen skriver blant annet: "Drosjenæringen er en vesentlig og viktig del av kollektivtransporten i Nord-Trøndelag. Drosjene er med på sikre alle innbyggerne i fylket et tilfredsstillende transporttilbud".
Les mer


Vellykket fagkonferanse

- Reaksjonen fra deltakerne på fagkonferansen var svært positiv. Også fra forbundets ledelse kan vi si oss godt fornøyd. De politiske innleggene og debatten brakte oss noen viktige skritt videre.

Spesielt gledelig var det at Høyres representant, Lars Myraune, var så klar i talen.

Det skriver forbundsleder Knut Thomassen i sin spalte i TAXI nr 8, som nå er under distribusjon.
Les mer


Helse-Norge kan drepe drosjetilbudet

- Politikerne snakker om det, men hva er praksisen når det kommer til stykket? Når ikke en stor aktør som helseforetaket påtar seg såkalt samfunnsansvar, skal politikerne påta seg det? Skal drosjenæringa? Den dagen lokal taxi er borte blir det ramaskrik!

Utsagnene kommer fra styreleder Bjørn Dahl i Finnmark Taxi AS i siste nr av bladet TAXI.

- Vi trenger taxi i distriktene, også som en del av beredskapen, men uten at det tas et politisk ansvar, overlever vi ikke.
Les mer


Ingen eksempler på vellykket deregulering

"Det er generell enighet i litteraturen om at deregulering ikke har vært vellykket, på grunn av uunngåelig markedssvikt i drosjemarkedene. Denne påstanden støttes av så vel teoretisk drøfting som empiriske bevis". (Nelson/Nygaard, 2001).

Konkurransetilsynet og enkelte politikere spiller høyt med sin egen troverdighet når de stadig gjentar at de ikke har fått med seg denne kunnskapen eller velger å se bort fra den, sier direktør Lars Hjelmeng i Norges Taxiforbund.
Les mer


Økonomer avkler K-tilsynet

Økonomer med innsikt i drosjenæringen feller en knusende dom over Konkurransetilsynets faglige vurderinger bak forslaget om å oppheve antallsreguleringen.

I en kronikk i Dagbladet den 27. mai skrev seniorforsker Eric Nævdal i Frischsenteret blant annet at Konkurransetilsynet gjerne må mene at antallsbegrensningen for drosjer bør fjernes, "men de får ikke lov til å begrunne dette med økonomisk teori og erfaringer fra utlandet".

Sveinung Fjose i Menon Business Economics sier at tilsynet undervurderer markedssvikt i drosjemarkedene og overser erfaringene som er gjort med deregulering.

TØIs Jørgen Aarhaug (bildet) mener det ikke er noe faglig grunnlag for tilsynets påstand om at flere drosjer vil gi lavere priser.
Les mer


En taxisjåførs betroelser…

Jeg har aldri hatt en jobb med en mer sammensatt gjeng av kolleger og ingen jobb har etterlatt så mange inntrykk som årene i drosjen.

Det skriver tidligere drosjeeier Ann Elin Eilefsen fra Bærum i siste nr av TAXI, der hun forteller om en variert hverdag som mang en drosjesjåfør vil kjenne seg igjen i.

Hun har også kjørt mannen som sitter på tiltalebenken i Oslo tingrett om dagen.
Les mer


NT vil diskutere drosjepolitikk

Norges Taxiforbund har bedt alle partiene på Stortinget om møter i løpet av våren, for å høre deres syn på drosjenes plass i kollektivtrafikk /offentlig transporttilbud.

Utspillet kommer nå fordi partiene utarbeider nye programmer for neste stortingsperiode og fordi Yrkestransportloven er på høring.

- Det er en besøkelsestid for drosjepolitikken nå. Hvis ikke politikerne nå tar utfordringene for drosjetilbudet i landet mer på alvor, kan hele Yrkestransportloven miste sitt grunnlag og drosjer forsvinne i store deler av landet, sier forbundsleder Knut Thomassen.
Les mer


Forventninger til statsråd Kleppa

Her er TAXI nr 2. Hovedsak er revisjon av Yrkestransportloven, der forbundsleder Knut Thomassen klargjør forbundets forventinger til en helhetlig gjennomgang av næringens rammevilkår. Fokuset i høringsnotatet er for snevert, men vi er i dialog om endringer i forskrift og andre tiltak.

I bladet, med forside fra Andenes, er det også artikler om arbeidstid, sentralbord som flaskehals, pasientreiser, aksjeselskap og urimelig dyr taksameterkontroll.

Grenland Taxi utmerker seg med høy kvinneandel blant eierne. I Oslo er det ny giv i dialog mellom kommune og næring. Hans Edvardsen er ny "drosjesjef" som direktør i bymiljøetaten. Han var på 90-tallet direktør i Oslo Taxi, som nå satser på miljøsamarbeid med Bellona.

Hele bladet kan du lese her.


TAXI nr 1 2012

TAXI nr 1 er ute. Hovedtema er miljø. Vi ber overivrige politikere besinne seg litt. Test med elbiler som taxi er utmerket, men det gir ingen miljøforbedring å utdele nye løyver for elbil, uten å erstatte eksisterende. Dessuten er det brudd på yrkestransportloven. Varige løsninger for drosje kommer med nye hybrider alt i år og neste år.

Nestleder Arve Halvorsen advarer bransjen mot utenforstående app-selgere, som vil kile seg mellom kunden og sentralene. Det skandaløse vedtaket i Rogaland er også omtalt.

Les hele bladet her.


Ber departementet skjerpe lovforståelsen

"Norges Taxiforbund vil be Samferdselsdepartementet innskjerpe overfor alle landets løyvemyndigheter at det ikke er anledning til å utvide løyvetallet uten at det er foretatt en reell behovsprøving, og at det heller ikke er anledning til å diskriminere mellom ulike godkjente kjøretøy på offentlige holdeplasser og lignende".

Dette skriver forbundet i brev til departementet, etter at flere fylker behandler forslag som bryter med loven.
Les mer


TAXI nr 10

Statsråd Kleppa kommer ikke med noen helhetlig revisjon av lov og forskrift, bare lovtekst av marginal betydning for næringens framtid.

Stortinget støtter fortsatt forskjellsbehandling av drosjer og varebiler. Det er ikke grunnlag for flere Oslo-løyver. Fare for drosjetilbudet til rullestolbrukere. Pasientreiser vil fortsette å skvise drosjetilbudet i distriktene, men Bodø Service gikk konkurs på grunn av for lave anbudspriser.

Dette er noen av sakene i siste TAXI. Du kan også lese Knut Thomassens appell om å lære av Danmark og Finland, avskjedsintervjuer med Jørn Berthelsen og Asbjørn Grøtan, om nye taxi-apper, årsmøtene i Oslo-avdelingen, og mye mer. Hele bladet kan du lese her.

Norges Taxiforbund ønsker alle et godt nytt år!


Positivt med kontroll

Norges Taxiforbund ser positivt på kontrollen av Oslo-drosjer nylig, og ønsker flere og mer rutinemessige kontroller i næringen. - Resultatene underbygger også forbundets krav om bedre kontroll med opplæringen. Vi forventer at Samferdselsdepartementet nå skjerper dette, sier direktør Lars Hjelmeng.
Les mer


Ikke rom for flere løyver i Oslo og Akershus

- Det er åpenbart at ut fra målene som ble satt, har drosjepolitikken i Oslo vært mislykket sett fra forbrukernes perspektiv, sa forsker Sveinung Fjose da han presenterte "Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus" 12. desember.

Det er ikke grunnlag for flere løyver i Oslo og i det meste av Akershus, konkluderer rapporten.
Les mer


TAXI nr 9

er ute hos medlemmer og abonnenter. Hovedsaker er forbundets budskap til Stortinget om statsbudsjettet, søkelys på utdanning, og utviklingen i drosjemarkedet - etter utredningssjefens nye reisevaneundersøkelse.

Mest oppsiktsvekkende er fylkesrådmannen i Telemarks utsagn om lojalitet til Konkurransetilsynet - men ikke Yrkestransportloven. Foruten alle vedtektsbrudd i forslagene til årsmøter i Oslo.

Her kan du lese hele bladet elektronisk.


"TAXI" som krim på NRK 1

Mandag kveld starter krimserien "TAXI" på NRK 1. Regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen har 13 drosjeeiere og -sjåfører i nærmeste familie og kan gi et realistisk og nyansert bilde av drosjenæringen i serien.

- Skattejukssaken er bakteppe for en ny kriminalhistorie, men det er viktig for meg å vise at kriminelle er et kriminalitetsproblem og ikke et taxiproblem, sier Rolfsen.

Les hele intervjuet i bladet TAXI her, scroll til side 14-15.


Fyldig landsmøtedekning

Taxi nr 8 er nå ute med fyldig dekning av Norges Taxiforbunds landsmøte. - Drosje skal være til å leve av, sa samferdselsministeren i sin hilsningstale.

Landsmøtet sa klart ja til fortsatt antallsregulering og vedtok nytt handlingsprogram. Nytt styre og nye æresmedlemmer ble valgt. Oslo truer med utmelding etter å ha tapt nestledervervet.

Pasientreiser kan ikke drive samferdselspolitikk, sier Jostein Svendsen i Oslo/Akershus. Drammen Taxi trenger hjelp med integreringen.

Regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen lover nyansert bilde av taxinæringen i dramaserien TAXI som begynner på NRK 1 den 31. oktober.

Les hele bladet i pdf her.


Taxiforbundet i Stortinget

Knut Thomassen og Lars Hjelmeng møtte til høring om statsbudsjettet i Stortingets finanskomité i dag.

Hovedbudskap var for det første den urimelig skatteskjerpelsen ved at lønnsfradrag i enkeltpersonforetaks personinntekt, foreslås fjernet. Det kan gi en skatteøkning på opp til 30.000 kroner i året for drosjeeiere.

For det andre reagerer forbundet på forskjellsbehandlingen i avgiftspolitikken. Hvorfor skal persontransport avgiftsbelegges høyere enn varetransport?

Hele budskapet ble presentert i et notat til komiteen.
Les mer


Ny ledelse i Norges Taxiforbund

Knut Thomassen, Finnmark, ble valgt til ny leder i Norges Taxiforbund under landsmøtet i Oslo. Avgått styreleder Tor Johannessen og direktør Wiggo Korsnes ble begge valgt til æresmedlemmer i forbundet samme dag som de sluttet etter over 20 år i sine posisjoner.
Les mer


Kamp om bestillingene?

Forum for taxisentraler advarer mot firma som vil legge seg mellom kundene og drosjene med nye bestillingssystemer.

Og hvorfor forstår ikke planleggerne av trafikknutepunkt at de må ta hensyn til den fleksible del av kollektivtrafikken?

TAXI nr 7 er ute nå!
Les mer


Ta ikke drosjene som en selvfølge

"Vi tar en drosje", sier vi - når vi bestemmer oss raskt for at vi ikke kjører selv - eller siste buss er gått.

Men det er ingen selvfølge at det er slik. I nabolandene er store distrikter nå uten drosjetilbud.

Det er fylkeskommunene (herunder Oslo kommune) som styrer drosjepolitikken. Det er avgjørende at politikerne forstår at drosjene er del av et offentlig transporttilbud - selve limet i kollektivtrafikken. Valget har betydning for hva slags drosjetilbud det blir i ditt område.
Les mer


TAXI nr 6 er ute

Terrorangrepet 22. juli har preget praten i landets drosjer. Team Taxi på Ringerike kom tett på Sundvolden og Utøya da tragedien rammet .

Svar og ikke-svar underbygger vår påstand om at drosjepolitikk er venstrehåndsarbeid - og knapt nok det - i de politiske partiene.
Les mer


Drosjene skifter til parallelltakst 1. september 2011

Den 1. september 2011 endrer drosjenæringen takstsystem. Da trer forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn (30.9.2010) i kraft. Forskriften gjelder for alle landets drosjer. Oppdrag etter kontrakt med helseforetak, fylker eller kommuner er unntatt.
Les mer


Lars Hjelmeng ny direktør

Styret i Norges Taxiforbund har tilsatt Lars Hjelmeng (54) som ny direktør i forbundet, med tiltredelse 1. oktober.
Les mer


Lav kvalitet i taxipolitikken

I bladet TAXI har vi evaluert partienes drosjepolitikk etter møter og debatter det siste halvåret. Resultatet er ikke oppløftende. Høyre skuffer mest og får terningkast 1, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet (med statsråden) får 4.

Partiene er invitert til å kommentere saken i neste nummer av TAXI, som kommer midt i august.

Les mer


Lav kvalitet i taxipolitikken

I bladet TAXI har vi evaluert partienes drosjepolitikk etter møter og debatter det siste halvåret. Resultatet er ikke oppløftende. Høyre skuffer mest og får terningkast 1, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet (med statsråden) får 4.

Det bør være enkelt for de fleste partiene å forbedre karakteren. Litt mer oppmerksomhet og kunnskap kan gjøre susen.
Les mer


Grønnere drosjer

Drosjenæringen satser på miljø, og bilene blir stadig mindre forurensende. Langt mindre enn Regjeringens biler.

Men også drosjene har noen funksjonskrav. Med bare lavutslippsbiler kunne ikke funksjonshemmede eller en barnefamilie ta drosje. Ikke alle politikere synes å forstå det.
Les mer


Snart kommer reelle miljøvalg

I høst kommer den første femseters elbil som noen kanskje kan lukte på som drosje. Gradvis vil drosjeeierne få stadig flere miljøvalg.

Næringen må legge strategier for en grønnere framtid, men politikerne må også forstå funksjonskravene som stilles til drosjer. Bladet TAXI nr 4 har miljøfokus
Les mer


Ønsker Frp og Høyre dialog?

Et hovedbudskap i møtet med politikerne var å peke på samfunnskontrakten som ligger i behovsprøvingen. Uansett om man er enig i dette systemet eller ikke, har man ikke lov til ikke å kjenne til begrunnelsen for det. Da kan ikke politikere på høyt nivå blamere seg med stadig å gjenta at de ikke forstår forskjell på drosjer og frisørsalonger.

Dette skriver forbundsleder Tor Johannessen i sin faste spalte i bladet TAXI nr 4, som nå er sendt ut.
Les mer


Kleppa: - Vil sjå på Oslo - Akershus

- Eg har som ambisjon å sjå på korleis eg kan bidra til eit betre samarbeid mellom Oslo og Akershus, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på Forum for taxisentralers bransjetreff på Gardermoen tirsdag.

- Dere er "kremen i taxinæringen", sa forumleder Jan Valeur da han ønsket velkommen til representanter for det meste av drosje-Norge.
Les mer


Statsråd møter taxisentralene

Tirsdag 10. mai er det bransjetreff i Forum for taxisentraler (FT). Blant innlederne er samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Bildet: Leder i FT, Jan Valeur.


Les mer


Ignorerte spørsmål

Har de som vil deregulere drosjenæringen tenkt gjennom konsekvensene, spurte NTs leder Tor Johannessen før stortingsdebatten torsdag 14. april.

Svaret er nei. Både Frp og H ignorerte spørsmålet. Frp begrunnet forslaget om deregulering med kriminalitet i næringen!
Les mer


Tidenes sjanse til opprydding

Norges Taxiforbund - herunder Forum for Taxisentraler - gjør over helgen ferdig et dokument som skal oversendes samferdselsministeren. Der får hun oppskriften på all den opprydding hun måtte ønske i drosjenæringen, skriver NTs leder Tor Johannessen i bladet TAXI nr 3, som nå er i posten.
Les mer


Konkurranse for enhver pris?

Konkurranse er som oftest sunt, men hvis konkurranse gir økte priser og dårligere tilbud, er det kanskje nødvendig å se om det er konkurransen i seg selv eller tilbudet til publikum som er målet?
Les mer


Oslo og Akershus må snakke sammen!

"Det alvorligste er at forslagene overser det faktum at Oslo og Akershus er ett løyveområde og også ett konkurranseområde. Det er derfor meningsløst å operere som om konkurransen er begrenset til mindre deler av området"

Det sier Norges Taxiforbund i en høringsuttalelse til Akershus fylkeskommune, etter forslag om å omfordele løyver i Asker og Bærum og Nedre Romerike.
Les mer


Limet i kollektivtransporten

Drosjene er en uunnværlig del av et samfunns offentlige transporttilbud ("public transport").

Derfor kan de ikke sammenlignes med hvilken som helst forretningsvirksomhet.
Les mer


NT møtte Stortinget

Styret og ledelsen i Norges Taxiforbund møtte nylig Stortingets transportkomité. Mange ser problemene for drosjetilbudet når ulike samfunnsmål kolliderer.

Møtet er omtalt i siste nr av bladet TAXI og du kan også laste ned vårt informasjonsdokument til komiteen.
Les mer