Stabil trygghet i hverdagen

Vilde (foran) og Julie er klare for avreise fra Haukåsen skole, med sin faste sjåfør Eddy Hansen. Egil Andreas Skurdal har fulgt dem til bilen.

- Det er veldig viktig med en stabil, hyggelig og kjent sjåfør for barna våre, sier foreldrene til Vilde og Julie i Oslo. Hver dag kjøres jentene til og fra Haukåsen skole på Trosterud på Oslo østkant.

Sjåføren er Eddy Hansen (70) som har kjørt skolebarn med spesielle behov siden 1979, mest ved Norvoll skole, nå ved Haukåsen. Han synes det er en fin jobb, og gleder seg over å følge barna og se utviklingen fra de begynne på skolen, til de slutter. Noen foreldre har også ønsket at han skulle fortsette med barna deres i voksen alder, til og fra aktivitetssentra.

Vilde og Julie har han kjørt de siste fem årene. De bor henholdsvis på Bestum og Vinderen på den andre siden av byen, og reiser sammen i Eddys drosje.

Levert inn løyvet

Han måtte levere inn sitt eget løyve da han fylte 70 år 1. oktober i fjor, men fortsetter som sjåfør for en annen eier. Flere skoleturer kjøres morgen og ettermiddag, imellom tar han "pensjonistpause".

Eddy ville gjerne ha beholdt løyvet lenger og kjørt egen bil, men er ikke uten forståelse for at yngre må kunne få løyve uten enda lenger ventetid. Han var selv i ferd med å slutte i yrket etter vel tre år som sjåfør, men så ble en del flerbilsløyver inndratt, og ventetiden gikk drastisk ned. Dermed ble han drosjeeier og valgte å fortsette.

Gjensynsglede

Vi møter Vilde og Julie etter endt skoledag på Haukåsen. Mange drosjer står og venter, flere rullestolbiler. Det trenger ikke våre to venninner, som er åpenbart glade for å se sin venn Eddy igjen. - Jeg har et fint forhold til unga. Når de lyser opp i smil når de ser deg, vet du at du har gjort noe riktig, sier han.

- Jeg kjenner dem og de kjenner meg. Tryggheten ved å vite hvem som kommer og hva som skjer, er viktig for dem. Da er de rolige. På veien hjem sovner Vilde.

Fornøyde foreldre

I dag er det fedrene som tar imot hjemme. Foreldrene er veldig fornøyd med Eddy og Oslo Taxi. - En stabil og kjent sjåfør betyr mye, sier Alexander Almeland, far til Vilje. - Hun kunne ikke bli sendt med ulike personer hver dag, sier han.

Julies pappa, Jan Erik Johnson, er også fornøyd, og sier transporten til og fra skolen med Eddy fungerer aldeles utmerket. - Vi vet hun er i trygge hender. Han kommer presis og gir alltid beskjed hvis det oppstår forsinkelser.

Fri med barna

Gode biler med høy sikkerhet verdsettes også av foreldrene. På vinteren er det behov for firehjulsdrift, i alle fall for Vildes vedkommende.

På spørsmål om hva som skjer når han har fri, sier Eddy at han tar fri