Hvor mye koster taxireisen?

Bli med på laget!

– Vi organiserer over 4.000 drosjeeiere over hele landet.

Bli medlem

Aktuelt

Uber er ikke delingsøkonomi

20.12.2017

Dagens avgjørelse i EU-domstolen stadfester at Uber ikke er delingsøkonomi eller bare en teknologiplattform, men taxivirksomhet, og skal behandles deretter i nasjonale lovverk. Avgjørelsen viser også at Uber ikke hadde noe i Delingsøkonomiutvalget å gjøre.

Mva-økning

03.01.2018

Stortinget har vedtatt å øke den reduserte merverdiavgiftssatsen for budsjettåret 2018 fra 10 til 12 prosent.

Satsen på 12 prosent vil gjelde for omsetning, uttak og formidling av

  • Persontransporttjenester.
  • Overnattingstjenester i hotell mv.
  • Inngangsbilletter til museer, fornøyelsesparker og større idrettsarrangement.

 Endringen trådte i kraft 1. januar 2018.

Norges Taxiforbund har anmodet Konkurransetilsynet om at takstene i maksimalprisforskriften må justeres for å ta høyde for endringen i den reduserte merverdiavgiftssatsen. Ettersom takstene i maksimalprisforskriften er oppgitt inklusiv merverdiavgift, vil de nåværende takstene være gjeldende inntil Konkurransetilsynet justerer dem igjen.  Dessverre gjør dette at drosjene i maksimalprisregulert område vil måtte betale for økningen i merverdiavgiftssatsen inntil videre.

Taxi i media:


Ønsketenkningen i klimapolitikken

21.01.2018, Transportøkonomisk institutt

Uten lønnskostnader vil taxirobotene kunne bli vesentlig billigere for kunden enn dagens drosjer - muligens så billige at mange vil kvitte seg med bilen og heller bruke drosjerobot overalt