Helseregionene

Fylkeskommunene

Fylkeskommunene utsteder løyve for taxivirksomhet etter Samferdselslovens bestemmelser. I den enkelte fylkeskommune er det samferdsels- eller regionalavdelingen som håndterer taxisaker.

Hedmark
Oppland
Oslo
<