Ingen tegn til kontroll av ulovligheter

(08.04.2021 16:34)

Ulovlighetene utfolder seg videre i Oslo-markedet, og det er ingen tegn til snarlige kontroller. - Vi ser biler som kjører som drosje som ikke er registrert som dette. Drosjer som ikke er forsikret som det. Drosjer som ikke har taksameter. Drosjer som ikke er merket i henhold til regelverket. Drosjer som kjører på bestilling via app uten kobling mot taksameter, eller uten at taksameteret brukes.

Ingen tegn til kontroll av ulovligheter

(08.04.2021 16:34)

Ulovlighetene utfolder seg videre i Oslo-markedet, og det er ingen tegn til snarlige kontroller. - Vi ser biler som kjører som drosje som ikke er registrert som dette. Drosjer som ikke er forsikret som det. Drosjer som ikke har taksameter. Drosjer som ikke er merket i henhold til regelverket. Drosjer som kjører på bestilling via app uten kobling mot taksameter, eller uten at taksameteret brukes.

Racet mot bunnen i full gang i Oslo

(07.04.2021 12:27)

- Jeg har stått i 12 timer og hatt to turer, sier en drosjeeier som står fremst i køen på Oslo S, i en bil uten annen merking enn løyvenummeret på døra, og en nøytral taklampe. Imens tar etablerte drosjer med sentralmerking turer til dumpingpriser for Uber og Bolt. Kombinasjonen av pandemi og frislipp er en katastrofe for gatemarkedet i Oslo.

Racet mot bunnen i full gang i Oslo

(07.04.2021 12:27)

- Jeg har stått i 12 timer og hatt to turer, sier en drosjeeier som står fremst i køen på Oslo S, i en bil uten annen merking enn løyvenummeret på døra, og en nøytral taklampe. Imens tar etablerte drosjer med sentralmerking turer til dumpingpriser for Uber og Bolt. Kombinasjonen av pandemi og frislipp er en katastrofe for gatemarkedet i Oslo.

Mange er usikre på framtiden

(26.03.2021 19:17)

Kombinasjonen av ett års pandemi og frislipp tærer hardt på drosjenæringen. Mange er usikre på framtiden. - Det har vært mye frustrasjon og fortvilelse det siste året. Mange ble permittert tidlig i denne fasen, og er det fortsatt. Flere har sluttet i næringen, og mange planlegger å avvikle, eller finne seg en annen jobb. Samtidig tas nye løyver ut i byene, med mindre kontroll.

Mange er usikre på framtiden

(26.03.2021 19:17)

Kombinasjonen av ett års pandemi og frislipp tærer hardt på drosjenæringen. Mange er usikre på framtiden. - Det har vært mye frustrasjon og fortvilelse det siste året. Mange ble permittert tidlig i denne fasen, og er det fortsatt. Flere har sluttet i næringen, og mange planlegger å avvikle, eller finne seg en annen jobb. Samtidig tas nye løyver ut i byene, med mindre kontroll.

Ny nasjonal transportplan 2022 - 2033

(19.03.2021 14:31)

Fredag 19.mars sendte Samferdselsdepartementet ut med en pressemelding i forbindelse med at ny nasjonal transportplan har blitt lagt frem. «En ambisiøs og troverdig transportplan» lyder overskriften.

Ny nasjonal transportplan 2022 - 2033

(19.03.2021 14:31)

Fredag 19.mars sendte Samferdselsdepartementet ut med en pressemelding i forbindelse med at ny nasjonal transportplan har blitt lagt frem. «En ambisiøs og troverdig transportplan» lyder overskriften.

​Anmoder til vaksineprioritering

(19.03.2021 11:25)

28. september 2020 sendte direktør, Hanne Skåle Thowsen, i Norges Taxiforbund en sterk anmodning til FHI om at drosjesjåfører får vaksineprioritering. FHI har ikke besvart henvendelsen fra forbundet, og av den grunn fulgte forbundet opp med en ny. Så flere årsaker er behovet påtrengende for at drosjesjåfører bør bli prioritert.

​Anmoder til vaksineprioritering

(19.03.2021 11:25)

28. september 2020 sendte direktør, Hanne Skåle Thowsen, i Norges Taxiforbund en sterk anmodning til FHI om at drosjesjåfører får vaksineprioritering. FHI har ikke besvart henvendelsen fra forbundet, og av den grunn fulgte forbundet opp med en ny. Så flere årsaker er behovet påtrengende for at drosjesjåfører bør bli prioritert.

​Regjeringen foreslår ny lønnsstøtteordning: – Skal få permitterte raskere tilbake

(05.03.2021 21:13)

Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25.000 kroner per ansatte som tas tilbake fra permittering. Men flere er bekymret for at en sluttdato 30. juni kommer for tidlig. Det er forutsatt at arbeidsgiveren har et omsetningsfall på minst 15 prosent. Den ansatte må ha vært permittert både 5. mars og mot slutten av fjoråret for å kvalifisere til støtte.

​Regjeringen foreslår ny lønnsstøtteordning: – Skal få permitterte raskere tilbake

(05.03.2021 21:13)

Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25.000 kroner per ansatte som tas tilbake fra permittering. Men flere er bekymret for at en sluttdato 30. juni kommer for tidlig. Det er forutsatt at arbeidsgiveren har et omsetningsfall på minst 15 prosent. Den ansatte må ha vært permittert både 5. mars og mot slutten av fjoråret for å kvalifisere til støtte.

​Løsarbeider-kampen fortsetter i USA

(19.02.2021 14:22)

Etter seks års kamp i rettsvesenet vant Uber-sjåførene fram med kravet om å få ansattes rettigheter. Britisk Høyesterett underkjente i dag Ubers løsarbeidermodell. En stor seier for et anstendig arbeidsliv i Storbritannia. Striden om løsarbeidermodellen fortsetter i USA. I California kom et tilbakeslag, mens New York går motsatt vei. To professorer ber Biden-administrasjonen rydde opp.

​Løsarbeider-kampen fortsetter i USA

(19.02.2021 14:22)

Etter seks års kamp i rettsvesenet vant Uber-sjåførene fram med kravet om å få ansattes rettigheter. Britisk Høyesterett underkjente i dag Ubers løsarbeidermodell. En stor seier for et anstendig arbeidsliv i Storbritannia. Striden om løsarbeidermodellen fortsetter i USA. I California kom et tilbakeslag, mens New York går motsatt vei. To professorer ber Biden-administrasjonen rydde opp.

Helseforetak presser næringen

(17.02.2021 15:30)

Midt i koronakrisen bruker Sykehuset Østfold anledningen til å presse drosjenæringen på pris, og vektlegger kvalitet og gjennomføringsevne til null. Drosjenæringen er hardt rammet av koronakrisen, med nærmest stans i uteliv og reiseaktivitet generelt.

Helseforetak presser næringen

(17.02.2021 15:30)

Midt i koronakrisen bruker Sykehuset Østfold anledningen til å presse drosjenæringen på pris, og vektlegger kvalitet og gjennomføringsevne til null. Drosjenæringen er hardt rammet av koronakrisen, med nærmest stans i uteliv og reiseaktivitet generelt.

Kontrollmyndighetene må på banen.

(16.02.2021 12:38)

Det er oppsiktsvekkende at Skatteetaten var så lite forberedt, og virker så uinteressert i å si klart at de vil gripe inn. I beste fall får vi håpe de har fått en vekker, og sørger for at ulovlighetene som nå pågår, tar slutt snarest mulig. De kan ikke vente til neste år for å se om de utenlandske selskapene og uavhengige friåkere velger å oppgi sine tall for 2021, skriver Øystein Trevland.

Kontrollmyndighetene må på banen.

(16.02.2021 12:38)

Det er oppsiktsvekkende at Skatteetaten var så lite forberedt, og virker så uinteressert i å si klart at de vil gripe inn. I beste fall får vi håpe de har fått en vekker, og sørger for at ulovlighetene som nå pågår, tar slutt snarest mulig. De kan ikke vente til neste år for å se om de utenlandske selskapene og uavhengige friåkere velger å oppgi sine tall for 2021, skriver Øystein Trevland.

Nytt digitalt førerkort- og kjøretøysystem gir over seks milliardkroner i samfunnsnytte

(12.02.2021 12:15)

Autosys er et av de større IKT-prosjektene i statlig regi. - Med dette systemet har vi fått en moderne løsning for å håndtere data om alle kjøretøy og førerkort. Dermed er hverdagen blitt enklere for forbrukere, for bilforhandlere, og for etatene som administrerer kjøretøyparken. Samtidig sparer samfunnet over seks milliarder kroner.

Nytt digitalt førerkort- og kjøretøysystem gir over seks milliardkroner i samfunnsnytte

(12.02.2021 12:15)

Autosys er et av de større IKT-prosjektene i statlig regi. - Med dette systemet har vi fått en moderne løsning for å håndtere data om alle kjøretøy og førerkort. Dermed er hverdagen blitt enklere for forbrukere, for bilforhandlere, og for etatene som administrerer kjøretøyparken. Samtidig sparer samfunnet over seks milliarder kroner.

Ulovlig konkurranse i full gang

(10.02.2021 11:27)

Regjeringen lovet konkurranse på like vilkår, Hareide lovet kontroll, men Uber driver nå i Oslo med ulovlige kvitteringer, full mulighet til skatteunndragelser, og uten visshet om at rapporteringsplikten vil bli oppfylt. I tillegg har både Uber og Bolt satt i gang priskrigen, uten at noen myndighet bryr seg om hva sjåførene tjener. Dette skriver bladet TAXI i nr 1 - 2021.

Ulovlig konkurranse i full gang

(10.02.2021 11:27)

Regjeringen lovet konkurranse på like vilkår, Hareide lovet kontroll, men Uber driver nå i Oslo med ulovlige kvitteringer, full mulighet til skatteunndragelser, og uten visshet om at rapporteringsplikten vil bli oppfylt. I tillegg har både Uber og Bolt satt i gang priskrigen, uten at noen myndighet bryr seg om hva sjåførene tjener. Dette skriver bladet TAXI i nr 1 - 2021.

Kompensasjonsordningen åpnet for søknader

(18.01.2021 11:29)

Stortinget har vedtatt en ordning med kompensasjon til bedrifter med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien. Det er åpnet for søknader fra 18.januar. Ordningen er ganske lik den som gjaldt våren 2020. Fortsatt er det et krav om at omsetningen må ha falt med minst 30 prosent.

Kompensasjonsordningen åpnet for søknader

(18.01.2021 11:29)

Stortinget har vedtatt en ordning med kompensasjon til bedrifter med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien. Det er åpnet for søknader fra 18.januar. Ordningen er ganske lik den som gjaldt våren 2020. Fortsatt er det et krav om at omsetningen må ha falt med minst 30 prosent.

Utvidet kompensasjonsordninger

(06.01.2021 16:11)

Regjeringen vil forlenge den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet til mars og april med samme støttenivå som for januar og februar. Dette vil si inntil 80 prosent av de faste uunngåelige kostnadene, sier Nybø. 18 januar åpner det en ny portal hvor bedriftene kan søke om støtte. Øystein Trevland er glad for at kompensasjonsordningene forlenges, men langsiktighet er svært viktig.

Utvidet kompensasjonsordninger

(06.01.2021 16:11)

Regjeringen vil forlenge den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet til mars og april med samme støttenivå som for januar og februar. Dette vil si inntil 80 prosent av de faste uunngåelige kostnadene, sier Nybø. 18 januar åpner det en ny portal hvor bedriftene kan søke om støtte. Øystein Trevland er glad for at kompensasjonsordningene forlenges, men langsiktighet er svært viktig.

​NY KOMPENSASJONSORDNING ÅPNER 18 JANUAR

(15.12.2020 12:14)

Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet åpner 18. januar. Bedriftene kan søke om penger 18. januar på nett fra morgenen klokken 08.00. Alle som kvalifiserer til støtte, og som har gjort nødvendige forberedelser på forhånd, vil få pengene utbetalt i løpet av 2-3 virkedager etter at de har søkt, sier næringsminister Iselin Nybø. Brønnøysundregistrene skal administrere ordningen.

​NY KOMPENSASJONSORDNING ÅPNER 18 JANUAR

(15.12.2020 12:14)

Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet åpner 18. januar. Bedriftene kan søke om penger 18. januar på nett fra morgenen klokken 08.00. Alle som kvalifiserer til støtte, og som har gjort nødvendige forberedelser på forhånd, vil få pengene utbetalt i løpet av 2-3 virkedager etter at de har søkt, sier næringsminister Iselin Nybø. Brønnøysundregistrene skal administrere ordningen.

Kontrolleres regelbrudd?

(07.12.2020 12:38)

Christiania Taxi vant et anbud om pasientreiser på Voss, men uten å ha nok kapasitet. Derfor ble det utstedt selskapsvognløyver for å kjøre taxiturer. Løyvemyndighetene kaster ballen over til vegvesen og politi, men disse vet ikke hva de skal kontrollere om de stopper en bil. 12 kommuner i Hordaland står nå uten avtale om pasientkjøring. Bare for Voss og Os er det inngått avtaler.

Kontrolleres regelbrudd?

(07.12.2020 12:38)

Christiania Taxi vant et anbud om pasientreiser på Voss, men uten å ha nok kapasitet. Derfor ble det utstedt selskapsvognløyver for å kjøre taxiturer. Løyvemyndighetene kaster ballen over til vegvesen og politi, men disse vet ikke hva de skal kontrollere om de stopper en bil. 12 kommuner i Hordaland står nå uten avtale om pasientkjøring. Bare for Voss og Os er det inngått avtaler.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide samlet aktører fra taxinæringen til et digitalt møte

(02.12.2020 12:36)

​Et godt alternativ til taksameter er enda ikke på plass og vil ikke være klart i nær fremtid. – Det vil ta tid å finne en erstatning til taksameter, sa samferdselsminister, Knut Arild Hareide i et digitalt møte med taxinæringen 26. november.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide samlet aktører fra taxinæringen til et digitalt møte

(02.12.2020 12:36)

​Et godt alternativ til taksameter er enda ikke på plass og vil ikke være klart i nær fremtid. – Det vil ta tid å finne en erstatning til taksameter, sa samferdselsminister, Knut Arild Hareide i et digitalt møte med taxinæringen 26. november.

Myndighetene er uforberedt på kontroll av ny lov

(30.11.2020 15:32)

Myndighetene er på ingen måte klare til å kontrollere de nye bestemmelsene for drosjenæringen. Derfor burde iverksettelsen ha vært utsatt til minst 1. januar 2022. Det sa Jan-Egil Kristiansen i et foredrag for fylkeslederne i Norges Taxiforbund og Forum for taxisentraler. Han har fulgt næringen siden 1990-tallet. Ubers skattesak var den verste, sa Kristiansen. Data må oppbevares i Norge.

Myndighetene er uforberedt på kontroll av ny lov

(30.11.2020 15:32)

Myndighetene er på ingen måte klare til å kontrollere de nye bestemmelsene for drosjenæringen. Derfor burde iverksettelsen ha vært utsatt til minst 1. januar 2022. Det sa Jan-Egil Kristiansen i et foredrag for fylkeslederne i Norges Taxiforbund og Forum for taxisentraler. Han har fulgt næringen siden 1990-tallet. Ubers skattesak var den verste, sa Kristiansen. Data må oppbevares i Norge.

Taxisjåfører fortjener anstendig lønn for jobben

(13.11.2020 09:14)

Trygve Hegnar viser nok en gang at han ikke har forstått markedssvikten i drosjemarkedet i sin Leder 30.10. Norges Taxiforbund er skeptisk til frislippet, med god grunn. Det er en vesentlig ting som ikke er på plass: en sikker innrapportering og kontroll av etterlevelse av regelverket. Mandag 2.11 ble det fritt vilt, uten denne sikre innrapporteringen til kontrollmyndigheten.

Taxisjåfører fortjener anstendig lønn for jobben

(13.11.2020 09:14)

Trygve Hegnar viser nok en gang at han ikke har forstått markedssvikten i drosjemarkedet i sin Leder 30.10. Norges Taxiforbund er skeptisk til frislippet, med god grunn. Det er en vesentlig ting som ikke er på plass: en sikker innrapportering og kontroll av etterlevelse av regelverket. Mandag 2.11 ble det fritt vilt, uten denne sikre innrapporteringen til kontrollmyndigheten.

Bedrifter med mer enn 30 prosent omsetningssvikt skal få hjelp

(10.11.2020 13:09)

Tirsdag formiddag la regjeringa frem en ny koronakrisepakke på 17,7 milliarder kroner. Jan Tore Sanner sa på pressekonferansen at tiltakene skal bidra til å trygge jobber og hjelpe bedrifter som er rammet på grunn av smitteverntiltakene. Finansministeren påpeker at de siste tiltakene rammer større deler av næringslivet. Det vil kompensere mer og flere i en periode, sa Sanner.

Bedrifter med mer enn 30 prosent omsetningssvikt skal få hjelp

(10.11.2020 13:09)

Tirsdag formiddag la regjeringa frem en ny koronakrisepakke på 17,7 milliarder kroner. Jan Tore Sanner sa på pressekonferansen at tiltakene skal bidra til å trygge jobber og hjelpe bedrifter som er rammet på grunn av smitteverntiltakene. Finansministeren påpeker at de siste tiltakene rammer større deler av næringslivet. Det vil kompensere mer og flere i en periode, sa Sanner.

Regjeringen vil få seg en overraskelse

(31.10.2020 08:33)

Norges Taxiforbund registrerer at regjeringen nå går gått ut med en pressemelding hvor de lover en seriøs og trygg drosjenæring for både sjåfør og passasjer. Vi kunne ønske samferdselsministeren hadde rett i sin uttalelse, vi frykter noe helt annet.

Regjeringen vil få seg en overraskelse

(31.10.2020 08:33)

Norges Taxiforbund registrerer at regjeringen nå går gått ut med en pressemelding hvor de lover en seriøs og trygg drosjenæring for både sjåfør og passasjer. Vi kunne ønske samferdselsministeren hadde rett i sin uttalelse, vi frykter noe helt annet.

Vi tror ikke på deg, Erna

(30.10.2020 12:05)

Tidenes dårligst forberedte reform, skriver Øystein Trevland i Dagsavisen i dag. Statsministeren vil ikke bruke flyselskap som motarbeider fagorganisasjoner, men ønsker verre bølleselskaper velkommen i drosjenæringen.

​Eneretter i Viken

(23.10.2020 14:41)

Fylkestinget i Viken gikk enstemmig inn for at det åpnes for eneretter i 30 av kommunene i de tidligere fylkene Østfold, Akershus og Buskerud. Næringen i Viken har vært positive til forslaget, og har hatt dialog med fylkesrådet underveis. Representant for FRP, Liv Thon Gustavsen, fremmet i Viken fylkesting et tilleggsforslag om at kontraktskjøringsavtaler endres og forlenges til tre år.

Ingen eneretter fra 1. november

(19.10.2020 14:46)

Bare to fylker forbereder enerettsanbud, men ingen vil være klare før godt ut på nyåret. Det er stor bekymring rundt drosjetilbudet i distriktene.

​Argumentet til regjeringen er ikke helt riktig

(17.10.2020 10:24)

Koronapandemien har preget Norge og verden sterkt det siste halvåret. Koronaviruset rammer liv og helse. Pandemien og smitteverntiltakene har fått store konsekvenser både for enkeltpersoner og bedrifter, for norsk og internasjonal økonomi. Regjeringen argumenterer om at stønadsordningen kan avvikles fordi det ikke er brukt i tilstrekkelig grad, dette er ikke helt riktig.

Taxioverenskomsten

(15.10.2020 15:23)

Tirsdag 13.10 ble det avholdt forhandlinger mellom Norges Taxiforbund og Fellesforbundet til reforhandling av partenes tariffavtale.

Det vil bli et omstillingsår

(15.10.2020 12:09)

Ny tilslutningsavtale, nytt arbeidsreglement, nye kjøreregler, full satsing på tilgjengelighet og service er noen av Tromsø Taxi legger en innsats i når dereguleringen trer i kraft 1.11. Problematikken som politikerne har presentert rundt drosjenæringen gjenspeiler ikke næringen som helhet. Vi opplever at dette er et storbyproblem, ikke et nasjonalt problem.

Prioritert gruppe for vaksinasjon

(30.09.2020 10:07)

Hanne Skåle Thowsen, direktør i Norges Taxiforbund, sendte torsdag 29.9 en henvendelse til FHI angående prioritert gruppe for å motta høstens influensavaksine og Covid-19 vaksine når den kommer. Forbundet mener det foreligger gode grunner for at drosjesjåfører bør føres opp på prioritert liste over de som bør få tilbud om disse vaksinene.

Norges Taxiforbund gikk til anmeldelse

(22.09.2020 13:16)

I dag, 22.9, leverte Norges Taxiforbund en anmeldelse mot Riedel/InterCab AS på bakgrunn av at dette selskapet driver persontransport uten drosjeløyve eller godkjenning av sentral. I tillegg kjører de uten taklampe og uten taksameter. Dette er klare brudd på nåværende yrkestransportregelverk.

Elbil utviklingen

(11.09.2020 12:37)

Hittil i år økte antall registrerte kjøretøy i Norge med 15 591 (+ 0,3 prosent) til 5 638 787 registrerte kjøretøy. Det er nå 9,7 prosent nullutslippsbiler i personbilbestanden. Det store flertallet av disse er elbiler, kun 145 biler drives av hydrogen. Til sammenlikning med billandet Tyskland ble det registrert 16.798 rene elbiler i landet bare i juli måned.

​Ber om sentraltilknytning

(02.09.2020 17:25)

«Nei til løsarbeidersamfunn» er tittelen på en felles aksjon som nå starter i regi av LO, YS, NHO Transport og Norges Taxiforbund. Kravet er gjeninnføring av sentraltilknytning, for å hindre at løsarbeidermodellen får fotfeste i drosjenæringen, og samfunnet forøvrig. I dag lanseres aksjonen med et opprop til Regjeringen.

​Fortsatt store tap – offentlig kjøring redder flere sentraler

(31.08.2020 13:57)

Det har vært tøffe måneder for taxinæringen, men juli har vært bedre enn forventet. Offentlig kjøring har reddet mange. Utsiktene fremover er svært usikre, både med tanke på Covid-19 og dereguleringen.

Alternativ til taksameter

(28.08.2020 08:36)

Den 28. Februar 2019 leverte arbeidsgruppen for alternativ til taksameter sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet. Forbundet finner det besynderlig at ingen fra drosjenæringen eller taksameterleverandører var invitert inn for å belyse funksjonene og løsningen til eksisterende taksameter. 27.8 konstaterte Lagmannsretten at taxi-appen Prai er ulovlig i Oslo.

Ny høring om alternativ til taksameter

(10.07.2020 18:47)

Samferdselsdepartementet (SD) sendte i samråd med Finansdepartementet (FIN) og etter innspill fra med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i dag ut "Høring - endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje."

Regjering for Iøsarbeidersamfunn?

(26.06.2020 08:57)

Byrådsleder Raymond Johansen har helt rett. Regjeringens frislipp av drosjeløyver vil bli spesielt negativt for Oslo. Hva er poenget med å øke den overetableringen som er der allerede i dag, og fører til landets høyeste priser? Er regjering for et Iøsarbeidersamfunn?

Hvem forstår drosjemarkedet, Hegnar?

(25.06.2020 09:41)

Drosjemarkedene er regulert i det meste av verden. Eksempler fra flere land viser at dette er et marked som ikke regulerer seg selv. Vi mener også at vi i Norge har grunn til å være bekymret. Det å kjøre taxi er ingen hobby. Det er faktisk et yrke, som mange lever av. Taxitjenesten er en viktig del av kollektivtilbudet hvor det forventes service, kunnskap og høy kvalitet.

Høring om endring i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven

(15.06.2020 14:36)

Samferdselsdepartementet (SD) og Finansdepartementet (FIN) har nå sendt ut et utkast til høringsnotat i forbindelse med endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven – oppfølging av endringer i yrkestransportloven og rammeverk for alternativ til taksameter. Frist for høringssvar er 21. august. Dette er en svært viktig sak med tanke på konkurranse på like vilkår.

Politisk trykk mot taksameter

(08.06.2020 13:03)

Regjeringen har som mål å fjerne krav til taksameter i drosjer samtidig med frisplippet av løyver fra 1. november. – Uforsvarlig, sier direktør Hanne Skåle Thowsen i Norges Taxiforbund. Samferdselsdepartementet har varslet at saken kommer på høring før sommerferien. - Vi har grunn til å frykte at et politisk press på vegne av ”plattformselskapene” vil overstyre de strenge faglige kravene.

Uforståelig kort utsettelse

(08.06.2020 11:47)

Stortingsflertallet vedtar i dag endelig utsettelse av ny yrkestransportlov til 1. november. Mindretallet stemte for ett år. - En utsettelse av loven i bare fire måneder er uforståelig og uten reell effekt på problemet, skrev NT i sin høringsuttalelse. "Det er naivt å tro at situasjonen vil være normalisert innenfor 2020".

Priskrig med EU-støtte og løsarbeid

(04.06.2020 10:00)

Det estiske selskapet Bolt vil vinne det norske drosjemarkedet med å dumpe prisene 40-50 prosent under Oslo Taxi, subsidiert med 50 millioner Euro i EU-kapital i ryggen, og løsarbeidermodellen for sjåførene. - Hareide og regjeringen må nå avklare om det er dette de vil ha; løsarbeidersamfunnet, sosial dumping og konkurranse på ulike vilkår i drosjenæringen, sier NT-leder Øystein Trevland.

​Sterke påstander – vil ikke svare på spørsmål

(03.06.2020 12:56)

Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet gikk hardt ut mot utsettelse av ny "taxilov", og rakker igjen ned på næringen i generelle ordelag. Men de nekter å svare på oppfølgende spørsmål om klagestatistikk, og hvilke priser de mener er for høye. Heller ikke: Hva er forbrukerinteressene i å slippe til såkalte ”friåkere” i drosjemarkedet i Norge – som i Sverige har vist seg å være de aller dyreste?

Beklagelig kildebruk i drosjesaker

(28.05.2020 13:56)

Spørsmålet fra Mossleth har vi selv stilt Forbrukerrådet, uten å få svar, nettopp fordi vi har kritisert rådet for udokumenterte påstander og tendensiøse målinger. Det er beklagelig at statsråden så ukritisk gjengir disse i svar til Stortinget, og ikke innhenter fakta fra Forbrukerrådet og andre.

Ny kommunikasjonsrådgiver i NT

(28.05.2020 13:29)

Solveig Smith-Kielland Sønnervik (40) tiltrådte som kommunikasjonsrådgiver i Norges Taxiforbund fra begynnelsen av mai, og overtar fra 1. juni etter redaktør Atle Hagtun, som går av med pensjon.

​Takk for meg!

(28.05.2020 13:24)

Dette er min siste ordinære arbeidsdag i Norges Taxiforbund, etter nesten ti år som kommunikasjonssjef og redaktør. Medlemsbladet TAXI nr 3 går samtidig i posten, nr 77 og det siste i rekken fra meg. Her er et takk for meg i denne forbindelse, med noen refleksjoner om de politiske angrepene på næringen. Kampen mot løsarbeidersamfunnet fortsetter, og skal vinnes.

​Enorme tap i mars og april

(28.05.2020 10:33)

Flere titalls millioner i omsetningssvikt har gitt drosjenæringen en alvorlig knekk i mars og april. Hjelpetiltakene har hatt en viss om enn begrenset effekt. Utsiktene framover er uvisse. Fortsatt er alle festivaler i sommer avlyst, utenlandske turister uteblir og de norske vil ofte kjøre egen bil. Det vil ta lang tid før ting blir som normalt, trolig langt inn i 2021.

Uforståelig kort utsettelse av taxilov

(05.05.2020 12:35)

Norges Taxiforbund protesterer mot en utsettelse av frislippet med bare fire måneder. ”Høringsnotatet omtaler næringens situasjon under krisen og utfordringene med å komme tilbake på en adekvat måte. Derfor er det uforståelig at dette ender med en helt symbolsk utsettelse, uten noen reell effekt på problemet, skriver direktør Hanne Skåle Thowsen i en høringsuttalelse til departementet.

Kynisk og usaklig angrep på taxisjåførene

(22.04.2020 10:56)

Mens taxinæringen ligger nede med nærmest total omsetningskollaps siden 12. mars og ingen kompensasjon er mottatt så langt, finner direktørene for Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet det opportunt å gi landets taxisjåfører et dolkestikk i ryggen. Det er kynisk, sier lederen i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. I virkeligheten driver de ren politikk for løsarbeidersamfunnet.

Kompensasjonsordninger

(21.04.2020 08:09)

Informasjon om kompensasjonsordningene for næringsdrivende (faste, uungåelige utgifter) og selvstendig næringsdrivende (inntekstbortfall).

Kritisk for mange i drosjenæringen

(14.04.2020 14:37)

Norges Taxiforbund er glad for ordningen med dagpenger for selvstendige, men skuffet over bedriftsstøtteordningen. Summen blir mager for kriserammede drosjeeiere. Drosjeeierne har ikke adgang til å drive som AS, og må dekke vakter døgnet rundt selv om det ikke er noen trafikk. NT forventer at regjeringen utsetter iverksettelsen av ny yrkestransportlov, slik alle fylkeskommunene har bedt om.

Persontransport og smittevern

(14.04.2020 13:16)

Her finner du:

 • Retningslinje for pasienttransport ved mistenkt eller bekreftet koronasmitte
 • Smitteforebygging ved persontransport - fra AktiMed

Rullestolbiler forsvinner

(03.04.2020 12:48)

”Om to år har vi ikke 70 biler med rullestolrampe på Nord-Jæren, men kanskje fem eller ti”, sier Svein Svimbil i Rogaland Taxi. Samferdselsminister Hareide (KrF) er ikke bekymret, men sier han vil følge nøye med. Sjokkøkning av avgiftene på de større personbilene som brukes som taxi med rullestolrampe (8-9-seterne) fører til at disse bilene vil bli kraftig redusert i antall om kort tid.

Alle fylkene vil utsette ny taxilov

(02.04.2020 16:58)

Samtlige fylkeskommuner anbefaler en utsettelse av ny yrkestransport, som skulle tre i kraft fra 1. juli. Samferdselsdepartementet vurderer saken, og ba fylkeskommunene om råd innen 1. april. De begrunner sitt ja til utsettelse dels med næringens situasjon, med 90 prosent svikt i omsetningen, og at fylkeskommunene selv er satt tilbake i sine forberedelser.

Tid for å gjenreise samfunnsoppdraget

(31.03.2020 10:40)

Da er tiden inne for å kaste over bord alle sidesporene i debatten. Delingsøkonomi, teknologi, nye forretningsmodeller. Alt er kamuflasje for utenlandske særinteresser og en moteretning som for lengst er gått av moten. Regjeringen har nå en sjanse til å begynne med blanke ark, fjerne «delingsøkonomien» og gjeninnsette drosjenes samfunnsoppdrag som premiss for drosjepolitikken.

Minimalt med eneretter for taxi

(30.03.2020 09:47)

Mulighet for enerettsavtaler i flertallet av landets kommuner var regjeringens distriktsalibi for å slippe fri taxiløyver i antall og geografi, men så langt har ingen fylkeskommuner avklart at de vil innføre slike avtaler. Møre og Romsdal og Agder har gjort vedtak om at de ikke vil ha noen. Nordland og Trøndelag vil heller ikke ha noen fra 1. juli. Viken kan bli unntaket.

Frp vil vurdere utsettelse av taxifrislipp

(25.03.2020 10:24)

Fremskrittspartiet vil vurdere å være med på en utsettelse av den nye «taxiloven». Det sier Bård Hoksrud til TAXI. I så fall kan det bli flertall på Stortinget for dette. Partiet har i det siste også sagt at de ønsker en mer gradvis innfasing av løyvefrislippet.

Endring i redusert sats for mva

(01.04.2020 00:00)

Lav sats for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre reduseres fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020.

Finanskomiteen på Stortinget vedtok først mva-endring til 8 prosent fra 1. januar, men måtte endre vedtaket da dette var i strid med EU-regler/ulovlig statstøtte.

Folkehelseinstituttet, om pasienter i taxi:

(18.03.2020 19:50)

Status fra forbundet 18.mars

(18.03.2020 18:40)

Glad for Stortingets tiltak

(16.03.2020 11:21)

Norges Taxiforbunds leder Øystein Trevland er fornøyd med de to tiltakene som vil bety mye for drosjeeierne - nemlig redusert mva til 8 prosent, og en dagpengeordning for selvstendige næringsdrivende.

Desinfeksjon av bil

(12.03.2020 13:59)

Taxi-appell til regjeringen

(12.03.2020 11:51)

Norges Taxiforbund ber regjeringen bidra til at taxinæringen kan klare seg gjennom krisetiltakene, som fører til sterk nedgang i omsetningen, særlig fra fly og jernbane. Hvis skolene stenges blir det nesten full stopp mange steder.

Korona-tips til taxinæringen

(11.03.2020 18:16)

Norges Taxiforbund legger her ut tips og råd til drosjeeiere og andre sjåfører. Folkehelseinstituttet har varslet retningslinjer for næringen i dag, men de foreligger ikke pr nå. Pasientreiser med pasienter hvor koronasmitte er mistenkt eller påvist skal ikke gjennomføres med drosje - slike turer skal avvises.

Nei til taxiturer med smittede personer

(09.03.2020 12:36)

Oppdatert: Norges Taxiforbund anbefaler at ingen drosjer kjører pasienter som er smittet med koronaviruset. Helsedirektoratet er enig, og vil komme med klare retningslinjer. Konsekvensen kan bli at bil og sjåfør selv blir smittebærer eller kan bli satt i karantene. NT mener Helsevesenet må sørge for spesialtransport av smittede personer.

Corona og smittefare

(27.02.2020 12:05)

Coronaviruset er nå registrert i Norge. Siden mange av dere kjører passasjerer fra flyplasser og andre knutepunkter for utenlandsreisende, kan det være greit å være OBS.
 
Følg med på nyheter, spesielt om det kommer informasjon fra norske helsemyndigheter. Pass ekstra på hygienen. Har du antibac i hanskerommet? Unngå å gå på jobb om du føler deg syk, og oppsøk lege om det vedvarer.
 
Samtidig er det viktig å huske yrkestransportforskriftens § 47 om plikt til å kjøre syke, men selvsagt ikke med risiko for egen helse. 

Nyttig informasjon

​"Julebordsesongen 2020 kan bli interessant”.

(12.02.2020 11:48)

TØI og Fafo er snart i gang med forskningsprosjektet som skal kartlegge konsekvensene av dereguleringen av drosjemarkedene – for forbrukere, markedet og tilbyderne. Jørgen Aarhaug og Kåre Skollerud fra TØI og Sigurd Oppegaard i Fafo skal lede arbeidet. Aarhaug redegjorde for prosjektet i et innlegg for fylkeslederne og Forum for taxisentraler på Gardermoen nylig.

Vil rydde opp på Gardermoen

(10.02.2020 12:07)

- Dette er kanskje taxinæringens største omdømmeproblem, og det må løses. Det er ikke holdbart at så mange kunder behandles slik. Det sier NT-leder Øystein Trevland om situasjonen på Oslo Lufthavn, Gardermoen. I det siste har det vært nye medieoppslag basert på sinte kunder som ikke har fått taxi til Jessheim eller hotellene rundt flyplassen.

Anbefaler ikke aksjeselskap

(18.12.2019 12:55)

Enkeltmannsforetak eller aksjeselskap? Mange drosjeeiere vurderer dette når det siste blir lovlig fra neste sommer. Men statsautorisert revisor Rune Jalving anbefaler ikke å omdanne til AS for ”vanlige” drosjeeiere.

​Ny direktør på plass i Norges Taxiforbund

(16.12.2019 13:03)

Hanne Skåle Thowsen er på plass som ny direktør i Norges Taxiforbund, der hun tiltrådte 1. desember. Hun kom fra stillingen som avdelingsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune, der hun blant annet hadde ansvar for drosjesakene

​Frislippsfiasko i Finland

(16.12.2019 12:44)

Mens 24 prosent var positive til liberalisering av taxi i Finland før reformen, er bare 12 prosent positive etterpå. 38 prosent opplever at kvaliteten generelt har sunket. De tradisjonelle selskapene scorer mye høyere på kvalitet enn de nye, som Uber og Yango. Forventningene til at økt konkurranse skulle gi lavere priser har ikke slått til.

​Taxisentraler vil styrke kompetansekrav

(12.12.2019 13:37)

Taxisentraler i hele landet vil selv ta ansvaret for at sjåførene er lokalkjent og kan sin jobb på alle plan, skriver bladet TAXI nr 7, 2019. De fleste drosjeeiereide sentralene har allerede et godt opplegg for skolering av sjåfører, men vi vet lite om hvilke standarder ”nye aktører” og de mindre bysentralene vil ha. Vi vet heller ingenting om innholdet i den nye sjåføreksamen som er varslet.

Lettvint propaganda fra samferdselsministeren

(09.12.2019 13:24)

​I dag kom den nye yrkestransportforskriften, som utfyller regelverket for frislipp av drosjeløyver fra 1. juli 2020. Samtidig kom samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) med en pressemelding som provoserer næringen. – Liberaliseringen har ingenting med teknologi og innovasjon å gjøre, og alt tyder på at tilbudet til publikum blir svekket, sier NT-leder Øystein Trevland.

Full forvirring om enerettene

(05.12.2019 12:46)

Fylkespolitikerne i Møre og Romsdal vil ikke ha eneretter, og det vil foreløpig ikke næringen heller. I Viken ønsker politikerne i flertall mest mulig av det, men avtaler og prosesser er foreløpig i det blå. Flere steder sitter fylkeskommuner og næring på gjerdet, og venter på hva forskriften vil si. Samtidig lyser helseforetakene ut nye anbud på pasientkjøring, uavhengig av fylkeskommunene.

​NT ber om utsettelse av loven

(03.12.2019 12:19)

Yrkestransportforskriften, som vil bestemme detaljene i det nye lovverket fra 1. juli 2020, er ennå ikke klar. ”Vi var lovet en lang overgangsperiode av Solvik Olsen. Denne begynner nå å bli kort. Vi ber dere vurdere utsettelse av loven til 1. januar 2021”, skriver Norges Taxiforbund i en epost til Samferdselsdepartementet.

Taxikalkulatoren avvikles

(13.11.2019 14:11)

Taxikalkulatoren, som kunne beregne priser på taxiturer i hele Norge, må dessverre avvikles. Dette er vedtatt i Forum for taxisentraler, som har driftet den siden starten i 2013. Årsaken er at det påløper uforholdsmessige høye kostnader for å drifte tjenesten, og det vil også koste for mye å forbedre den slik den burde. Frislippet neste år vil gjøre det enda vanskeligere.

California mot løsarbeidermodellen

(07.11.2019 12:02)

Mens det norske drosjemarkedet tilpasses Ubers forretningsmodell, vil lovgivere i plattformøkonomiens hjemstat, California, styrke plattformarbeidernes rettigheter og forhindre feilklassifisering. Arbeider-/sjåførperspektivet har så å si vært fraværende i prosessen fra regjeringen. Plattformøkonomien har kunnet vokse ved å utnytte arbeidsrettslige gråsoner og feilklassifisere arbeiderne.

​”Oljefondet” inn i Uber!

(14.10.2019 09:05)

Statens pensjonsfond utland, også kalt oljefondet” gikk tungt inn i Uber da selskapet ble børsnotert i mai. Ca en tredel av investeringen er allerede tapt. Ledelsen for pensjonsfondet vil ikke ut med hvor mye de har investert, eller om de har gjort seg etiske vurderinger rundt Ubers lovbrudd i Norge, underskuddsdrift og forretningsmodell. - Holdningsløst, skriver bladet TAXI på lederplass.

Opposisjonen vil revurdere taxiloven

(11.10.2019 10:00)

Ap, Sp, SV og Rødt er klare på sin motstand mot dereguleringen av drosjetilbudet, og vil samarbeide med næringen om å revidere loven etter neste stortingsvalg. Det kom klart fram da Øystein Langholm Hansen (A), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Arne Nævra (SV) og Silje j. Kjosbakken (R) deltok i debatt på Norges Taxiforbunds landsmøte.

Løsarbeiderdebatten kommer neste år

(10.10.2019 15:47)

​Skal taxisjåfører ha lønn for jobben? Det er spørsmålet etter frislippet, og regjeringens velkommen til ”plattformselskaper” og ”delingsøkonomi”. Forskningsstiftelsen Fafo satte arbeidsvilkårene i ”plattformøkonomien” på dagsorden under Arendalsuka. Fokuset var særlig på Uber og drosjenæringen, og forskere fra så vel Fafo som Transportøkonomisk Institutt (TØI) arbeider med problemstillingene.

Taxisentralene forbereder seg til frislippet

(10.10.2019 13:32)

Landets taxisentraler forbereder seg til neste års frislipp av taxiløyver, gjennom å styrke merkevarer og kvalitetsarbeid. Forum for taxisentraler presenterer forslag til nye vedtekter, avtaler og andre tiltak i tråd med den nye loven. Norges Taxiforbund og Forum for taxisentraler deltar i prosjektet "Mobilitetsfloken", som utreder morgendagens transportløsninger.

Gjenvalg i taxiforbundet

(24.09.2019 12:08)

Sentralstyret i Norges Taxiforbund ble gjenvalgt på landsmøtet nylig, med unntak av to nye varamedlemmer. Fra venstre: Frode Sørensen, Agder, Roger Kjønstad, Trøndelag, Jon Ragnar Nilsen, Nordland, leder Øystein Trevland, Vestfold, nestleder Arve Halvorsen, Bergen, Bent Skogli, Østfold, Glenn Tuxen, Oslo. Varamedlemmer (fast møtende) er Øystein Skoglund, Oppland, og Anne Karlsen Hove Oslo.

Taxiforbundet markerer 100 år

(18.09.2019 09:00)

Kommende helg samles landsmøtet i Norges Taxiforbund på Fornebu, og kan feire forbundets 100-årsjubileum. Taxinæringen forbereder seg på frislippet fra neste år, men forbundet regner ikke med at siste ord er sagt. Opposisjonspartiene er derfor invitert til å diskutere en mulig omkamp etter stortingsvalget i 2021. Her møter bl. a. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

"Taxi - overalt, alltid" gjennom 100 år

(02.09.2019 13:48)

Jubileumsboka er nå for salg!

Norges Taxiforbund kan i 2019 markere sine første 100 år. Et sekel er gått siden drosjeeiere fra Bergen, Drammen, Kristiania, Stavanger og Trondheim kom sammen og dannet et landsforbund. Allerede i 1908 hadde de første drosjene startet ordinær trafikk i hovedstaden. I alle år siden har de sørget for «TAXI – overalt, alltid!» i by og bygd.

​Ønsker nullmoms på persontransport

(28.08.2019 13:26)

Norges Taxiforbund frykter at 23 prosent merverdiavgift på persontransport, vil ha store negative effekter for taxinæringen, og vil i stedet at det innføres en nullsats for kjøp av persontransporttjenester. - Subsidiært oppfordrer vi at satsen reduserer til 6 prosent, slik det er gjort i Sverige, skriver forbundet i en høringsuttalelse. Det vil være mer i samsvar med politiske mål.

​Ny direktør i taxiforbundet

(28.08.2019 11:59)

Hanne Skåle Thowsen (40) er ansatt som ny direktør i Norges Taxiforbund. Hun er jurist, og kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune, der hun blant annet har hatt ansvar for drosjesakene.

​Stem riktig ved fylkestingsvalget

(26.08.2019 14:05)

Styret i Norges Taxiforbund oppfordrer alle i drosjenæringen til å stemme ved årets fylkestingsvalg 8. og 9. september. Det er viktig å få inn politikere som anerkjenner og forstår drosjenes rolle i kollektivtransporten og vil ha gode rammevilkår for næringen.

Lite om taxi i fylkesprogrammer

(26.08.2019 13:56)

Fra 1. juli neste år fratas fylkeskommunene mye av sin innflytelse på taxipolitikken, men skal likevel forvalte løyver, eneretter og en samlet kollektivtransport. Taxi nevnes svært sjelden som del av kollektivtransporten i fylkespartienes programmer. Noen av partiene viser til nasjonal politikk på feltet. Bladet TAXI har hentet inn noen eksempler fra fylkesprogrammene:

​Tror frislippet oppheves etter 2021

(21.08.2019 12:12)

Den operative næringen skal forberede seg på frislipp og eventuelle eneretter fra neste sommer, men forbundet må også ha fokus på stortingsvalget i 2021. - Debatten om samfunnsoppdraget og rammevilkår vil ta seg opp når konsekvensene av frislippet viser seg, mener forbundsleder Øystein Trevland. Nå er det landsmøtet og feiringen av forbundets 100-årsjubileum som står fremst i bevisstheten

​Forbrukerrådet driver blå politikk

(17.06.2019 14:39)

Hvordan kan det ha seg at Forbrukerrådet støtter å fjerne taxitilbud døgnet rundt, oppheve maksimalpriser og fremme alles kamp mot alle – som bevislig gjør taxi dyrere og mer utrygg? Og hvordan kan de ignorere den mest opplagte observasjonen i sin egen taxiutredning fra 2013, som viser at frislipp "gir risiko for overetablering, økte priser i enkeltkundemarked, lavere kvalitet på tjenestene"?

​Taxinæringen ser framover

(17.06.2019 14:11)

- Vi er selvsagt skuffa over vedtaket, men nå skal vi se framover. Næringen må tilpasse seg nye rammer, men kampen for anstendige rammevilkår blir intensivert, sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund. - Vi har alle forutsetninger for fortsatt å være en viktig serviceleverandør i de fleste lokalsamfunn. Men generelt blir markedet mer uoversiktlig, mer utrygt, og ikke billigere.

Taxilov svekker tilliten

(03.06.2019 13:12)

- Morgendagens vedtak om ny ”taxilov” løser ingen problemer, men vil skape en rekke nye. Både innhold og prosess svekker tilliten til politikk og forvaltning, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. Forslaget er ikke er begrunnet i en saklig analyse av taxi som sådan, men bygger på en årelang PR-kampanje for Uber, aktivt støttet av sentrale politikere i regjeringspartiene.

Brudd på tilliten

(29.05.2019 10:31)

Hadde det vært slik at taxinæringens ”særinteresser” hadde vært på kollisjonskurs med kundenes og samfunnets behov, måtte vi ha akseptert vedtaket. Slik er det ikke. Det er tvert imot regjeringens forslag som er basert på særinteresser, slik vi ser at politikere har drevet propaganda for Uber og såkalt ”delingsøkonomi” de siste fem årene. Både prosess og innhold i denne saken står til stryk.

​Korrupt, kunnskapsløst, eller bare kynisk?

(27.05.2019 11:12)

”Det er svært beklagelig å se at deler av denne bransjen opererer på en slik måte at man får inntrykk av at forholdet mellom pengeinteresser, byråer og politikere blir så tett at det etterlater et inntrykk av at man bedriver politisk korrupsjon”. Det sa Hans Geelmyuden om Warasaken, men den passer mye bedre på hvordan Ubers falske PR-narrativ nådde helt fram til regjeringsplattform og ny lov.

Regjeringen "våger" på andres bekostning

(21.05.2019 13:20)

”Vi må våge å tenke nytt om taxi”, skriver statsrådene Dale og Isaksen i VG 13. mai. Problemet er at det ikke er noe nytt i det de foreslår. Deregulering er forsøkt utallige ganger i mange land, alltid med mislykket resultat, aldri med lavere priser som følge av økt konkurranse. Det statsrådene ”våger” er drosjesjåførers allerede lave inntektsgrunnlag. Det er ikke spesielt heroisk.

​Taxi-markering mot lovforslag

(13.05.2019 14:06)

Taxi-næringen vil tirsdag 14.mai kl 18 – 20 ha en landsomfattende markering mot regjeringens forslag om deregulering av taxi. Vi krever at Stortinget sender forslaget til nye ”taxilov” tilbake til regjeringen. Det er altfor dårlig utredet og vil ha dramatiske konsekvenser for forbrukere og arbeidsvilkår i næringen. 10 punkter begrunner dette.

​Prisene opp 14 prosent i Finland

(13.05.2019 13:55)

​Dereguleringen i Finland har ført til akkurat det næringen sa: Færre biler på bygdene, overetablering og dårligere lønnsomhet i storbyene, og dermed økte priser. I København er antall drosjer steget med 650, eller 34 prosent siden 1. mars i fjor, da det gradvise frislippet av løyver startet. Antall turer har ikke økt, så lønnsomheten er gått ned med rundt 30-35 prosent for hver enkelt.

Send taxiloven tilbake!

(09.05.2019 11:38)

Vi krever at Stortinget sender forslaget til ny ”taxilov” tilbake til regjeringen. Det er altfor dårlig utredet og vil ha dramatiske konsekvenser for forbrukere og arbeidsvilkår i næringen.

- Forbrukerrådet svartmaler taxi

(06.05.2019 14:05)

- Forbrukerrådets framstilling av drosjenæringen er tendensiøs og svartmaler situasjonen. Spørsmål om negative opplevelser må avgrenses tidsmessig. Det sier Pål Silseth, leder for Norsk Kundebarometer og Partner i Barcode Intelligence AS. En undersøkelse i regi av Rogaland fylkeskommune viser stor tilfredshet med taxitjenestene.

​Enerettsmodellen – en bløff?

(02.05.2019 13:18)

Verken fylkene, helseforetak eller næringen synes å ha noen tro på at enerettsmodellen vil bli brukt i stor utstrekning. Dermed kan hele regjeringens distriktsalibi falle sammen. - Problemet med hele modellen er at det er en kvasiløsning. Den blir framstilt som en løsning som vil ivareta tilbudet i hele landet, men det er åpenbart at ”taxi – overalt, alltid” som vi kjenner det vil forsvinne.

Destruktiv taxipolitikk

(09.04.2019 15:38)

Regjeringens frislipp av drosjeløyver vil gi dårligere tilbud til publikum og dårligere arbeidsforhold i næringen. Det er trist at regjeringen går inn for å gjøre de samme feilene som mange andre land har gjort før. Det sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. Lovforslaget blir oversendt Stortinget i morgen. Høringsuttalelsene overkjøres, og tilliten til politikken svekkes.

​TØI-rapport: Regjeringens forslag det verste for Oslo

(09.04.2019 13:15)

Forslaget fra regjeringen gir de verste utslagene i Oslos drosjemarked. Dagens situasjon nest verst. Mer tomkjøring, uforutsigbare priser og forverrede lønns- og arbeidsforhold blir konsekvensene. Dette framkommer av en fersk taxirapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) ved forskerne Jørgen Aarhaug og Kåre Skollerud. Det er dette som burde ha vært grunnlaget for en vurdering, mener NT.

​Ta høringen på alvor!

(26.03.2019 13:51)

Drosjepolitikken bør fortsatt være tverrpolitisk, basert på en felles forståelse for drosjenes samfunnsoppdrag og faktakunnskap om hvordan drosjemarkedene fungerer. Dessverre legger regjeringen i stedet opp til en konfrontasjon, ikke bare mot næringen og opposisjonen, men mot svært mange av dem som berøres av politikken. Det viser høringen, men "nye aktører" synes å være viktigst.

​Ja til løsarbeidersamfunnet, Erna Solberg?

(18.03.2019 13:58)

Snart får vi se om høringsrunden har vært en reell prosess, eller bare en illusjon. Mange av oss er nok pessimistiske, fordi regjeringen fortsetter å snakke om delingsøkonomi som premiss. Da må vi spørre Erna Solberg om løsarbeidersamfunnet også skal gjelde andre grupper der arbeidsgiveransvar pulveriseres, og selvstendig næringsdrivende fratas selvstendigheten.

De skal vite hva de gjør

(14.03.2019 12:17)

Svært mange politikere forstår ikke hva som står på spill for samfunnet, men ingen skal støtte et vedtak om frislipp uten å vite hva de gjør, sier NT-leder Øystein Trevland. Derfor har forbundet skrevet et brev som sendes til alle stortingsrepresentanter, fylkestingsrepresentanter og utvalgte lokalpolitikere i de fire regjeringspartiene, og ber dem sette seg inn i de lokale konsekvensene.

Halv milliard unndras av ”piratsentralene”.

(12.03.2019 14:03)

120 lukkede grupper med til sammen 420.000 medlemmer opererer nå som ”piratsentraler ”på Facebook. Skatteunndragelsen utgjør over en halv milliard kroner i året. Dette framgår av en undersøkelse Norges Taxiforbund har gjort. - Facebook er en digital kjempe uten samfunnsansvar. A-krimsenteret i Nordland vil etablere et eget forprosjekt for å systematisere kampen mot pirattaxi.

Verdens beste kundeopplevelse

(11.03.2019 15:57)

- Frislipp vil gi lavere kvalitet og høyere priser, men det skal ikke være hos oss. Vi skal tilby verdens beste kundeopplevelse. Det sa direktør Jan Valeur i 07000 Bergen Taxi under den nordnorske taxikonferansen i Bodø nylig. - 07000 skal være berømt for å være pålitelige. ”Vi bryr oss” er ett av slagordene.

​Delings-moten er allerede over, Erna Solberg

(07.03.2019 10:30)

Mens regjeringen nylig vedtok ”økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten” for å ønske Uber velkommen tilbake til Norge, er både Uber og ”delingsøkonomien” på vei ut av moten i hjemlandet USA. Underbetaling av sjåfører, enorm utskifting – 80 prosent i løpet av et år, enorme underskudd og ingen utsikter til lønnsomhet, gjør at mange tviler på Ubers framtid. Løsarbeidersamfunnet er ute.

Enerett meningsløst uten pasienttransport

(06.03.2019 10:05)

Det gir ingen mening å etablere eneretter hvis ikke pasienttransporten er en del av det, og avtalene må gjelde for inntil ti år. Dette sa samferdselssjefen i Nordland, Odd Steinar Åfar Viseth under taxikonferansen i Bodø nylig. – Hvis det fortsatt skal være egne anbud for pasienttransporten, har fylkeskommunen ingen makt over premissene for å kunne tildele eneretter, sa Viseth.

​Schizofrent forbrukerråd om taxi

(04.03.2019 14:43)

Forbrukerrådet støtter liberaliseringen, men mener det må ”korrigeres” for de uheldige virkningene som det vil skape. Hva disse ”korrigeringene” skal gå ut på sies det ikke noe om. Rådet er også opptatt av økt trygghet, men vil samtidig slippe løs ”delingsøkonomiplattformer”, utvanne samkjøring og helst fjerne kravet til løyve.

​”Kunnskapspartiene” ville fjerne kunnskap

(19.02.2019 14:27)

Partiene som oftest markedsfører seg med at de bygger på kunnskap i politikken, Høyre og Venstre, ville ha fjernet kunnskap om erfaringene fra andre land i Oslo kommunes høringsuttalelse om drosjepolitikken. Flertallet avviste dette. Oslo kommune mener at departementet ikke i tilstrekkelig grad har vurdert prisutviklingen og effektiv konkurranse i storbyene.

​LO frykter for drosje som et profesjonelt tilbud

(15.02.2019 10:00)

Det å kjøre drosje skal være et arbeid med anstendige og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. Det sier LO sitt høringssvar, og går imot å oppheve antallsreguleringen. ”Flere løyver gir mer ventetid, mer tomkjøring og både økt forurensning og økte priser for kundene”, skriver Norsk Transportarbeiderforbund. Et frislipp vil verken være til fordel for kundene, næringen eller samfunnet, mener YTF.

Frislipp gir uoversiktlig taximarked

(14.02.2019 12:23)

"Kombinasjonen av å fjerne antallsbegrensningen, å senke kravene til å få løyve og at sentraltilknytning ikke lenger skal være obligatorisk, vil etter vår mening gjøre at drosjenæringen vil bli attraktiv for useriøse aktører uten fokus på kunden. Kvaliteten på tjenestene vil synke, og kundene vil møte et uoversiktlig marked der uavhengige løyvehavere kan ta svært høye priser".

​Et spill med inntektsgrunnlaget

(07.02.2019 16:04)

Høringen bekrefter det vi visste på forhånd: Det ville bli stor, og faglig tung motstand mot deregulering, og mot den faktiske avvikling av samfunnsoppdraget som departementet gikk inn for i høringsdokumentet. Svaret fra regjeringen bekrefter at ”delingsøkonomi ” i regjeringsplattformen betyr Uber og lignende selskaper, som vil ha sugerør i lokale markeder på bekostning av dem som kjører bilen.

​Lakmustesten

(05.02.2019 08:45)

Elin Ørjasæter sa at regjeringens drosjepolitikk vil være lakmustesten på om løsarbeidersamfunnet skal innføres i Norge. Vi kan i tillegg si at lovforslaget som skal legges fram for Stortinget i vår, også vil være lakmustesten på om vi kan regne med en kunnskapsbasert og redelig politikk for vår bransje.

​Politiet bekymret for overkapasitet

(04.02.2019 09:00)

Politidirektoratet ser med ”en viss bekymring på å fjerne den såkalte behovsprøvingen”. Overkapasitet i Oslo skaper ”anarki”. "Slik Oslo Politidistrikt ser det er utfordringen for Oslo nødvendigvis ikke tilgang på antall drosjer, men bedre styring av de drosjer man har. Slik vi opplever det, har ikke det frislipp man har hatt av sentraler til nå, medført noen optimalisering av bransjen".

​Advarer mot svart næring på ny

(03.02.2019 10:00)

”Denne foreslåtte liberaliseringen vil i stor grad reversere og sette næringen tilbake der de var med en svart og ukontrollerbar bransje. Det store omfanget av svart kjøring hos Uber-sjåførene er alene et bevis på at det er et stort arbeid og atskillige ressurser fra skattemyndigheter, politi og NAV som i så fall må brukes i bransjen for å få risikoen tilbake til dagens standard".

​Funksjonshemmede sier klart nei

(01.02.2019 10:00)

Alle organisasjoner for funksjonshemmede går imot forslaget om deregulering av drosjetilbudet, og frykter for transporttilbudet for sine medlemmer. Behovsprøving med kjøreplikt, hovederverv, sentraltilknytning, maksimalpriser og taksameterkrav bør opprettholdes. De er bekymret for svekket tilbud, og krever at ingen endringer foretas før det er gjort en konsekvensanalyse for deres medlemmer.

​Massivt nei fra fylkene

(31.01.2019 14:12)

Fylkeskommunene forvalter drosjer og annen kollektivtransport. Bare tre av 18 støtter departementets forslag om å fjerne behovsprøving med kjøreplikt, sentraltilknytning og hovederverv. Flere frykter for tilbudet til funksjonshemmede. Dette kommer fram av høringsuttalelsene til departementet, fra 1. oktober til 1. januar.

​Hva mener politikerne vi skal gjøre?

(31.01.2019 13:47)

Over natta tok stortingsflertallet bort refusjonsordningen, og gjorde personbiler med rullestolplasser opptil 250.000 kroner dyrere, uten at det finnes alternativer uten utslipp. Mange eiere av slike biler lurer nå på hva de skal gjøre. Trusselen om deregulering gjør ikke saken bedre. Antagelig vil tilbudet bli sterkt redusert, slik også de funksjonshemmedes organisasjoner frykter.

Ikke la politikerne kjøre taxiyrket i grøfta!

(16.01.2019 11:41)

Samferdselsdepartementet har hatt på høring et forslag om deregulering av drosjer i Norge. Forslaget er ikke basert på kunnskap om drosjemarkeder, og vil føre til dårligere tilbud, høyere priser og svekket kvalitet. Høringsrunden bekrefter dette.

Norsk drosjenæring krever at politikerne setter seg inn i saken, og bygger politikken på kunnskap og respekt. Reguleringene er til for kundene og samfunnet. Taxi er ikke ”delingsøkonomi”.

​Blir det en reell høring?

(19.12.2018 14:40)

- Det er ikke slik vi får en seriøs bransje, sa løyvedirektøren i Oslo. - Løser ikke utfordringene, sier TØI-forskeren. - Mangelfull utredning, sier Regelrådet. - Vi trenger aktiv drosjepolitikk, ikke deregulering sier Trøndelag. Den kunnskapen som er neglisjert i høringsutkastet vil bli lagt på bordet i rikt mon i høringen. Etter det får vi se om den har vært reell, eller bare et skuebrød.

Statsbudsjettet for 2019 vedtatt i Stortinget

(18.12.2018 16:51)

Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtatt et samlet opplegg for skatter, avgifter og toll for 2019 med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Konsekvensene av dette er at drosjene mister særfordelene i vekt- og CO2-komponenten i engangsavgiften.

Norges Taxiforbund sendte i slutten av november et brev til Samferdselsdepartementet hvor det ble stilt spørsmål om man vil måtte forholde seg til engangsavgiften for 2018, dersom man inngår avtale om kjøp av kjøretøy før ikrafttredelse 1. januar 2019.

Svaret kan du lese her:

«Vi viser til henvendelse på e-post av 29. november 2018 med spørsmål vedrørende engangsavgiften. Engangsavgift skal betales etter de regler og med de satser som gjelder på tidspunktet for registreringen av kjøretøyet i det sentrale motorvognregisteret. Tidspunktet for avtalen om kjøp av kjøretøyet er uten betydning i denne henseende. Dersom kjøretøyet registreres etter 1. januar 2019 er det altså engangsavgiftssatsene som vedtas for 2019 som skal legges til grunn ved avgiftsberegningen.»

De  vedtatte avgiftssatsene for 2019 finner du ved å følge lenken: https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2019/Artikler/Avgiftssatser-2019

​- Behovsprøving er fortsatt beste reguleringsmåte

(18.12.2018 13:58)

Norges Taxiforbund mener fortsatt at behovsprøvde drosjeløyver er den mest egnede måten å regulere drosjenæringen på. Dette framgår av høringssvaret som forbundet i dag har sendt Samferdselsdepartementet. Deregulering i andre land og byer har ikke ført til velfungerende markeder, men til overetablering, høyere priser og dårligere kvalitet. Et alternativ er å se på den nye danske loven.

​- Løser ikke utfordringene

(17.12.2018 09:30)

Jeg kan ikke se at høringsutkastet kan løse utfordringene i drosjemarkedene, sa TØI-forsker Jørgen Aarhaug i sitt innlegg på taxiforbundets fagkonferanse. Han har vært med på nesten alt av taxiutredninger de siste årene.

​- Forslaget undergraver samfunnsoppdraget

(14.12.2018 10:10)

- Dette er ikke veien å gå for å få en seriøs bransje, sa ”løyvesjefen” i Oslo kommune, Hanne Skåle Thowsen om departementets høringsutkast. ”Det blir litt mye med hele flaska med Møllers tran”. Høringsutkastet reiser tvil om hvordan miljøkravene skal håndheves og hvordan tilbudet til funksjonshemmede skal ivaretas. - Det blir dyrt hvis det offentlige selv må sørge for dette.

Taxipolitikk er lakmustest for løsarbeidersamfunnet

(13.12.2018 14:06)

- Drosjenæringen vil være lakmustesten på om løsarbeidersamfunnet kommer eller ikke. Da skylder politikerne dere å sette seg inn i saken. Det sa forfatter og redaktør for Arbeidsnytt, Elin Ørjasæter på taxiforbundets fagkonferanse, referert i bladet TAXI nr 7. Hun har skrevet boka ”Løsarbeidersamfunnet” sammen med Line Eldring.

Protest mot avgiftssjokk

(30.11.2018 11:45)

Mandag 3. desember kl 9-10 vil Norges Taxiforbund markere protest mot forslaget til avgiftsøkning på drosjebiler, foran Stortinget. Bildet viser en løpeseddel som er laget. Vi er gjort kjent med at Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil støtte oss i dette under behandlingen av neste års avgifter. Se Aps merknad under.

Konkurrenter uten taksameter?

(31.10.2018 10:50)

Et soleklart krav fra taxinæringen er konkurranse på like vilkår med "nye aktører". Ubers modell er basert på det motsatte. Kjetil Solvik-Olsen lovte også en overgangsperiode, men den har Jon Georg Dale fjernet i høringsutkastet om nytt lovverk. Men ingen sentral kan fjerne taksameter uten videre. Det handler om langt mer enn rapportering av skatt, sier direktør i Bergen Taxi, Jan Valeur.

Finnes det noen borgerlige venner der ute?

(30.10.2018 12:12)

Kristelig Folkepartis landsmøte avgjør også drosjenæringens skjebne gjennom sitt valg av regjeringsalternativ fredag. Dette illustrerer en situasjon vi har advart mot lenge. Drosjepolitikken har vært tverrpolitisk, og burde fortsatt ha vært det. Det er trist at regjeringen bryter med dette, og setter inntektsgrunnlaget for alle drosjeeiere og –sjåfører i fare.

Lovforslag mangler faglig basis

(29.10.2018 13:36)

En ny lov skal – som den gamle – være tuftet på hensynet til kundene. Det burde tilsi en samlet, kunnskapsbasert og tverrpolitisk holdning. I stedet velger regjeringen å bygge på ideologi. Det tjener verken kunder eller næring.

Samfunnsoppdraget som forsvant

(29.10.2018 12:17)

Regjeringens forslag til ny yrkestransportlov avspeiler at liberalistene i regjeringspartiene lyktes med å flytte taxi fra transport til "delingsøkonomi - på vegne av piratselskapet Uber. "Det viktige samfunnsoppdraget", som sto i H-Frp-regjeringens plattform er fjernet. Uten spor i høringsnotatet. "Delingsøkonomiutvalget" fylt opp av Uber-tilhengere, ble premissgiver for nytt lovforslag!

Uforutsigbart for kunder og næring

(23.10.2018 14:13)

​- Hvis forslaget vedtas slik det foreligger nå, vil drosje som samfunnstjeneste og yrke bli ødelagt, og det legges åpent for løsarbeidersamfunnet og sosial dumping. Derfor vil forbundet kreve innstramminger som gjør at ikke markedet legges åpent for alle som har lyst til å kjøre drosje som hobby. Det sier NT-leder Øystein Trevland om lovforslaget som nå er sendt på høring

Uforutsigbart for kunder og næring

(01.10.2018 12:58)

Norges Taxiforbund mener samferdselsministerens lovforslag vil kunne gi kundene et dårligere tilbud og næringen mer uforutsigbarhet. – Vi ser fram til en grundig debatt, og ber høringsinstansene sette seg ordentlig inn i konsekvensene. - Forslaget er svært dårlig forankret i fagkunnskap og samfunnsperspektiv, sier forbundets leder, Øystein Trevland.

Vi skal ikke være politisk kasteball

(18.09.2018 13:03)

Det er ingen saklig grunn til at drosjenæringen skal være gjenstand for politisk konflikt og dragkamp. Det burde være selvsagt enighet om så vel samfunnsoppdraget, som levelige vilkår i næringen. Da kan det også være enighet om lovgrunnlaget. Det er ikke mangel på konkurranse som er problemet. Mer konkurranse vil ikke føre til lavere priser, med mindre man aksepterer sosial dumping

Taxiavtale for flyplassene

(18.09.2018 10:21)

Avinor og Norges Taxiforbund har inngått avtale om betaling på seks flyplasser, gjeldende fra 1. oktober. Drosjene skal betale et vederlag til Avinor på kr. 10 på de fire lufthavnene som ikke er bemannet med taxiverter (Trondheim, Bodø, Tromsø, Ørsta/Volda) og kr. 15 på Stavanger og Bergen Lufthavn (som har bemanning med taxiverter).

Ideologisk, ikke kunnskapsbasert reform

(03.09.2018 13:46)

Om kort tid kommer Samferdselsdepartementets forslag om å fjerne behovsprøving og krav til sentraltilknytning for innehavere av drosjeløyver. En ”reform” som vil svekke tilbudet til forbrukerne, gjøre taxi dyrere og dårligere mange steder, og gi høyst usikker framtid for taxi som yrke.

Ingen lærdom av Oslo-fadese

(31.08.2018 09:33)

​Ifølge de borgerlige Oslo-politikerne skulle konkurranse i drosjemarkedet og markedsstyrte priser føre til ”bedre og billigere drosjer”. Resultatet er det motsatte, men de vil ikke trekke lærdom av erfaringene. Politisk vedtatt overkapasitet i for mange små sentraler gir priser som er 30 - 50 prosent over Oslo Taxi. Frislipp vil gjøre vondt verre.

Konkurransedirektør for løsarbeidersamfunn

(30.08.2018 13:09)

Det er helt riktig at drosjer på tomgang er sløsing, som konkurransedirektør Lars Sørgård skriver i DN den 23. august. Det er derfor drosjer er antallsregulert – direkte eller indirekte - i de aller fleste land og storbyer.¨ Konkurransedirektøren driver politikk – for løsarbeidersamfunnet, og for en avvikling av drosjenes samfunnsoppdrag. Det er ikke det som er Konkurransetilsynets oppgave.

”Delingsøkonomi er irrelevant”

(21.06.2018 11:54)

Overskriften er et sitat fra statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet, og gjelder arbeidet med yrkestransportloven. Så hva skjedde med ”delingsøkonomien”, som skulle snu opp ned på persontransporten i Norge? Sammen med EU-domstolens avgjørelse er Werps utsagn det endelige punktum for historien om Uber som delingsøkonomiens fyrtårn.

Har ideologi trumfet kunnskap i drosjepolitikken?

(19.06.2018 12:47)

​- Vi frykter at politikken vil bygge mer på ideologi og historieløshet enn på kunnskap og praktisk erfaring. Det sier Norges Taxiforbunds leder, Øystein Trevland, i siste nummer av bladet TAXI . Så sent som høsten 2016 konkluderte Regjeringen med at behovsprøvingen (antallsregulering) skulle bestå. Nå skal den fjernes likevel. ESA tones ned som begrunnelse. Så hva skjedde?

Lønnsoppgjøret 2018

(19.06.2018 12:43)

Norges Taxiforbund og Norsk Transportarbeiderforbund ble mandag 11. juni enige om revisjon av Taxioverenskomsten etter forhandlinger mellom partene. Transportarbeiderforbundet frafalt krav om garantilønn på natt, krav om sikring av lønn ved rabatter og krav om at sko skal inn som en del av uniformseffekten. De frafalt også krav om at minstelønnen skulle heves til 45 %, og krav om at taksttillegget på kveld, natt og helg i sin helhet skulle tilfalle sjåførene. Partene ser behovet for å utredre fremtidig AFP-ordning nærmere, men vil ta stilling til saken når utredningen som LH/NHO har igangsatt er ferdig. Utfallet av lønnsforhandlingene gjelder fra 1. mai 2018.

 • Regulert område
  I områder hvor drosjene er regulert av forskrift om maksimalpris økes lønnsprosenten med 1,0 prosentpoeng, fra 40,8 % til 41,8 %.

 • Uregulert område
  I områder med fri takstfastsettelse økes prosentsatsen med 1,1 prosentpoeng fra de lokale lønnssatsene.

Viktig å merke seg at avtalen formelt ikke er i havn før den er godkjent hos partenes besluttende organer som har frist til 1. juli 2018.

​- Deregulering opphever ikke markedssvikten

(18.06.2018 15:15)

- Min største bekymring er at saken ikke avgjøres på faktum. Det er ikke gjort noen konsekvensanalyse. Ingen kan komme med vellykkede eksempler på deregulerte taximarkeder, men det finnes mange skrekkeksempler på det motsatte. Det sa advokat Espen Bakken da han sammen med Norges Taxiforbund møtte deler av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité den 5. juni

Trist lesning, Frølich

(28.05.2018 14:33)

Det er trist å lese Peter C. Frølichs svar på mine spørsmål om drosjepolitikk. Svarene bygger ikke på kunnskap, men på en teoretisk basert markedsfundamentalisme. Om drosjepriser er han direkte uredelig. Ubers ulovligheter og sosial dumping har han støttet fra A til Å. Det er umulig å konkludere noe mildere etter disse svarene. De urbane liberalistene har fått herje lenge nok i denne debatten.

Hva mener du egentlig om drosjer, Peter C. Frølich?

(23.05.2018 11:04)

Hvorfor ønsker Høyres justistalsmann et kriminelt selskap velkommen tilbake? Hva mener han en drosjesjåfør skal tjene? Hva mener Høyre med å ”omstrukturere” drosjenæringen? Det er tre av sju spørsmål som stilles til stortingsrepresentant Peter C. Frølich (H) i denne artikkelen, og som han har lovet å svare på. Følg debatten på Facebook-siden Taxi – overalt, alltid.

Dere skal vite hva dere gjør

(09.05.2018 13:26)

Regjeringspartiene fortsetter å herje med drosjenæringen. Landsmøteutspillene fra H og V til fordel for Uber er oppsiktsvekkende all den stund samferdselsministeren har sagt at det skal gjelde samme regler for alle, også under nye lovregler. Hva er da hensikten med å ønske et kriminelt og skattesnytende selskap tilbake – på vilkår som er helt andre enn det selskapet selv baserer seg på?

​​​"Alternative fakta" i drosjedebatten

(07.05.2018 13:59)

Har drosjene fortsatt et samfunnsoppdrag, og skal det være mulig å leve av drosjeyrket i framtiden? Det er spørsmålene alle i næringen nå stiller seg. En som ikke bryr seg om noen av delene, er konkurransedirektør Lars Søgard, men i mediene blir han og tilsynet framstilt som om de er autoriteter på drosjemarkeder og drosjepolitikk. "De har en hammer og tror at alle problemer er en spiker".

-Regjeringen har handlingsrom overfor ESA

(03.05.2018 13:44)

​Regjeringen har stort handlingsrom innenfor EØS-avtalen ved utarbeidelsen av ny yrkestransportlovgivning. Det er et rent politisk valg som vil avgjøre om den vil oppheve antallsbegrensningen og behovsprøvingen, mener advokat og tidligere nasjonal ekspert i ESA, Espen Bakken. - Med bedre dokumentasjon fra regjeringen, kunne ESA ha lagt vekk saken.

- Noen vil faktisk ødelegge drosjenæringen

(16.03.2018 12:46)

​Sentrale politikere i regjeringspartiene støtter i realiteten et kappløp mot bunnen for næringen, sier NT-leder Øystein Trevland i bladet TAXI nr 2. - Samferdselsministeren må ta styringen. Vi trenger ikke flere uttalelser fra PR-agentene for Uber i politikken, og må be om at de som ikke skjønner elementære mekanismer i drosjemarkedene blir tatt av saken.

Også Uber Black drives ulovlig

(08.03.2018 12:33)

Over halvparten av bilene som brukes for Uber Black i Oslo mangler lovlig løyve til formålet. Det viser en undersøkelse Norges Taxiforbunds Oslo-avdeling har gjort. Ingen av kvitteringene oppfyller kravene til salgskvittering.

Endring i maksimalprisene

(16.02.2018 09:23)

Konkurransetilsynet har justert maksimalprisene i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport i gjennomsnitt med 0,91 %.

Justeringer av takstene skjer som en følge av den vedtatte økningen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 10 % til 12 %. Norges Taxiforbund anmodet Konkurransetilsynet om å øke takstene med 1,82 % for å utjevne økningen i merverdiavgiftssatsen på 2 prosentpoeng. Forbundet argumenterte for dette i sitt høringssvar som du kan lese ved å følge lenken under.

De nye maksimalprisene fremgår av endringsforskriften, og kan finnes ved å følge lenken under. Ikrafttredelse for nye takster er torsdag 15. februar 2018.

Norges Taxiforbund er ikke fornøyd med den vedtatte økningen, og mener økningen i merverdiavgiften bør gjenespeiles i økningen i maksimalprisene. Forbundet vil undersøke muligheten for et ytterligere økningen i maksimalprisene.

Nye takstoblater kan bestilles gjennom forbundets nettsider om kort tid.

Lovdata

NTs høringssvar

Delt løsning best hvis behovsprøving skal bort

(01.02.2018 14:14)

Norges Taxiforbund mener det er tungtveiende grunner til å beholde behovsprøving og antallsregulering av drosjeløyver, men har sendt innspill til Samferdselsdepartementet basert på Regjeringens utsagn om at dette skal fjernes. Departementet har varslet en gjennomgang av lovverket, som skal ut på høring i tredje kvartal i år. Det kom som et resultat av ESAs krav om å fjerne antallsreguleringen.

Mva-økning

(03.01.2018 09:39)

Stortinget har vedtatt å øke den reduserte merverdiavgiftssatsen for budsjettåret 2018 fra 10 til 12 prosent.

Satsen på 12 prosent vil gjelde for omsetning, uttak og formidling av

 • Persontransporttjenester.
 • Overnattingstjenester i hotell mv.
 • Inngangsbilletter til museer, fornøyelsesparker og større idrettsarrangement.

 Endringen trådte i kraft 1. januar 2018.

Norges Taxiforbund har anmodet Konkurransetilsynet om at takstene i maksimalprisforskriften må justeres for å ta høyde for endringen i den reduserte merverdiavgiftssatsen. Ettersom takstene i maksimalprisforskriften er oppgitt inklusiv merverdiavgift, vil de nåværende takstene være gjeldende inntil Konkurransetilsynet justerer dem igjen.  Dessverre gjør dette at drosjene i maksimalprisregulert område vil måtte betale for økningen i merverdiavgiftssatsen inntil videre.

Uber er ikke delingsøkonomi

(20.12.2017 12:07)

Dagens avgjørelse i EU-domstolen stadfester at Uber ikke er delingsøkonomi eller bare en teknologiplattform, men taxivirksomhet, og skal behandles deretter i nasjonale lovverk. Avgjørelsen viser også at Uber ikke hadde noe i Delingsøkonomiutvalget å gjøre.

Dyre drosjer er politisk valgt

(12.12.2017 14:01)

Landets dyreste drosjer er de som politikerne slapp til for å gi kundene lavere priser. Til tross for at drosjene er dyrest der konkurransen er størst, fortsetter mange å argumentere for at enda mer konkurranse fra enda flere aktører skal gi motsatt resultat. Hvordan det skal skje, er det ingen av dem som bryr seg om å forklare.

Vil delta konstruktivt om drosjereform

(11.12.2017 15:20)

Norges Taxiforbund vil delta konstruktiv i debatten om utformingen av et nytt lovverk, og ser flere positive sider i startpunktet som Regjeringen har offentliggjort i dag, gjennom sitt svar til ESA. Samtidig er det klart at oppheving av behovsprøvingen vil kunne svekke tilbudet til kundene. Vil kommunene betale for nattberedskap, spør Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.

Feil politikk gir dyre drosjer

(21.11.2017 13:50)

- Det ropes om at drosjemarkedene ikke fungerer, og at drosjene er for dyre. Men ytterligere liberalisering vil fort gjøre saken verre. Det sier direktør Roar Refseth i Norges Taxiforbund. - Det er politikerne i storbyene som dyrker smådriftsulemper, og har lagt til rette for de dyreste og dårligste drosjene. Det må de ta ansvaret for, og ikke fortsette med en feilslått politikk.

​​Ingar ble knivstukket på jobb - reddet av håndverkere

(23.10.2017 14:56)

Etter å ha kjørt drosje i Oslo siden 1975, opplevde Ingar Malvang (63) alle sjåførers mareritt da han mandag den 18. september i år ble angrepet og sterkt kvestet av en kunde med kniv. Han er takknemlig for fire håndverkere som reddet ham, og for beredskapsgruppa i Oslo Taxi.

Mulig å erstatte taksameter, men ikke straks

(23.10.2017 14:37)

Justervesenet mener det er mulig å sette krav til en skybasert app som kan brukes som alternativ til dagens taksameter i taxi, men mange avklaringer av krav og teknologi må gjøres før det kan skje. Ubers app tilfredsstiller ikke kravene som stilles til taksametre i dag.

Useriøst om "delingsøkonomi"

(03.10.2017 10:10)

Kunne man tenke seg en undersøkelse i offentlig regi der brukere av svarte rørleggertjenester ble spurt om de var fornøyd med utførelsen og prisen, og hvor konklusjonen av positive svar er at det beviser et velfungerende marked? Kanskje ikke? Men det er dette som gjøres i en rapport som to forskere ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO nylig leverte til Barne- og Likestillingsdepartementet.

- Ingen endring

(12.09.2017 14:02)

​- Vi skal fortsette den gode dialogen med departementet og de borgerlige partiene. Vi regner med at regjeringen står fast på det den har sagt om løyver og samfunnsoppdrag. Det sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund etter stortingsvalget.

Senterpartiet best, Venstre verst i taxitest

(06.09.2017 14:46)

​Bladet TAXI har gått gjennom erfaringene fra perioden som nå går ut, og sett på programmer og andre signaler om hva vi kan vente oss i neste periode. Her er vår vurdering av de enkelte partiers drosjepolitikk:

​”Kunnskapsby” støtter kriminalitet

(31.08.2017 14:59)

I framtidens transport har drosjene ingen plass, om en skal tro arrangørene av konferansen Smart Mobility den 7. september. Piratvirksomheten Uber, derimot, er invitert til å holde innlegg. - Dette føyer seg jo bare inn i rekken av holdningsløsheten vi møter, men det er sjokkerende at det får passere i en slik institusjon, sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.

Senterpartiet best i taxitest

(31.08.2017 14:54)

Senterpartiet kommer best ut i bladet TAXIs evaluering av stortingspartienes drosjepolitikk. Sp får terningkast 6, mens Venstre kommer dårligst ut med 1. Se vedlegget "Sp best i taxitest" for å se hele vurderingen.

​Tilbake til start med borgerlig flertall?

(31.08.2017 14:24)

Det er liten tvil om at drosjenæringen går mer forutsigbare tider i møte med et regjeringsskifte. Med fortsatt borgerlig flertall, er det ”tilbake til start” og nye runder med diskusjon og dragkamp om rammebetingelsene. Regjeringen har bare foreslått moderate endringer i lovverket, men lar tilhengerne av organisert pirattaxi i egne rekker, få herje fritt i offentligheten.

Norges Taxiforbund og Taxiskolen flytter

(18.08.2017 09:03)

Norges Taxiforbund
Kontoret vil være stengt i dagene 21. til 25. august, og åpner igjen i Jerikoveien mandag 28. august.
I forbindelse med flytting vil vi ikke være tilgjengelige på vårt ordinære telefonnummer før fredag 25. august. Du kan sende e-post til post@nortaxi.no, og så vil vi svare så fort vi har anledning. Ved telefoner som haster - ring 95 95 19 19.

Taxiskolen
Taxiskolen holder stengt fra 21. til 25. august og vil åpne i samme lokaler som Norges Taxiforbund den 28. august.

ESA: norsk drosjeregulering er i strid med EØS-regelverket

(17.08.2017 14:22)

ESA avga 22. februar en grunngitt uttalelse hvor de konkluderer med at den norske drosjereguleringen er i strid med EØS-regelverket.

Taxiforbundet i nye lokaler

(17.08.2017 13:07)

Norges Taxiforbund og Taxiskolen er på flyttefot. Vi flytter fra leide lokaler på Fyrstikktorget, Helsfyr, til egen kjøpt seksjon i Jerikoveien 26 på øvre Furuset. (På den andre siden av E6 fra Ikea).

Taxiforbundet i nye lokaler

(17.08.2017 13:07)

Norges Taxiforbund og Taxiskolen er på flyttefot. Vi flytter fra leide lokaler på Fyrstikktorget, Helsfyr, til egen kjøpt seksjon i Jerikoveien 26 på øvre Furuset. (På den andre siden av E6 fra Ikea).

Samfunnsmoral på glid

(17.08.2017 11:44)

”Alle” er imot svart arbeid og sosial dumping. ”Alle” politikere er for den norske samfunnsmodellen i arbeidslivet. Eller er de?

Samfunnsmoral på glid

(17.08.2017 11:44)

”Alle” er imot svart arbeid og sosial dumping. ”Alle” politikere er for den norske samfunnsmodellen i arbeidslivet. Eller er de?

Klare samfunnsinteresser bak behovsprøvingen av drosjer

(28.06.2017 15:26)

​En behovsprøvd løyveordning er et middel for samfunnet til å sikre et tilstrekkelig tilbud av drosjetjenester i hele landet, til alle tider av døgnet. Uten dette kan man ikke få et tilbud på ulønnsomme tider og steder. Dette gjelder like mye i byene som på landet.

Klare samfunnsinteresser bak behovsprøvingen av drosjer

(28.06.2017 15:26)

​En behovsprøvd løyveordning er et middel for samfunnet til å sikre et tilstrekkelig tilbud av drosjetjenester i hele landet, til alle tider av døgnet. Uten dette kan man ikke få et tilbud på ulønnsomme tider og steder. Dette gjelder like mye i byene som på landet.

Oslo Taxi tror på hydrogen

(28.06.2017 10:02)

​Siden januar har to drosjer i Oslo Taxi i det stille kjørt på utslippsfri hydrogen, og erfaringene er gode. Økonomien vil være bedre enn for elektriske drosjer de nærmeste årene, mener direktør Bjørn Rebne. Bent Fladby (A 879) og Dag Herman Pedersen (A 489) kjøpte hver sin Huyndai IX 35 Fuel Cell. Siden begge bor i Akershus, fikk de støtte på 100.000 kroner til kjøpet.

Oslo Taxi tror på hydrogen

(28.06.2017 10:02)

​Siden januar har to drosjer i Oslo Taxi i det stille kjørt på utslippsfri hydrogen, og erfaringene er gode. Økonomien vil være bedre enn for elektriske drosjer de nærmeste årene, mener direktør Bjørn Rebne. Bent Fladby (A 879) og Dag Herman Pedersen (A 489) kjøpte hver sin Huyndai IX 35 Fuel Cell. Siden begge bor i Akershus, fikk de støtte på 100.000 kroner til kjøpet.

Hjertestarter i alle drosjer?

(28.06.2017 09:55)

​Jeg har som hårete mål og få hjertestartere i alle Finnmarks 127 drosjer, sa Norges Taxiforbunds fylkesleder Bjørn-Erik Mikkola på forbundets seminar i mai. Utplasseringen i Finnmark er i full gang. Norges Taxiforbund har kontaktet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og skal følge opp saken på nasjonalt nivå i august.

Hjertestarter i alle drosjer?

(28.06.2017 09:55)

​Jeg har som hårete mål og få hjertestartere i alle Finnmarks 127 drosjer, sa Norges Taxiforbunds fylkesleder Bjørn-Erik Mikkola på forbundets seminar i mai. Utplasseringen i Finnmark er i full gang. Norges Taxiforbund har kontaktet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og skal følge opp saken på nasjonalt nivå i august.

Kraftfullt forsvar for drosjene

(20.06.2017 09:44)

LO, YS og fylkeskommunene tar kraftig avstand fra Delingsøkonomiutvalget, og peker på drosjenes viktige rolle i transportpolitikken. Det framgår av høringsuttalelsene. "Drosjene utgjør en uunnværlig del av kollektivtransporten og har et samfunnsoppdrag .... Akershus fylkeskommune mener det er viktig at drosjenæringen er regulert og har gode konkurransevilkår”.

Kraftfullt forsvar for drosjene

(20.06.2017 09:44)

LO, YS og fylkeskommunene tar kraftig avstand fra Delingsøkonomiutvalget, og peker på drosjenes viktige rolle i transportpolitikken. Det framgår av høringsuttalelsene. "Drosjene utgjør en uunnværlig del av kollektivtransporten og har et samfunnsoppdrag .... Akershus fylkeskommune mener det er viktig at drosjenæringen er regulert og har gode konkurransevilkår”.

Uber bløffer om ESA-saken

(13.06.2017 15:21)

Kravet om løyve for å drive drosjevirksomhet i Norge vil ikke bli endret. Ubers virksomhet vil fortsatt være ulovlig. Nå må den ta slutt, sier leder for Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. - Uber blander bevisst kortene, og har fått støtte i medier som åpenbart ikke forstår forskjellen på løyvekravet, som ESA ikke bestrider, og behovsprøvingen (antallsreguleringen) som er ESAs tema.

Uber bløffer om ESA-saken

(13.06.2017 15:21)

Kravet om løyve for å drive drosjevirksomhet i Norge vil ikke bli endret. Ubers virksomhet vil fortsatt være ulovlig. Nå må den ta slutt, sier leder for Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. - Uber blander bevisst kortene, og har fått støtte i medier som åpenbart ikke forstår forskjellen på løyvekravet, som ESA ikke bestrider, og behovsprøvingen (antallsreguleringen) som er ESAs tema.

Antallsregulering og kjøreplikt sikrer drosjetilbudet

(13.06.2017 14:33)

Taxiforbundet er opptatt av at taxinæringens samfunnsrolle kommer frem som et vesentlig moment i diskusjonen rundt løyveordningen for persontransport. Det er viktig å understreke at ESA ikke stiller spørsmål ved løyveordningen som sådan. Taxiforbundet har fått utarbeidet en rapport fra Oslo Economics, «Behov for antallsregulering av drosjeløyver – en samfunnsøkonomisk analyse»

Antallsregulering og kjøreplikt sikrer drosjetilbudet

(13.06.2017 14:33)

Taxiforbundet er opptatt av at taxinæringens samfunnsrolle kommer frem som et vesentlig moment i diskusjonen rundt løyveordningen for persontransport. Det er viktig å understreke at ESA ikke stiller spørsmål ved løyveordningen som sådan. Taxiforbundet har fått utarbeidet en rapport fra Oslo Economics, «Behov for antallsregulering av drosjeløyver – en samfunnsøkonomisk analyse»

Skal taxi være et yrke?

(07.06.2017 09:28)

"Det er jo bare å sette seg inn i bilen og slå på gps-en". Det sa en Oslo-politiker i en debatt på facebook om taxi, Uber og delingsøkonomi. Det står i sterk kontrast til uttalte forventninger fra politikere, kunder og Forbrukerrådet.

- Det er også en grov undervurdering av drosjeyrket, sier kursleder i Taxiskolen, Petter Karlsen.

Skal taxi være et yrke?

(07.06.2017 09:28)

"Det er jo bare å sette seg inn i bilen og slå på gps-en". Det sa en Oslo-politiker i en debatt på facebook om taxi, Uber og delingsøkonomi. Det står i sterk kontrast til uttalte forventninger fra politikere, kunder og Forbrukerrådet.

- Det er også en grov undervurdering av drosjeyrket, sier kursleder i Taxiskolen, Petter Karlsen.

Stabil trygghet i hverdagen

(07.06.2017 09:26)

- Det er veldig viktig med en stabil, hyggelig og kjent sjåfør for barna våre, sier foreldrene til Vilde og Julie i Oslo. Hver dag kjøres jentene til og fra Haukåsen skole på Trosterud på Oslo østkant.

ESA: norsk drosjeregulering er i strid med EØS-regelverket

(01.06.2017 11:27)

ESA avga 22. februar en grunngitt uttalelse hvor de konkluderer med at den norske drosjereguleringen er i strid med EØS-regelverket.

Ny direktør i Norges Taxiforbund

(16.05.2017 12:45)

Roar Refseth (57) tiltrådte som direktør i Norges Taxiforbund fra 2. mai

Ny direktør i Norges Taxiforbund

(16.05.2017 12:45)

Roar Refseth (57) tiltrådte som direktør i Norges Taxiforbund fra 2. mai

Gledelig fra Danmark

(28.03.2017 12:56)

Det er gledelig at Uber nå legger ned sin virksomhet i Danmark. Vi venter på at det samme skjer i Norge, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. På en pressekonferanse i København i dag meddelte Uber at de avvikler sin tjeneste i Danmark fra 18. april.

Gledelig fra Danmark

(28.03.2017 12:56)

Det er gledelig at Uber nå legger ned sin virksomhet i Danmark. Vi venter på at det samme skjer i Norge, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. På en pressekonferanse i København i dag meddelte Uber at de avvikler sin tjeneste i Danmark fra 18. april.

Økt behov for taxi

(20.03.2017 13:30)

Færre vil ha egen bil, og flere vil ha behov for taxi i framtida. Vi er en del av løsningen, ikke et problem. Det sa en offensiv nytilsatt, ennå ikke tiltrådt, direktør i Norges Taxiforbund, Roar Refseth, da han holdt innlegg under de nordnorske fylkesforeningenes taxikonferanse i Tromsø nylig. (Fra TAXI nr 2, 2017).

Økt behov for taxi

(20.03.2017 13:30)

Færre vil ha egen bil, og flere vil ha behov for taxi i framtida. Vi er en del av løsningen, ikke et problem. Det sa en offensiv nytilsatt, ennå ikke tiltrådt, direktør i Norges Taxiforbund, Roar Refseth, da han holdt innlegg under de nordnorske fylkesforeningenes taxikonferanse i Tromsø nylig. (Fra TAXI nr 2, 2017).

Ap: Uber er ikke delingsøkonomi

(20.03.2017 13:07)

Uber er ikke delingsøkonomi. Alle skal ha løyver, og vi skal ha en god taxipolitikk for hele landet. Dette var tre klare meldinger fra stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik fra Arbeiderpartiet, på en taxikonferanse i Tromsø nylig, referert i bladet TAXI nr. 2, 2017.

Hold Uber unna Norge!

(09.03.2017 15:49)

- Uber er ikke en type arbeidsgiver vi bør ønske i Norge. Det sier Tonje Ettesvoll (43) etter tre måneder som heltids ubersjåfør i San Diego, California. Hun sitter igjen med mindre enn minstelønn. Sjåførene blir tutet ørene fulle med positive historier, som Tonje mener er kjøpt og betalt av Uber. Folk blir rett og slett lurt, mener hun.

Løpet er kjørt for Uber i Norge

(09.03.2017 13:51)

Regjeringen har ingen planer om å fjerne løyvekravet til drosjevirksomhet. Det bekrefter statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) i Samferdselsdepartementet overfor bladet TAXI, nr 2, 2017. Dermed avvises forslaget fra Delingsøkonomiutvalget, og det er ingen åpning for at Ubers virksomhet i Norge blir lovlig i overskuelig framtid.

ESA vil demontere kollektivtilbudet

(22.02.2017 14:15)

I sitt svar til ESA sa den norske regjeringen at behovsprøvingen er nødvendig for å opprettholde et kollektivtilbud døgnet rundt. Selv i Oslo stanser busser og trikker om natten, og drosjer er da den eneste tilgjengelige transport. I resten av landet er drosjene alene om tilbudet i enda større grad.

Når Hegnar går amok, - og avviser motinnlegg.

(14.02.2017 15:50)

​Trygve Hegnar gikk amok i skjellsord i en leder i Finansavisen 13. februar, om delingsøkonomi og drosjelovgivning. Avisen sa ja til et tilsvar, men ombestemte seg. De ønsker åpenbart ikke saklige motforestillinger. Hegnar forstår verken samfunnsoppdraget eller markedsmekanismene, og er heller ikke opptatt av om sjåfører tjener penger på virksomheten, skriver Atle Hagtun i sitt svar.

Mytebygging om taxipriser

(09.02.2017 11:53)

I Oslo steg drosjetakstene med 37 prosent fra 2007 til 2015, betydelig lavere enn de 104 prosentene som det har blitt hevdet i ulike medieoppslag. De siste fire årene har drosjeprisene i Norge steget marginalt mer enn konsumprisindeksen. Utvikling i drosjeprisene avspeiler veksten i utgiftene ved drosjedrift.

Ber om møte med Erna Solberg

(08.02.2017 14:21)

Norges Taxiforbund ber om et snarlig møte med statsminister Erna Solberg for å diskutere de dramatiske konsekvensene Delingsøkonomiutvalget vil påføre drosjenæringen, og få en avklaring av hva Regjeringen vil med næringen og tilbudet. - Det handler om 16.000 arbeidsplasser og en rasering av kollektivtilbudet, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

Taxi er ikke delingsøkonomi

(06.02.2017 11:46)

Drosjenæringen forholder seg til at det er Samferdselsdepartementet som er myndighet på transportområdet, og at Regjeringen for et halvt år siden vedtok at så vel krav til løyver som behovsprøvingen skal bestå. Delingsøkonomiutvalgets føyer seg inn i rekken av utvalg uten transportfaglig kompetanse, som vil demontere samfunnsoppdraget. Dette er politisk uenighet, og argumentene er gamle.

NOK er nok. Uber skal ut!

(18.01.2017 13:57)

Uber viser fingeren til rettsstaten og velferdssamfunnet ved å fortsette sin ulovlige virksomhet i Norge. Nå er det nok. Uber skryter av at 150.000 har lastet ned deres app i Oslo-området. – Det viser hvilket omfang aksepten for ulovlig og svart arbeid har fått. At dette legitimeres av ungdomspolitikere, medier og andre en skandale. Det er et samfunnsproblem langt forbi taxinæringen.

«Taxisjåføren – vateret i samfunnet»

(20.12.2016 15:52)

Hvor mange av disse individene hadde du selv orket å ta inn på din arbeidsplass, og i særdeleshet om arbeidsplassen din bare var på noen få kvadratmeter, og du attpåtil var nødt til å kommunisere med dem mens du samtidig måtte myse på en smal og hullete vei uten gatelys? (Av Egon Holstad. Publisert i TAXI nr 8, 2016. Tidligere i iTromsø 27/11 2015).

Ny versjon av taxikalkulator.no

(20.12.2016 15:48)

Taxikalkulator.no er nå enklere å håndtere for brukeren, og beregner prisene mer nøyaktig enn tidligere i den nye versjonen som ble lansert tidlig i desember.

Anmelder 105 piratsjåfører

(30.11.2016 09:32)

Styret i Norges Taxiforbund politianmelder 105 Uber-sjåfører for brudd på Yrkestransportloven. - Uber er pirattaxi og de som kjører har ikke lovpålagt løyve, sier forbundsleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

- Blir møtt med kompetanse i taxi

(15.11.2016 13:47)

Jeg er glad for jobben dere gjør, ofte under vanskelige forhold og uten subsidier. Jeg føler at servicen blir stadig bedre og jeg blir møtt med kompetanse i drosjene. Dette sa statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom-Christer Nilsen (H) da han holdt innlegg på taxiforbundets fagkonferanse nylig. - Skal du kjøre taxi, skal du ha løyve. Det er ikke vanskeligere enn det, sa Nilsen.

Fagkonferanse om taxi

(25.10.2016 12:40)

Norges Taxiforbund holder fagkonferanse i Sandvika 27.-28. oktober. Nærmere 300 deltakere og utstillere er påmeldt. Åpningstalen holdes av statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) torsdag kl 11.15. Konferansier er Jan Erik Larsen, kjent fra TV-programmene Autofil (NRK) og Broom (TV2). Konferansen har fokus på framtidens drosjenæring – med kundefokus, teknologi og politikk

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker