God hjelp til drosjenæringen

Torsdag kveld kom innstillingen fra finanskomiteen på Stortinget, med avklaring på spørsmål mange i næringen har lurt på:

  1. NAV skal så snart som mulig legge til rette ordningen med 80 prosent kompensasjon av inntekt de siste tre år, etter 16 dager.

  2. De 16 dagene regnes tilbake fra den tid inntektssvikten startet. 12. mars er nevnt som startpunkt, siden myndighetene da vedtok sterke restriksjoner.

  3. Det etableres en egen sosialhjelpsordning for dem som trenger penger raskt, før ovennevnte ordning er etablert. Vanlige regler for sosialhjelp droppes. NAV i kommunen står for dette.

  4. Finanskomiteen presiserer at hjelpen skal gis også for dem som har løpende drift, og nevner drosjenæringen spesielt i sine merknader:

«Komiteen vil understreke at selvstendig næringsdrivende som fortsatt har mulighet til å opprettholde deler av sin aktivitet i tidsperioden der den midlertidige ordningen er i kraft, også kan være omfattet av den midlertidige ordningen, dersom inntektsgrunnlaget deres er betydelig svekket. Eksempelvis vil dette kunne gjelde for selvstendig næringsdrivende i drosjenæringen, der det bl.a. av beredskapshensyn er viktig at aktivitet opprettholdes. For næringsdrivende som har netto positivt driftsresultat i tidsrommet for den midlertidig ordningen, vil inntektssikringen bli avkortet». 

(Det siste betyr at du må ha overskudd på driften for at det skal bli avkortning i kompensasjonen)

5. Arbeidsgiveravgiften nedjusteres med 4 prosentpoeng i to måneder.

 

NT har sendt fylkeslederne en mer detaljert oversikt, og den kan fås på mail på anmodning.

Øystein Trevland

Hanne Skåle Thowsen

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker