Ikke la politikerne kjøre taxiyrket i grøfta!

Samferdselsdepartementet har hatt på høring et forslag om deregulering av drosjer i Norge. Forslaget er ikke basert på kunnskap om drosjemarkeder, og vil føre til dårligere tilbud, høyere priser og svekket kvalitet. Høringsrunden bekrefter dette.

Norsk drosjenæring krever at politikerne setter seg inn i saken, og bygger politikken på kunnskap og respekt. Reguleringene er til for kundene og samfunnet. Taxi er ikke ”delingsøkonomi”.

Norges Taxiforbund (NT) og Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag (ODI) står bak denne informasjonskampanje om drosjepolitikk.

Det rår stor kunnskapsløshet hos mange som burde vite bedre, om konsekvensene av en deregulering. Politikere på alle nivåer må sette seg inn i saken, og vite hva de og deres partier gjør. Et fåtall PR-agenter for et utenlandsk piratselskap må ikke tillates å legge premissene for en lovendring med dramatiske konsekvenser for inntektsgrunnlag og tilbud. Norge skal ikke bli et løsarbeidersamfunn.

Her er hovedbudskapet i kampanjen, under fem varianter av streamere på landets drosjer:

Ikke la politikerne kjøre taxiyrket i grøfta!

Taxi er limet i kollektivtrafikken, og har et viktig samfunnsoppdrag. Markedet og tilbudet blir ødelagt hvis taxiyrket gjøres til en hobby for alle som har en bil. Vi krever respekt for yrket og en kunnskapsbasert politikk!

Blir det bedre taxi uten taxisentralen?

Taxisentralene samordner tilbudet og gir deg raskest mulig tilgang til ledig drosje. Felles pris, bestilling (gjennom app, nett eller telefon), avtaler, klagebehandling osv. gir deg som kunde store fordeler og trygghet. Et ubegrenset antall enkeltdrosjer uten sentral gir høyere priser, et uoversiktlig marked, lavere kvalitet og mer utrygghet. Stockholm er et eksempel på dette.

Vi vil ta ansvar – ikke ødelegg taxi-yrket

Taxiyrket er en profesjon, som består av mye mer enn å kjøre en bil fra A til B. Vi vil ha krav til sjåfør og løyvehaver og kontroll med at samfunnets krav håndheves. Det er ikke likegyldig hvem som kjører ditt barn til skolen, bestemor til sykehuset eller en tenåring hjem fra fest. 

Blir det billigere taxi hvis det blir flere?

Alle forsøk på deregulering har ført til dyrere drosjer. Det skyldes at lønnsomheten svekkes ved at det er for mange, og at drosjemarkedene ikke regulerer seg selv.  Politikere må bygge på kunnskap og erfaring, ikke på fordommer.

Blir det bedre taxi med dårligere kompetanse?

Taxi er et yrke som krever mye mer enn å kunne kjøre en bil fra A til B. Stedskunnskap, profesjonalitet i møte med mennesker og i det å drive en bedrift, er bare noen av kvalifikasjonene som må kreves. Kravene bør skjerpes, ikke bygges ned.

Her finner du løpeseddelen med samme budskap. Her er en original som kan brukes til å trykke den.

Her finner du informasjonsheftet ”Limet i kollektivtransporten”, som gir en god innføring i drosjepolitikk.

Her finner du høringsuttalelsene i Samferdselsdepartementets høring, som pågikk fra 1. oktober 2018 til 1. januar 2019.

Utenom næringens uttalelser, er mange av fylkeskommunenes uttalelser informative, og viser godt begrunnet motstand mot forslaget.

Viktige er også uttalelsene fra Regelrådet, Norsk Øko-Forum og Landsorganisasjonen.

Informasjon om drosjene i Norge legges løpende ut på Facebook-siden Taxi – overalt, alltid. Følg oss der!

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker