Kompensasjonsordninger

Informasjon om kompensasjonsordningene for næringsdrivende (faste, uungåelige utgifter) og selvstendig næringsdrivende (inntekstbortfall).

1.    Kompensasjonsordning for næringsdrivende – faste, uunngåelige utgifter

Drosjenæringen kan søke om kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader fra og med 20. april 2020.

Dette gjøres på følgende link: https://kompensasjonsordning.no/

Tips før du begynner:

NB: Et av elementene er «Leie av utstyr og transportmidler», og er viktig å sette seg inn i.

Detaljer om faste, uunngåelige kostnader:

 

2.    Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende - inntektsbortfall

En ordning for selvstendig næringsdrivende som har mistet hele eller deler av inntekten, ble vedtatt av Kongen i statsråd onsdag 8. april, men søknadsløsningen er ikke klar før i begynnelsen av mai 2020.

Den nye, midlertidige ordningen dekker opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G (1G =grunnbeløpet i folketrygden), og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger.  

Ordningen omfatter de som har mistet inntekt 16. mars eller senere. Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet. Man må søke etterskuddsvis for inntektstapet måneden før, slik at NAV får vite om eventuelle inntekter den måneden søknaden gjelder for.  

Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt de siste tre inntektsårene. 

Søknadsløsning er på plass i begynnelsen av mai 2020

NAV er allerede i gang med å lage en digital løsning som gjør at utbetalingene kan skje automatisk. Søknadsløsningen er på plass i begynnelsen av mai. Informasjonen om hva som gjelder under koronapandemien oppdateres fortløpende.  

De som søker om den nye ordningen, vil få detaljert veiledning underveis i søknadsprosessen. 

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker