Persontransport og smittevern

Her finner du:

Retningslinje for pasienttransport ved mistenkt eller bekreftet koronasmitte - last ned her

Transport av personer med mistenkt Covid-19

Vurder alltid egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon og unngå å gå på jobb hvis du er syk. Dette gjelder også ved milde symptomer.

FHI har følgende råd ved transport av personer ved mistenkt Covid-19:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rad-for-transport-av-personer-med-mistenkt-eller-bekreftet-covid-19-sykdom-via-pasientreise/

Under følger en oppsummering av rådene:

Kjøretøy og transport av pasient

Egne sjåfører/kjøretøy tildeles slike oppdrag. Dette for å sikre at de som tar på seg slike oppdrag får nødvendig opplæring.

Helseforetak som inngår avtale om persontransport av pasienter med mistenkt koronasmitte plikter å gi aktuelle sjåfører nødvendig opplæring i grunnleggende smitteverntiltak. Regionalt helseforetak skal sørge for beskyttelsesutstyr.

Kjøretøyet bør ikke ha stoffseter, men seter med glatte overflater som lett lar seg rengjøre.

Pasient med bekreftet covid-19 bør transporteres alene, med unntak av nødvendig ledsager.

Under transport bør ventilasjonsanlegg stilles inn slik at luften ikke sirkulerer inne i bilen. Utlufting med åpne vinduer er også mulig.

Følgende utstyr skal alltid klargjøres før transport:


Gjennomføring av transport når pasient og medpassasjerer benytter munnbind

Hovedregel: pasienttransport av personer med mistenkt eller bekreftet koronasmitte skal gjennomføres ved at pasienten benytter munnbind.

Både pasient og evt. ledsager skal benytte munnbind under hele transporten og gjennomføre håndhygiene før de setter seg inn i bilen.  

Sjåfør trenger da ikke å benytte beskyttelsesutstyr.

Sjåføren åpner og lukker dør slik at pasienten i minst mulig grad berører kontaktflater ved på- og avstigning, og under transport.

Når pasienten selv ikke kan ha på munnbind

Pasienten bør ha et papirlommetørkle foran munn og nese, dersom mulig.
Sjåfør må benytte følgende beskyttelsesutstyr:


Når verken pasient, medpassasjerer eller sjåfør har på seg beskyttelsesutstyr

Som hovedregel skal beskyttelsesutstyr benyttes av pasient, alternativt av sjåfør.

Dersom det ikke er mulig:


Når pasienten trenger assistanse

Behov for assistanse og hjelpemidler som, rullestol eller liknende, skal avklares ved bestilling av transport.

Så langt det er mulig bør behovet for assistanse ivaretas av ledsager.

Dersom sjåfør må gi assistanse, skal sjåfør påse at pasienten har munnbind og gjennomfører håndvask med såpe eller hånddesinfeksjonsmiddel før det gis assistanse.


Rengjøring av kjøretøy

Det er ikke behov for generell rengjøring av kjøretøy etter et oppdrag med en person mistenkt eller bekreftet syk med covid-19.

Følgende rutiner gjelder likevel:


Avfallshåndtering

Kluter og annet rengjøringsutstyr, samt engangshansker som er blitt brukt til rengjøring/desinfeksjon av kjøretøyet kan kastes som vanlig husholdningsavfall.

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker