Statsbudsjettet for 2019 vedtatt i Stortinget

Faksimile fra regjeringen.no

Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtatt et samlet opplegg for skatter, avgifter og toll for 2019 med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Konsekvensene av dette er at drosjene mister særfordelene i vekt- og CO2-komponenten i engangsavgiften.

Norges Taxiforbund sendte i slutten av november et brev til Samferdselsdepartementet hvor det ble stilt spørsmål om man vil måtte forholde seg til engangsavgiften for 2018, dersom man inngår avtale om kjøp av kjøretøy før ikrafttredelse 1. januar 2019.

Svaret kan du lese her:

«Vi viser til henvendelse på e-post av 29. november 2018 med spørsmål vedrørende engangsavgiften. Engangsavgift skal betales etter de regler og med de satser som gjelder på tidspunktet for registreringen av kjøretøyet i det sentrale motorvognregisteret. Tidspunktet for avtalen om kjøp av kjøretøyet er uten betydning i denne henseende. Dersom kjøretøyet registreres etter 1. januar 2019 er det altså engangsavgiftssatsene som vedtas for 2019 som skal legges til grunn ved avgiftsberegningen.»

De  vedtatte avgiftssatsene for 2019 finner du ved å følge lenken: https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2019/Artikler/Avgiftssatser-2019

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker