Status fra forbundet 18.mars

Hei!

Regjeringen har åpnet for tre nivåer i krisearbeidet som har oppstått på grunn av koronaviruset:
1. De mest kritiske og akutte tiltakene
2. Bransjespesifikke behov
3. Tiltakspakke for å få «hjulene» i gang igjen.

Du synes kanskje at det har vært stille fra oss den siste uka, men vi kan garantere at vi jobber for dere selv om det ikke alltid synes utad. Årsaken til det er at vi har vært svært opptatt med å jobbe med våre politiske kontakter for å få fremmet tiltak som er viktige for våre medlemmer, og NT sendte 12. Mars et brev til regjeringen hvor vi foreslo følgende tiltak:

I tillegg foreslo vi en ordning som gir selvstendige næringsdrivende et sikkerhetsnett når inntektsgrunnlaget faller bort. Dette har ikke foreligget tidligere.

Heldigvis har vi fått gjennomslag for flere av forslagene:

Men vi gir oss ikke med dette. Det jobbes iherdig med nivå to i kriseløsningen til regjeringen, og vi vil også være aktive med nivå tre når vi kommer dit. Vi er i den heldige posisjonen at langvarig etablert kontakt med opposisjonen gjør at forbundet har direkte dialog med sentrale aktører i opposisjonen. Det vi opplever er at opposisjonen også kontakter oss og spør om hva som er nødvendige tiltak for bransjen, og de etterspør informasjon til sitt arbeid. De husker oss og det viktige samfunnsoppdraget som vi har. De skjønner at vi er en helt nødvendig del av kollektivtransporten, og vi ser i media at de særskilt nevner oss i tiltakspakken sine. De har innsett at vi gjør noe mer for våre kunder, ja at vi faktisk er helt nødvendig del i tannhjulet for at samfunnsmaskineriet skal gå rundt.
 
Vi opplever at mange nå sliter med å få hjulene til å gå rundt - bokstavelig talt. Vi jobber med å få omdisponert de midlene som det offentlige har bevilget til feks. skolekjøring, slik at disse midlene kan brukes alternativt, feks ved å innvilge kritisk helsepersonell drosje til og fra jobb, slik at de slipper å ta kollektivt. Det reduserer risiko for smitte og det gir noen drosjer en mulighet til å drive i denne vanskelige perioden.
 
Passasjerene har uteblitt, og da er også inntektsgrunnlaget bortfalt. Hvis likviditeten begynner å bli dårlig, ikke sitt og vent på at det forsvinner av seg selv! Det gjør det ikke! Snakk med banken om avdragsfrihet i en periode, kontakt forsikringsselskapet, strømselskapet og andre kreditorer og be om utsettelse, eller delbetalinger mv. Målet med alle tiltakene er at vi sørger for likviditet hos hver enkelt løyvehaver, slik at løyvehaver ikke må avvikle sin bedrift i denne perioden. Vi anbefaler derfor alle å følge forslagene til regjeringen. Får man utsatt innbetalinger av skatter og avgifter, så kan det være lurt å gjøre nettopp det. Ikke fordi man skal bruke disse midlene på unødvendige ting, men det kan være at disse midlene må brukes alternativt i en likviditetskrise. Og vi er rimelig sikre på at disse midlene ikke kreves inn alt på en gang. Det er liten vits at staten går inn med midler for å redde en næring, for i neste omgang å gjøre tiltak som igjen kveler den i oppstarten. For vi kommer til å komme igjennom denne krisen, og vi kommer til å ha behov for drosjetransport på den andre siden av koronakrisen. Da kommer etterspørselen like plutselig tilbake som den falt bort - og da må vi være klare til å komme i gang igjen like raskt som vi stanset.

Vi anbefaler dere om å holde dere oppdaterte på våre Facebook sider og på nettsiden til forbundet. Vi legger ut informasjon så snart vi har noe nytt å meddele.

Vi ønsker dere alt godt og lykke til i denne vanskelige perioden.

Med vennlig hilsen

Øystein Trevland
styreleder

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker