ESA: norsk drosjeregulering er i strid med EØS-regelverket

ESA avga 22. februar en grunngitt uttalelse hvor de konkluderer med at den norske drosjereguleringen er i strid med EØS-regelverket.

ESA mener blant annet at behovsprøvingen og plikten for løyvehaver til å være tilknyttet en drosjesentral ikke er i tråd med retten til fri etablering etter EØS-avtalen artikkel 31. ESA gir Norge to måneders frist til å gjennomføre nødvendige tiltak for å rette seg etter uttalelsen.

Som en følge av ESAs ble Norges Taxiforbund, sammen med andre aktører, invitert til et møte med Samferdselsdepartementet 23. februar 2017 hvor statssekretær Tom-Christer Nilsen informerte om departementets videre arbeid knyttet til uttalelsen. Det ble også informert om arbeidet med ny yrkestransportlov.

Les referatet fra møtet her.

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker