Forbundets Korona-info

Kompensasjonsordninger
1.    Kompensasjonsordning for næringsdrivende – faste, uunngåelige utgifter
2.    Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende - inntektsbortfall (Søknadsløsning er på plass i begynnelsen av mai 2020)

Les mer

Persontransport og smittevern
Her finner du:

Les mer

Endring i redusert sats for mva
Les mer

Ordningene som Stortinget har vedtatt for selvstendige og frilansere skal tilrettelegges av Arbeids- og Sosialdepartementet og NAV før de blir effektive. Forbundet presser på for at det skal skje snarest.
Her er NAVs informasjon om saken.

Status fra forbundet 18.mars
Du synes kanskje at det har vært stille fra oss den siste uka, men vi kan garantere at vi jobber for dere selv om det ikke alltid synes utad. Årsaken til det er at vi har vært svært opptatt med å jobbe med våre politiske kontakter for å få fremmet tiltak som er viktige for våre medlemmer.
Les mer

Følg våre sider på Facebook:
https://www.facebook.com/taxiforbundet/

Taxi - overalt, alltid

Konsekvenser av koronaviruset: Hvordan skal selskapene overleve?
Les mer

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker