Bli med på laget!

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3.500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Lønnsom og seriøs næring
Saker som regulering, konkurranse, skatt og avgift, takstsystemer, anbud, trafikksikkerhet, miljøkrav, osv. berører ditt arbeid og din økonomi som drosjeeier. Norges Taxiforbund sikrer at dine interesser ivaretas overfor myndigheter og politiske organer.

Vi ivaretar dine interesser gjennom:

 • aktiv påvirkning av rammevilkårene
 • juridisk og annen faglig bistand
 • råd om drift, skader, konflikthåndtering osv.
 • gode forsikringer
 • lønns- og tarifforhandlinger
 • medlemsfordeler
 • økonomisk bistand fra fondsmidler
 • faglige og sosiale aktiviteter
 • diskusjonsfora og demokratiske arenaer
 • kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • arbeid for næringens lønnsomhet og anseelse
 • løpende informasjon gjennom nettsider og nyhetsbrev

Innmeldingsskjema finner du her.

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker