Korona-info

Som følge av koronapandemien må regjeringen hele tiden vurdere støtteordninger for næringslivet. Situasjonen har vært, og er svært tøff for mange bedrifter og selvstendig næringsdrivende.

Stortinget har vedtatt en ordning med kompensasjon til bedrifter med stort omsetningsfall, i månedene september 2020 til februar 2021.

Ordningen er ganske lik den som gjaldt våren 2020. Fortsatt er det et krav om at omsetningen må ha falt med minst 30 prosent. Endringer er blant annet at tilskuddet blir beregnet for tomånedersperioder og at kompensasjonsgraden er høyere. Regelverket er mer detaljert enn våren 2020, blant annet er det krav om at revisor eller regnskapsfører skal bekrefte innholdet i søknader om kompensasjon.

Kompensasjonsordningen åpnet for søknader mandag 18. januar. Alle som kvalifiserer til støtte, og som har gjort nødvendige forberedelser på forhånd, vil få pengene utbetalt i løpet av 2-3 virkedager etter at de har søkt.

Tips før du begynner på en søknadsprosess:

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker