Korona-info

Da regjeringen varslet etterkrigstidens strengeste restriksjoner og stengte ned store deler av landet for å få bukt med koronaviruset ble det meste snudd på hodet. Et halvt år senere er mye blitt forandret i samfunnet. Og noe blir kanskje aldri helt som før.

Da regjeringen varslet etterkrigstidens strengeste restriksjoner og stengte ned store deler av landet for å få bukt med koronaviruset ble det meste snudd på hodet. Et halvt år senere er mye blitt forandret i samfunnet. Og noe blir kanskje aldri helt som før.

Spesielt innenfor arbeidslivet kan vi se varige endringer. Det gjennom mye mer bruk av hjemmekontor og mindre jobbreiser. Vi kan se for oss et stort fall i reiser i arbeidslivet på grunn av økt bruk av videokonferanser. Det er veldig usikkert hvor lenge den «unormale normalen» vil vedvare.

For drosjenæringen i Norge rammet koronapandemien dobbelt. Først forsvant kundene, men driftsplikta tvinger likevel drosjeeierne til å holde åpent. Det gir store økonomiske tap.

I Norge har svært mange mennesker taxinæringen som sin hovedinntekt. Det er innført en del kompensasjonsordninger for å kunne dekke inn de verste tapene. Her har vi laget en oversikt over de som er gjeldende ut året.

Tips før du begynner på en søknadsprosess:

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker