Taxiindeksen

Norges Taxiforbunds Taxiindeks viser utviklingen i takstene og utviklingen i kostnadene for drift av drosje. Indeksene har 2015 som basisår slik at man enklere kan sammenligne med SSBs konsumprisindeks.

Beregningsmodellen er revidert i januar 2005. Fra og med mars 2008 er prisene på diesel benyttet direkte i indeksmodellen, mens de tidligere inngikk i samlegruppe for avgiftpliktige driftsmidler. Endringene er av teknisk karakter, men gir på sikt mer korrekt bilde av kostnadsutviklingen.

Norges Taxiforbund har ført statistikk over takstene helt siden 1989, men takstindeksen ble etablert i 2000, da prisreguleringen ble opphevet i de større byene.

/share/mime/48/pdf.png Sist oppdaterte indeks
(indeks-2005.pdf, 60kB)

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker