Taxipolitikk grunnkurs på 1,49 min. (Film):

Taxipolitikk på 30 sek. (Tekst):

For viderekommende:
Dette bør du vite om taxipolitikk (To sider):


Følg oss på Facebook:

Regjeringen lander snart

Nærmere 300 drosjefolk og andre var tilstedet på taxiforbundets fagkonferanse i Sandvika 29. og 30. oktober. Spenningen om Regjeringens arbeid med lovverket ble ikke utløst, men statssekretær Bård Hoksrud (Frp) sa at en avgjørelse kommer om ikke lenge.

Et notat er nå under behandling i regjeringspartienes stortingsgrupper. Hoksrud innrømmet at det er sterkt delte meninger i både Høyre og Fremskrittspartiet; noen vil liberalisere helt, andre vil beholde hovedtrekkene i dagens regulering. I tillegg må eventuelle lovendringer diskuteres med Venstre og Kristelig Folkeparti. Ingen av dem deltok i paneldebatten.
Les mer

Nyheter

Så enkelt er det å komme seg gratis hjem til jul
Den norske taxinæringen er motstander av GoMore, dog har protestene vært langt fra så høylytte som da Uber ble lansert i Norge. Uber er en ren privattaxitjeneste. GoMore er ikke det.

Slo og sparket taxisjåfør og røsket ut taksameteret
DRAMMEN: Taxi ble bestilt til Pavarotti ved 00.30-tiden natt til fredag. Men da drosjen kom frem ville ikke de fire mennene ha drosje likevel, men nektet å betale

Åpner for å straffe dieselbil-eiere
Drosjetiltak

Anmeldte Haxi-sjåfører er taxisjåfører
To av åtte som er anmeldt for å ha kjørt pirattaxi er drosjesjåfører

Bestill vanlig taxi via app
I tillegg har taxiselskaper både i Tønsberg, Bodø, Drammen, Porsgrunn Ålesund, Stjørdal og flere steder i Akershus nylig tatt i bruk appen

Truet drosjesjåfør med kniv

Fikk ikke løyve for Mona
Robert Hercz, som søkte om å få drosjeløyve for Mona Gustavsen i Kongsvinger, har fått nei fra Hedmark fylke

I 1990 fikk drosjesjåfør Ulf en vernepliktsbok i pant for turen. Så gikk saken i glemmeboka. Helt til nå.
Drosjeeier Ulf Larsen i Lakselv smiler, og synes historien er god. I 1990 lot han soldaten krite på drosjeturen fra Lakselv til Porsangmoen. Nå, 24 år etter, kom endelig oppgjøret.

Her går politiet til aksjon mot pirattaxier i Oslo sentrum
Ifølge bransjen selv har bruken av pirattaxi eksplodert. Norges Taxiforbund anslår at staten årlig taper flere hundre millioner kroner på den ulovlige virksomheten

Taxi i kollektivfelt
Taxi bør ikke nektes å benytte kollektivfeltene mener Ingebjørg Godskesen (FrP) etter at flere steder nå utestenger taxinæringen fra å kjøre i kollektivfeltet

Taxisjåførens ben sparket tvers av

Statens vegvesen vil at du skal betale 20 kr for samkjøring
De har et annet uttrykt mål enn den omstridte taxiappen Haxi, hvor det er mulig å ta seg betalt for kjøringen

Asia i dag: Uber firedoblet prisen under gisseldrama
Gisseldramaet i Sydney sentrum har ført til evakuering, stengte veier og storbankene har stengt avdelinger. Drosjetjenesten Uber har økt prisene kraftig under gisseldramaet

Nytt fra forbundet

Obligatorisk bombrikke for kjøretøy over 3,5 tonn

Fra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn i næring å ha bombrikke i Norge.
Les mer


Taxikonkurranse på like vilkår

Det amerikanske selskapet Uber forsøker å etablere taxivirksomhet i Norge. I så fall må dette skje på samme vilkår som næringen for øvrig må forholde seg til.

Uber er kjent for å valse over lovverket i mange land. Vi er glad for at statssekretær Bård Hoksrud (Frp) og Bymiljøetaten i Oslo så klart sier at deres konsept ikke er lovlig (DN i dag). Vi forventer at myndighetene håndhever lovverket og setter en stopper for ulovlig virksomhet. I Danmark har den statlige Transportstyrelsen i dag anmeldt Uber for brudd på deres lovverk, som er tilnærmet det samme som i Norge.

Med dagens lovverk, er Ubers konsept klart ulovlig. Drosjene er regulert fordi de er en del av et offentlig transportsystem. Drosjene har kjøreplikt for å sikre tilgjengelighet i hele landet, døgnet rundt. Det er krav til løyve og kjøresedler for å sikre utøverne er kvalifisert for oppgaven. Det er taksameterplikt for å sikre dokumentasjon overfor kunder og myndigheter på pris, skatter og avgifter. Behovsprøvingen av antall løyver skal sikre markedsbalanse og en anstendig inntjening i næringen.

Apper for bestilling er tatt i bruk av de fleste taxisentraler i Norge, og disse forbedres stadig. Saken handler ikke om teknologi, men om transportpolitikk.


Gode tilbakemeldinger på fagkonferansen

Norges Taxiforbund arrangerte fagkonferanse 29. og 30. oktober 2014. I den etterfølgende evalueringen får konferansen gode skussmål. Hele 92 prosent av respondentene i evalueringen sier de er fornøyd med årets konferanse.

De fleste av present