Stabil trygghet i hverdagen

- Det er veldig viktig med en stabil, hyggelig og kjent sjåfør for barna våre, sier foreldrene til Vilde og Julie i Oslo. Hver dag kjøres jentene til og fra Haukåsen skole på Trosterud på Oslo østkant.

Sjåføren er Eddy Hansen (70) som har kjørt skolebarn med spesielle behov siden 1979, mest ved Norvoll skole, nå ved Haukåsen. Han synes det er en fin jobb, og gleder seg over å følge barna og se utviklingen fra de begynne på skolen, til de slutter. Noen foreldre har også ønsket at han skulle fortsette med barna deres i voksen alder, til og fra aktivitetssentra.
Les mer

Katta ut av sekken fra Abelia

Uber kjemper nå en kamp verden over for å overta taximarkedene. Det kan de bare lykkes med hvis de blir definert som noe annet enn taxi - og dermed kan konkurrere på ulike vilkår og med prisdumping.

Hovedsaken i debatten om drosjelovgivningen handler om behovsprøvingen. Å fjerne den er å fjerne taxi overalt alltid, og det er et ja til et uhemmet antall drosjer med lav lønnsevne og kvalitet i byene. Det betyr avlysning av samfunnsoppdraget og av taxi som ledd i kollektivpolitikken.

Men hvis det er slik politikerne vil ha det, er drosjenæringen klar til å konkurrere med hvem som helst - så lenge det er på like vilkår. Men nå er katta ute av sekken også i Norge: Abelia foreslår særvilkår for å kunne lovliggjøre piratvirksomheter, skriver Norges Taxiforbunds leder, Øystein Trevland.
Les mer

Skal taxi være et yrke?

"Det er jo bare å sette seg inn i bilen og slå på gps-en". Det sa en Oslo-politiker i en debatt på facebook om taxi, Uber og delingsøkonomi. Det står i sterk kontrast til uttalte forventninger fra politikere, kunder og Forbrukerrådet.

- Det er også en grov undervurdering av drosjeyrket, sier kursleder i Taxiskolen, Petter Karlsen.

Vegdirektoratet inviterte i 2013 taxiforbundet til et samarbeid. Resultatet ble en læreplan for en sjåførutdanning på 20 timer, "Taxisjåførutdanning grunnkurs", som skulle bli iverksatt i løpet av 2014. Dessverre har ingenting skjedd ennå, saken ligger i departementet.
Les mer

Deregulering ikke forenlig med "taxi - overalt, alltid"

En deregulering er ikke forenlig med «taxi overalt alltid», god kvalitet og fornuftig prisdannelse, skriver Norges Taxiforbund i sitt innspill til Samferdselsdepartementet foran gjennomgangen av Yrkestransportloven

Det er viktig at behovsprøvingen består. Den overordnede begrunnelsen er å sikre tilgjengelige drosjer over hele landet, ivareta alle kundegruppers behov og sikkerhet, og sikre at yrket er til å leve av, skriver forbundet.

Dette synet støttes av NHO Transport og Norsk Transpo