bestill_takstoblat_logo.jpg
taxi-logo-flexible-no-vect.jpg
checkers.jpg

Taxipolitikk grunnkurs på 1,49 min. (Film):

filmen-web.png

Taxipolitikk på 30 sek. (Tekst):

taxipolitikk_30sek-web.png

For viderekommende:
Dette bør du vite om taxipolitikk (To sider):

kampanjenotat-1-web.png


Følg oss på Facebook:

logo.png

taxibestilling.png
face.png
taxi-for-miljoet3.png
info.png
for-taxi-kunder2.png
2014-erik-arnesen-002_web.jpg

Unødvendig med særregler for taxi

- Vi står foran en teknologisk revolusjon de neste 5-10 årene. Drosjene vil være de sikreste og mest miljøvennlige bilene uten at det stilles noen særkrav til dem.

Det sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL) i en samtale med bladet TAXI nr 2. Som omtalt i forrige nummer beskrev BIL Oslo kommunes forslag om miljøkrav til drosjenæringen som urealistisk og urimelig.
Les mer

Nyheter

30. april er det slutt!
Finnøy: Årsaken er at Helse Stavanger ikke lenger kommer til å benytte seg av den lokale taxien når det gjelder pasientkjøring. Dermed faller også hele grunnlaget for taxidrift bort for Østebø.

Ryggekamera: Kan bli påbudt i alle nybiler

Elbiler i Arendal kommunes bilpark
Det kan også hende at man kan få ned privat bilbruk i jobben, og taxikjøring ved å få på plass en bildelingsordning med elektriske biler

Ny innrapporteringsordning for drosjesentraler i april

Her går det nesten galt
Videoen, som er filmet mandag 8. april omtrent klokken 13, viser en taxi som foretar en knapp forbikjøring når det kommer en bil imot.

Krangel ved stasjonen
To drosjesjåfører kranglet så høylytt at de måtte roes ned av politiet tirsdag kveld

Sier nei til kjentmannsprøve
Politimester Steinar Langholm ønsker ikke at politiet skal bruke tid på å administrere kjentmannsprøve for den lokale drosjenæringen

Avtaler inngått i fem av 26 kommuner
- Høye priser er hovedutfordringen, sier prosjektleder Egil Holen. - Prisene ligger betydelig over Norges Taxiforbunds egen «taxikalkulator.no» og våre budsjetter.

Nytt fra forbundet

Positivt om aga

Ordningen "bagatellmessig støtte" vil kunne kompensere helt ut for økt arbeidsgiveravgift i deler av drosjenæringen. Dette kom fram av dagens møte vi hadde med statssekretærene fra Frp, Jørgen Næsje (Finans-) og Bård Hoksrud (Samferdselsdepartementet). Departementene sa at det ikke er mulig å få drosjene ut av transport-definisjonen. Dermed får vi økt aga alle steder i distriktene der det har vært null eller redusert avgift.

Regjeringen vil imidlertid foreslå at vi kommer inn under støtteordningen "bagatellmessig støtte", som vil være en automatisk og ubyråkratisk kompensasjon, som et bunnfradrag i arbeidsgiveravgiften. Mer info kommer når saken fremmes for Stortinget i mai.


NT vil møte statsrådene

Norges Taxiforbund vil ha møte med Finans- , Kommunal- og Samferdselsdepartementene for å diskutere vedtaket om at "transportnæringen" skal unntas fra redusert arbeidsgiveravgift i distriktene. Det er meningsløst å ha en stedbunden og viktig distriktsnæring som drosjer med i dette unntaket, som er ment for å sikre konkurranse i en næring som går på tvers av distrikter og land, skriver NT til statsrådene Siv Jensen, Jan Tore Sanner o