Taxipolitikk grunnkurs på 1,49 min. (Film):

Taxipolitikk på 30 sek. (Tekst):

For viderekommende:
Dette bør du vite om taxipolitikk (To sider):


Følg oss på Facebook:

Taxifolk sykler stafett

26. juni starter Norges Taxiforbund en sykkelstafett fra Nordkapp til Lindesnes, til inntekt for kreftsaken. 3. juli går innspurten i Lindesnes.

145 drosjeeiere, sjåfører og andre med tilknytning til taxinæringen skal sykle døgnet rundt - og minne om at også drosjene er tilgjengelig "overalt, alltid".
Les mer

Nyheter

I sommerferien vil nyhetene bli oppdatert noe mer sporadisk enn ellers. Følg linken under til siste nytt fra mediene. Følg oss også på Facebook (Norges Taxiforbund og Taxi overalt, alltid).

Nytt fra forbundet

Forbundet søker ny direktør

Se annonse.


Ingen aksept for piratkjøring

Nylig ble tre sjåfører som kjørte pirattaxi under paraplyen Haxi, frikjent i Stavanger tingrett. Det er en stor misforståelse å tro at dette er en legalisering av piratkjøring.

Les hele pressemeldinger her.

Les hele dommen her.


HAXI-sjåfører frifunnet i retten

Åtte Haxisjåfører ble anmeldt for brudd på Yrkestransportloven i Stavanger.
De fikk bøter på 8000 kroner og bruksforbud på brukt kjøretøy i tre måneder.

Les saken i sin helhet på denne linken.

Norges Taxiforbund arbeider nå i ettermiddag med å få ut dommen, for å få kartlagt premissene i dommen som har ført til frifinnelse for alle sjåførene.
Norges Taxiforbund vil gi denne saken høyeste prioritet i tiden som kommer.


Taxipolitikk må baseres på kunnskap

Norges Taxiforbund ønsker debatt om rammevilkårene for drosjenæringen, men løsningen er ikke frislipp slik Konkurransetilsynet tar til orde for.

- Vi er oppgitt over at Konkurransetilsynet nekter å forholde seg til fakta, men ensidig peker på frislipp som løsningen på alle problemer i næringen, sier leder Knut Thomassen.
Les mer


Håp om bedre mva-avskrivning

Norges Taxiforbund har hatt en rekke møter for å få endret tiden for mva-refusjonen tilbake fra fire til tre år. I året statsbudsjett ble taxi med i "dragsuget" av en ordning