Dieselforbud gjelder ikke taxi

Oslo kommune innfører midlertidig kjøreforbud for dieseldrevne kjøretøy i Oslo fra tirsdag 17. januar 2017 klokken 06:00.

Taxi er unntatt fra dette forbudet.

Se informasjonen fra Oslo kommune her.

Endringer i Norges Taxiforbund

Kristin Male har sluttet som direktør i Norges Taxiforbund.

Forbundets styreleder Øystein Trevland er nå ansvarlig for medie- og samfunnskontakt og leder det næringspolitiske arbeidet i forbundet.
Kontaktinformasjon: tel. 90 90 44 00 ot@nortaxi.no

Forbundets økonomi- og adm. sjef Bjørn-Wiggo Renø har tiltrådt som leder av administrasjonen med ansvar for økonomi, administrasjon og personale inntil ny direktør er ansatt.
Kontaktinformasjon: tel. 23 21 04 11 / 91 13 66 14 br@nortaxi.no

Gledelig fra Samferdselsdepartementet

- Vi er svært fornøyd med at departementet vil beholde de grunnleggende rammevilkårene for drosjene, og avviser alle forslag om å innføre ulike konkurransevilkår.
Les mer

Stabil trygghet i hverdagen

- Det er veldig viktig med en stabil, hyggelig og kjent sjåfør for barna våre, sier foreldrene til Vilde og Julie i Oslo. Hver dag kjøres jentene til og fra Haukåsen skole på Trosterud på Oslo østkant.

Sjåføren er Eddy Hansen (70) som har kjørt skolebarn med spesielle behov siden 1979, mest ved Norvoll skole, nå ved Haukåsen. Han synes det er en fin jobb, og gleder seg over å følge barna og se utviklingen fra de begynne på skolen, til de slutter. Noen foreldre har også ønsket at han skulle fortsette med barna deres i voksen alder, til og fra aktivitetssentra.
Les mer

Skal taxi være et yrke?

"Det er jo bare å sette seg inn i bilen og slå på gps-en". Det sa en Oslo-politiker i en debatt på facebook om taxi, Uber og delingsøkonomi. Det står i sterk kontrast til uttalte forventninger fra politikere, kunder og Forbrukerrådet.

- Det er også en grov undervurdering av drosjeyrket, sier kursleder i Taxiskolen, Petter Karlsen.

Vegdirektoratet inviterte i 2013 taxiforbundet til et samarbeid. Resultatet ble en læreplan for en sjåførutdanning på 20 timer, "Taxisjåførutdanning grunnkurs", som skulle bli iverksatt i løpet av 2014. Dessverre har ingenting skjedd ennå, saken ligger i departementet.
Les mer

Deregulering ikke forenlig med "taxi - overalt, alltid"

En deregulering er ikke forenlig med «taxi overalt alltid», god kvalitet og fornuftig prisdannelse, skriver Norges Taxiforbund i sitt innspill til Samferdselsdepartementet foran gjennomgangen av Yrkestransportloven

Det er viktig at behovsprøvingen består. Den overordnede begrunnelsen er å sikre tilgjengelige drosjer over hele landet, ivareta alle kundegruppers behov og sikkerhet, og sikre at yrket er til å leve av, skriver forbundet.

Dette synet støttes av NHO Transport og Norsk Transportarbeiderforbund, mens Abelia - med Uber som medlem - vil ha konkurranse på ulike vilkår.
Les mer

Nyheter
»
«Taxisjåføren - vateret i samfunnet» (20.12.2016)

Hvor mange av disse individene hadde du selv orket å ta inn på din arbeidsplass, og i særdeleshet om arbeidsplassen din bare var på noen få kvadratmeter, og du attpåtil var nødt til å kommunisere med dem mens du samtidig måtte myse på en smal og hullete vei uten gatelys? (Av Egon Holstad. Publisert i TAXI nr 8, 2016. Tidligere i iTromsø 27/11 2015).

»