Katta ut av sekken fra Abelia

Uber kjemper nå en kamp verden over for å overta taximarkedene. Det kan de bare lykkes med hvis de blir definert som noe annet enn taxi - og dermed kan konkurrere på ulike vilkår og med prisdumping.

Hovedsaken i debatten om drosjelovgivningen handler om behovsprøvingen. Å fjerne den er å fjerne taxi overalt alltid, og det er et ja til et uhemmet antall drosjer med lav lønnsevne og kvalitet i byene. Det betyr avlysning av samfunnsoppdraget og av taxi som ledd i kollektivpolitikken.

Men hvis det er slik politikerne vil ha det, er drosjenæringen klar til å konkurrere med hvem som helst - så lenge det er på like vilkår. Men nå er katta ute av sekken også i Norge: Abelia foreslår særvilkår for å kunne lovliggjøre piratvirksomheter, skriver Norges Taxiforbunds leder, Øystein Trevland.
Les mer

Skal taxi være et yrke?

"Det er jo bare å sette seg inn i bilen og slå på gps-en". Det sa en Oslo-politiker i en debatt på facebook om taxi, Uber og delingsøkonomi. Det står i sterk kontrast til uttalte forventninger fra politikere, kunder og Forbrukerrådet.

- Det er også en grov undervurdering av drosjeyrket, sier kursleder i Taxiskolen, Petter Karlsen.

Vegdirektoratet inviterte i 2013 taxiforbundet til et samarbeid. Resultatet ble en læreplan for en sjåførutdanning på 20 timer, "Taxisjåførutdanning grunnkurs", som skulle bli iverksatt i løpet av 2014. Dessverre har ingenting skjedd ennå, saken ligger i departementet.
Les mer

Deregulering ikke forenlig med "taxi - overalt, alltid"

En deregulering er ikke forenlig med «taxi overalt alltid», god kvalitet og fornuftig prisdannelse, skriver Norges Taxiforbund i sitt innspill til Samferdselsdepartementet foran gjennomgangen av Yrkestransportloven

Det er viktig at behovsprøvingen består. Den overordnede begrunnelsen er å sikre tilgjengelige drosjer over hele landet, ivareta alle kundegruppers behov og sikkerhet, og sikre at yrket er til å leve av, skriver forbundet.

Dette synet støttes av NHO Transport og Norsk Transportarbeiderforbund, mens Abelia - med Uber som medlem - vil ha konkurranse på ulike vilkår.
Les mer

Taxi finansierer 20.000 barnehageplasser

Norske drosjer sørger for at det alltid er offentlig transport å få tak i - døgnet rundt i hele landet. I tillegg bidrar næringen med nær 3 milliarder skattekroner i året.
Les mer