Aktuelt

Protest mot avgiftssjokk

30.11.2018

Mandag 3. desember kl 9-10 vil Norges Taxiforbund markere protest mot forslaget til avgiftsøkning på drosjebiler, foran Stortinget. Bildet viser en løpeseddel som er laget. Vi er gjort kjent med at Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil støtte oss i dette under behandlingen av neste års avgifter. Se Aps merknad under.

Lønnsoppgjøret 2018

19.06.2018

Norges Taxiforbund og Norsk Transportarbeiderforbund ble mandag 11. juni enige om revisjon av Taxioverenskomsten etter forhandlinger mellom partene. Transportarbeiderforbundet frafalt krav om garantilønn på natt, krav om sikring av lønn ved rabatter og krav om at sko skal inn som en del av uniformseffekten. De frafalt også krav om at minstelønnen skulle heves til 45 %, og krav om at taksttillegget på kveld, natt og helg i sin helhet skulle tilfalle sjåførene. Partene ser behovet for å utredre fremtidig AFP-ordning nærmere, men vil ta stilling til saken når utredningen som LH/NHO har igangsatt er ferdig. Utfallet av lønnsforhandlingene gjelder fra 1. mai 2018.

  • Regulert område
    I områder hvor drosjene er regulert av forskrift om maksimalpris økes lønnsprosenten med 1,0 prosentpoeng, fra 40,8 % til 41,8 %.

  • Uregulert område
    I områder med fri takstfastsettelse økes prosentsatsen med 1,1 prosentpoeng fra de lokale lønnssatsene.

Viktig å merke seg at avtalen formelt ikke er i havn før den er godkjent hos partenes besluttende organer som har frist til 1. juli 2018.

Taxi i media:


Full mann gjorde skadeverk på taxi

10.12.2018, Bergensavisen

- Det var en full passasjer som hadde gjort skadeverk på taxien, blant annet på taxiskiltet på taket, forteller operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt

Kastet opp i drosje og kranglet om regningen for rens

09.12.2018, Budstikka.no

Han forteller at drosjesjåføren vurderer å anmelde forholdet. Det var flere personer i 20-årene i drosjen da krangelen startet

Ingen har en lik taxi i Norge

07.12.2018, nrk.no

Det er drosjesjåfør i Hedmark Taxi, Jan Moløkken som har spesialbestilt taxien fra England

Kalender

20-21
februar

Nordnorsk Taxikonferanse

Scandic Havet Hotell, Bodø
22-24
mars

NT avd Finnmark, årsmøte

Thon Hotel Kautokeino

Se hele kalenderen

Nyheter

Protest mot avgiftssjokk

(30.11.2018 11:45)

Mandag 3. desember kl 9-10 vil Norges Taxiforbund markere protest mot forslaget til avgiftsøkning på drosjebiler, foran Stortinget. Bildet viser en løpeseddel som er laget. Vi er gjort kjent med at Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil støtte oss i dette under behandlingen av neste års avgifter. Se Aps merknad under.

Konkurrenter uten taksameter?

(31.10.2018 10:50)

Et soleklart krav fra taxinæringen er konkurranse på like vilkår med "nye aktører". Ubers modell er basert på det motsatte. Kjetil Solvik-Olsen lovte også en overgangsperiode, men den har Jon Georg Dale fjernet i høringsutkastet om nytt lovverk. Men ingen sentral kan fjerne taksameter uten videre. Det handler om langt mer enn rapportering av skatt, sier direktør i Bergen Taxi, Jan Valeur.

Finnes det noen borgerlige venner der ute?

(30.10.2018 12:12)

Kristelig Folkepartis landsmøte avgjør også drosjenæringens skjebne gjennom sitt valg av regjeringsalternativ fredag. Dette illustrerer en situasjon vi har advart mot lenge. Drosjepolitikken har vært tverrpolitisk, og burde fortsatt ha vært det. Det er trist at regjeringen bryter med dette, og setter inntektsgrunnlaget for alle drosjeeiere og –sjåfører i fare.

Lovforslag mangler faglig basis

(29.10.2018 13:36)

En ny lov skal – som den gamle – være tuftet på hensynet til kundene. Det burde tilsi en samlet, kunnskapsbasert og tverrpolitisk holdning. I stedet velger regjeringen å bygge på ideologi. Det tjener verken kunder eller næring.

Samfunnsoppdraget som forsvant

(29.10.2018 12:17)

Regjeringens forslag til ny yrkestransportlov avspeiler at liberalistene i regjeringspartiene lyktes med å flytte taxi fra transport til "delingsøkonomi - på vegne av piratselskapet Uber. "Det viktige samfunnsoppdraget", som sto i H-Frp-regjeringens plattform er fjernet. Uten spor i høringsnotatet. "Delingsøkonomiutvalget" fylt opp av Uber-tilhengere, ble premissgiver for nytt lovforslag!

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker