Svein Svimbil Pasientreiser Fagkonferanse

Taxisentralene organiserer kjøring mye billigere enn pasientreiser, mener Svein Svimbil, - men sykehusene vil ikke diskutere egen organisering og pengebruk. Foto: Jane Bjørnstad

Administrasjon tar 25 prosent av kostnadene

Årlig kjøres 3,5 millioner pasientturer i Norge, 90 prosent av dem er taxiturer. Dette organiseres av 17 pasientreisekontorer i helseforetakene, som ikke snakker sammen.

- Administreringen koster i sum minst 400 millioner kroner, uten at alt er tatt med. Når vi kjører for 1,7 milliarder kroner, er nesten 25 prosent av kostnaden tatt før det er kjørt en meter. Det er et tankekors, sa Svein Svimbil, direktør i Stavanger Taxi og leder av Forum for taxisentraler til taxiforbundets fagkonferanse 18.-19- oktober.

- Fra sykehusene blir transporten satt opp mot penger til pasientbehandling. Men hva med deres egen organisering? Det får vi ikke noe svar på.

Mens Pasientreiser skal ha kontroll på alle detaljer, er det noe helt annet med skolekjøringen. – Og mye billigere, vil jeg påstå, sa Svimbil.

Der er det flere faste sjåfører og sentralene organiserer transporten. Vi er mest effektive, og fylkeskommunen stoler på oss. Vi gjør det bedre enn de sjøl kunne ha gjort, sa Svimbil.

- Hvis en sjåfør kjører 500 meter for langt med en pasient, aksepteres ikke turen, og sentralen får den i retur. Selv om årsaken var veiarbeid.

Må rydde opp selv

Et problem som næringen selv må rydde opp i, er at mange drosjeeiere og -sjåfører ikke tar ansvar for kontraktene, og foretrekker privatturer når det er trafikktopper. – Det er ingen andres ansvar enn næringens, sa Svimbil.

Men helseforetakene har ansvar for å tilby anstendige vilkår. Han viste til situasjonen for noen år siden da ingen sentraler på nord-Jæren ville gi tilbud på de vilkårene som ble satt i utlysningene.

I en mellomperiode ble derfor turer kjørt på vanlig takst, og aldri har det fungert bedre. Deretter kom det et nytt anbud på helt andre vilkår.

Dårlig kvalitet

Dårlige vilkår gir dårlig kvalitet. I Oslo blir åtte prosent av turene ikke levert i henhold til avtalen, noe Svimbil mener er uakseptabelt høyt. Ikke noe å være stolt av. I Stavanger er det 2,73 prosent, og det er innafor.

Det må bli en bedre samhandling mellom det offentlige, mellom Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

- På mange mindre steder er anbudsavtalene et spørsmål om man har et lokalt drosjetilbud eller ikke.

Hva med å gi en rabatt på makspris? Hva med lengre avtaleperioder som gir forutsigbarhet både i drift og investeringer, for eksempel for innkjøp av spesialkjøretøy, spurte Svein Svimbil, som har 15 års erfaring i næringen, og har sett mange ulike anbudsprosesser.  

Snakker ikke sammen

- Helseforetakene har ulik organisering og ulik grad av involvering av Sykehusinnkjøp. Det er vanskelig å få dem til å snakke sammen. De har veldig ulike perspektiver, både når det gjelder priser og miljøfaktorer.

Det sa Hanna Udnæs Hoel fra Sykehusinnkjøp HF, da hun orienterte om det nye malene som er laget for å få mer standardiserte anbudsavtaler i pasienttransporten.

Sykehusinnkjøp har forsøkt å se på like prismodeller, men har ikke kommet så langt med det, sa Udnæs Hoel.

- Detaljerte krav gir en krevende avtaleforvalting. Det må forenkles. Malene må også tilpasses det nye lovverket og endringene i markedet. Miljøkrav blir fort utdatert.

- Vi er ikke kommet så langt som vi håpet med å få helseforetakene til å snakke sammen. Vi ønsker mer åpenhet om priser, for eksempel, sa Hanna Udnæs Hoel, som ønsker dialog med markedet. -  Dere vet hvor skoen trykker

Tema i debatten

Temaet var også framme i den politiske debatten på fagkonferansen. Svein Svimbil sa at Samferdselsdepartementet og Helsedepartementet må snakke sammen for å få en anbudspolitikk som fungerer. – De må begynne i toppen, ikke i helseforetakenes styre

Geir Inge Lien (Sp) mente drosjeutvalget må se på denne saken. - Det har vært et stort tema i Møre og Romsdal. Vi må lage et system som er så forenkla og ubyråkratisk som mulig.

Bent Skogli mener helseforetakene utnytter en monopolsituasjon, slik at sjåførene for eksempel ikke får betalt for ventetid.

Per Erik Engen fra Solør sa uten pasientkjøringen vil det ikke være noe drosjetilbud på Flisa. Han er også lokalpolitiker i Åsnes kommune, og de er livredde for å miste drosjetilbudet. Men helseforetaket tar ikke noe samfunnsansvar, og legger ut priser uten diskusjon.

Lien svarte at dette er kjent problematikk. – Det er viktig å få et seriøst opplegg med kjøreplikt, slik at ikke andre kan ta bare pasientkjøringen.

Fra bladet TAXI nr 5, 2022. Tekst AH. Foto Jane Bjørnstad

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker