Bli med på laget!

– Vi organiserer 3.500 drosjeeiere over hele landet.

Bli medlem

Unntak fra krav om bankgaranti

Samferdselsdepartementet gjør unntak fra kravet om garanti i perioden 1. juli til 1. november 2020. Det er fortsatt et krav om at søker av løyve ikke kan ha vesentlige, forfalte, men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser eller er under konkursbehandling.

Frist for betaling av årsavgift for taksametre utsettes

På grunn av den spesielt krevende situasjonen drosjenæringen opplever under koronautbruddet, har Justervesenet i dialog med Statens Innkrevingssentral besluttet at betalingsfristen på årsavgiften utsettes med tre måneder, med utgangspunkt i utsendt faktura.

Dersom man trenger videre utsettelse eller en betalingsordning, kan man ta kontakt med Statens Innkrevingssentral på telefon 75 14 90 00.

/share/mime/48/pdf.png Spørsmål om bankgaranti på drosjeløyver
(sporsmal-om-bankgaranti-pa-drosjekoyver-.pdf, 149kB)

/share/mime/48/pdf.png Dispensasjon bankgaranti drosjeløyve
(dispensasjon-fra-kravet-om-garanti-for-drosjeloyve-ifm.-utsatt-iverksettelse-av-det-nye-regelve.pdf, 327kB)

/share/mime/48/pdf.png Dispensasjon bankgaranti selskapsvognløyve/HC-løyve
(dispensasjon-fra-kravet-om-garanti-for-selskapsvognloyve-og-loyve-for-transport-av-funksjonshem.pdf, 331kB)

Aktuelt

Nyheter


Ny høring om alternativ til taksameter

10.07.2020

Samferdselsdepartementet (SD) sendte i samråd med Finansdepartementet (FIN) og etter innspill fra med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i dag ut "Høring - endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje."

Pressemeldinger


Regjering for Iøsarbeidersamfunn?

26.06.2020

Byrådsleder Raymond Johansen har helt rett. Regjeringens frislipp av drosjeløyver vil bli spesielt negativt for Oslo. Hva er poenget med å øke den overetableringen som er der allerede i dag, og fører til landets høyeste priser? Er regjering for et Iøsarbeidersamfunn?

Taxi i media:


Politi mistænker Urban Go for ulovlig taxivirksomhed Christina Gerion Journalist

12.08.2020, Lorry.dk

Politi mistænker Urban Go for ulovlig taxivirksomhed Christina Gerion Journalist

Taxisjåfør utsatt for vold i Trondheim Espen Rasmussen

11.08.2020, Adresseavisen

Taxisjåfør utsatt for vold i Trondheim Espen Rasmussen

Vil ha el-drosjar først i køen Ingvald Nordmark

15.07.2020, NRK

STAVANGER (NRK) Fleire parti i Stavanger vil gi el-taxiar forrang på drosjehaldeplassane i byen. Eit slikt tiltak vil få fart på overgangen til nullutsleppsbilar, meiner Venstre

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev her:

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker