Norges Taxiforbund

Norges Taxiforbund er interesseorganisasjon for taxieiere i Norge. Forbundet ble etablert 1919, og har sitt hovedsete i Oslo.

Formål

Norges Taxiforbund (NT) er en bransjeorganisasjon som skal ivareta taxinæringens interesser gjennom å styrke bransjens rammebetingelser og omdømme.
NT skal være en medlems- og arbeidsgiverorganisasjon med formål å sikre medlemmenes politiske, økonomiske, faglige og organisasjonsmessige interesser.
NT kan samarbeide med tilsvarende organisasjoner og sammenslutninger. (Vedtektenes § 1)

Visjon for taxinæringen

Norsk taxinæring skal fremstå som en seriøs bransje med høyt aktede og tilfredse utøvere som tilbyr effektiv, komfortabel, sikker og miljøvennlig persontransport med høy kvalitet i sitt lokalmiljø.
Den forretningsmessige drift er organisert gjennom profesjonelle foretak, hvor eierinteressene er knyttet til utøverne av taxiyrket.
Utøverne og foretak står for en fortløpende produktutvikling og markedsmessig profilering av næringen.
Utøvernes og foretakenes økonomi og utvikling er tuftet på sunne økonomiske prinsipper og konkurranse på like vilkår.

Norges Taxiforbunds virksomhetsidé

Norges Taxiforbund skal representere hele næringen i det offentlige rom, ved å arbeide for best mulige rammebetingelser for næringens utøvere gjennom kontakt med myndigheter, media og andre aktører i de politiske beslutnings-prosesser.
Norges Taxiforbund skal, på selvstendig grunnlag, påse at myndigheter, storkunder og forretnings-messige enheter opptrer i samsvar med gjeldende spilleregler i markedet.
Norges Taxiforbund skal bidra til å utvikle den profesjonelle medlemsbedrift gjennom aktiv informasjon og generell rådgiving rettet mot alle medlemmer, og ved å tilrettelegge møteplasser for næringens utøvere med henblikk på gjensidig faglig utvikling og sosial tilknytning til yrket. Gjennom leverandøravtaler skal forbundet arbeide for å sikre medlemmene gode kjøpsbetingelser for varer og tjenester som inngår i hans drift.

Bli med på laget!

– Vi organiserer over 4.000 drosjeeiere over hele landet.

Bli medlem

Faktaark

/share/mime/48/pdf.png Personvernerklæring
(personvernerklaring_web.pdf, 134kB)

/share/mime/48/pdf.png Vedtekter
(vedtekter-retningslinjer-oktober-2015.pdf, 982kB)

Vedtekter, Handlingsprogram 2015-2017, etiske retningslinjer, retningslinjer for: valgkomiteen, tildeling av hederstegn og passivt medlemskap.

/share/mime/48/pdf.png Årsrapport
(nt-arsberetning2015_web.pdf, 1MB)

 • Administrasjonen

  Administrasjonen

  Lars Hjelmeng

  Rådgiver

  Tidl. drosjeeier og bakgrunn
  fra en rekke styre- og tillitsverv.

  Direktør i forbundet fra 2011 til 2015.

  Bistand til enkeltmedlemmer og tillitsmenn i bransje- og organisasjonsspørsmål. Organisasjonsarbeid, kurs og konferanser samt prosjektarbeid. Medlemsavtaler.

  Atle Hagtun

  Redaktør
  926 33 688
  atle.hagtun@nortaxi.no

  Ansatt i forbundet 2010

  Utdannet i journalistikk og statsvitenskap.

  Ansvar for bladet TAXI, nettinformasjon og mediekontakt. 60 prosents stilling.

  Sveinung Trydal

  Advokat

  Ansatt i forbundet 2015

  Cand. Jur UiO 1999

  Juridisk bistand og rådgivning

  Kristoffer Fosse Hanssen

  Utredningssjef

  Ansatt i forbundet 2015

  Master i samfunnsøkonomi, NTNU 2014

  Ansvar for politiske og bransjerelaterte analyser og utredninger, samt formidlingen av disse. Hovedansvar ligger i å innhente, bearbeide og analysere statistikk som beskriver utviklingstrekk i næringen og gi faglige råd.

  Kari Anne Aslaksen

  Kontormedarbeider

  Ansatt i forbundet 2014

  Sentralbord, medlemsservice m.m.

  Ronny Lemoen

  IT-ansvarlig

  Ansatt i forbundet 2001

  Markedsøkonom fra OMH 2000

  IT-ansvarlig, TAXI, informasjon, utredning,
  utstillere, medlemsavtaler

  Reidun Kyllo Jakobsen

  Kontormedarbeider

  Ansatt i forbundet 2017

  Sentralbord, medlemsservice m.m.

  Aud Oleanne Sinding

  Økonomisjef

  Ansatt i forbundet 2018

  Kristine Kvakkestad Ødegård

  Juridisk rådgiver

  Ansatt i forbundet 2018

  Juridisk bistand og rådgivning

 • Æresmedlemmer

  Æresmedlemmer

  Knut Thomassen

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2017.

  Asbjørn Grøtan

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2017.

  Trond Solaas

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2015.

  Even Mikaelsen

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2015.

  Torbjørn Hallan

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2015.

  Tor Johannessen

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2011.

  Wiggo Korsnes

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2011.

  Karl A. Ivarsson

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2007.

  Reidun Blaalid og Halvor Herre

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2005.

  Ole Gabriel Ueland

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2005.

  Jan Enoksen

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2003.

  Utnevnt
  Rolf WiikTrondheim1997
  Tore Lykken MoltebergSarpsborg2001
  Henning HagaOslo2001
  Jan EnoksenAndøya2003
  Reidun BlaalidMåløy2005
  Halvor HerreSkien2005
  Ole Gabriel UelandStavanger2005
  Karl A IvarssonAsker og Bærum2007
  Tor JohannessenBergen2011
  Wiggo KorsnesOslo2011
  Trond SolaasNordland2015
  Torbjørn HallanSør-Trøndelag2015
  Even MikaelsenHedmark2015
  Asbjørn GrøtanNord-Trøndelag2017
  Knut ThomassenFinnmark2017

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker