Norges Taxiforbund

Norges Taxiforbund (NT) er interesseorganisasjon for taxieiere i Norge. Forbundet ble etablert 1919, og har sitt hovedkontor i Oslo.

Visjon

Taxi i Norge skal være verdens beste

Virksomhetsidé

 • NT skal representere næringen i offentligheten, og arbeide for å styrke næringens omdømme
 • NT skal arbeide for gode rammebetingelser, slik at næringen kan levere effektiv og kundevennlig transport
 • NT skal legge til rette for erfaringsutveksling, og tilby sine medlemmer rådgivning, kompetanseutvikling og innkjøpsavtaler

Hovedmålene

 • Skape forståelse for drosjenes plass i kollektivtransporten og samfunnsoppdraget
 • Sikre god kvalitet i alle ledd i næringen
 • Bidra til at næringen utvikler seg med hensyn til miljø og trafikksikkerhet
 • Arbeide for like konkurransevilkår
 • Motarbeide diskriminering og rasisme

Bli med på laget!

– Vi organiserer 3.500 drosjeeiere over hele landet.

Bli medlem

Faktaark

/share/mime/48/pdf.png Personvernerklæring
(personvernerklaring_web.pdf, 134kB)

/share/mime/48/pdf.png Etiske retningslinjer
(nt_etiske_retningslinjer.pdf, 175kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsrapport
(nt-arsrapport-2020.pdf, 3MB)

 • Administrasjonen

  Administrasjonen

  Hanne Skåle Thowsen

  Direktør
  958 17 687
  hanne.skale.thowsen@nortaxi.no

  Direktør i forbundet fra desember 2019.

  Håvard Rosseland

  Samfunnsøkonom

  Ansatt i forbundet 2021

  Master i samfunnsøkonomi, UIO 2019

  Ansvar for politiske og bransjerelaterte analyser og utredninger, samt formidlingen av disse. Hovedansvar ligger i å innhente, bearbeide og analysere statistikk som beskriver utviklingstrekk i næringen og gi faglige råd.

  Lars Hjelmeng

  Rådgiver

  Tidl. drosjeeier og bakgrunn
  fra en rekke styre- og tillitsverv.

  Direktør i forbundet fra 2011 til 2015.

  Bistand til enkeltmedlemmer og tillitsmenn i bransje- og organisasjonsspørsmål. Organisasjonsarbeid, kurs og konferanser samt prosjektarbeid. Medlemsavtaler.

  Atle Hagtun

  Rådgiver
  926 33 688
  atle.hagtun@nortaxi.no

  Ansatt i forbundet 2010

  Utdannet i journalistikk og statsvitenskap.

  Ansvar for bladet TAXI, nettinformasjon og mediekontakt. 60 prosents stilling.

  Solveig Smith-Kielland Sønnervik

  Kommunikasjonsrådgiver
  450 12 248
  solveig.sk.sonnervik@nortaxi.no

  Ansatt i forbundet 2020

  Utdannet i markeds- og kommunikasjonsledelse på Handelshøyskolen BI.

  Ansvar for bladet TAXI, nettside, sosiale medier og markedsføring.

  Caroline Teige

  Advokat MNA

  Ansatt i forbundet 2013 og 2021

  Master i rettsvitenskap UiT 2012

  Juridisk bistand og rådgivning

  Kari Anne Aslaksen

  Kontormedarbeider

  Ansatt i forbundet 2014

  Sentralbord, medlemsservice m.m.

  Ronny Lemoen

  IT-ansvarlig

  Ansatt i forbundet 2001

  Markedsøkonom fra OMH 2000

  IT-ansvarlig, TAXI, informasjon, utredning,
  utstillere, medlemsavtaler

  Reidun Kyllo Jakobsen

  Kontormedarbeider

  Ansatt i forbundet 2017

  Sentralbord, medlemsservice m.m.

  Kristine Kvakkestad Ødegård

  Juridisk rådgiver

  Ansatt i forbundet 2018

  Juridisk bistand og rådgivning

 • Æresmedlemmer

  Æresmedlemmer

  Knut Thomassen

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2017.

  Asbjørn Grøtan

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2017.

  Trond Solaas

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2015.

  Torbjørn Hallan

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2015.

  Tor Johannessen

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2011.

  Wiggo Korsnes

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2011.

  Karl A. Ivarsson

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2007.

  Reidun Blaalid og Halvor Herre

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2005.

  Ole Gabriel Ueland

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2005.

  Jan Enoksen

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2003.

  Utnevnt
  Rolf WiikTrondheim1997
  Henning HagaOslo2001
  Jan EnoksenAndøya2003
  Reidun BlaalidMåløy2005
  Halvor HerreSkien2005
  Ole Gabriel UelandStavanger2005
  Karl A IvarssonAsker og Bærum2007
  Tor JohannessenBergen2011
  Wiggo KorsnesOslo2011
  Trond SolaasNordland2015
  Torbjørn HallanSør-Trøndelag2015
  Asbjørn GrøtanNord-Trøndelag2017
  Knut ThomassenFinnmark2017

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker