Organisering av Norges Taxiforbund

Norges Taxiforbund er din arbeidsgiverorganisasjon, og alle avdelinger jobber daglig for at taxieiere skal ha en bedre, tryggere og enklere hverdag.

NT er organisert på en måte som gjør det enkelt for deg som medlem å bidra i organisasjonen hvis du ønsker.

Norges Taxiforbund er din medlemsorganisasjon. Du er med på å bestemme hva din organisasjon skal gjøre. Dette gjør du gjennom din fylkesavdeling. Ved å være en aktiv del av din fylkesforening, delta på medlemsmøter, kanskje ta et verv i styret i fylkesavdelingen, kan du påvirke.

Hvordan?

Fylkesavdelingen velger sin leder. Lederen blir da en del av Norges Taxiforbunds landsstyre, som består av lederne i alle landets fylkesavdelinger.

I tillegg velger fylkesavdelingen hvem som skal representere avdelingen (delegater) på landsmøtet og i valgkomiteen til forbundet. På landsmøtet i Trondheim i 2021 var antallet delegater 158.

Landsmøtet

Dette er Norges Taxiforbunds øverste organ og det er her forbundets retning for de neste to årene bestemmes. Her velges også hvem som skal være leder, nest-leder og de øvrige 5 styremedlemmene og 2 varamedlemmer. I tillegg behandles politiske saker og saker som har med organisasjonen å gjøre, f.eks vedtekter.

Forum for Taxisentraler – FT

Dette er taxisentralenes landsdekkende avdeling. De fungerer som en fylkesavdeling og velger sine representanter til landsmøtet. FT er også representert i landsstyret og har 2 plasser i sentralstyret.

Faktaark

Vedtekter
(2023-vedtekter-oppdatert-pr.-21.10.2023.pdf, 374kB)

Etiske retningslinjer
(nt_​etiske_​retningslinjer.pdf, 175kB)

Årsrapport
(arsberetning_​v2_​web.pdf, 3MB)

Personvernerklæring
(personvernerklaring_​web.pdf, 134kB)

 • Sentralstyret 2023 - 2025

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Øystein Trevland

  Styreleder
  Tlf: 909 04 400
  Mail: oystein.trevland@nortaxi.no

  Vestfold

  Drosjeeier 1.10.1998
  Løyve Z400 - Vestfold Taxi
  Styremedlem fra 2005
  Styreleder fra 2015

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Anne Karlsen Hove

  Nestleder
  Tlf: 464 43 323
  Mail: ntavdoslo@nortaxi.no

  Oslo

  Drosjeeier 2.1.1996
  Løyve A323 - Oslo Taxi AS
  Sentralstyremedlem fra 2019

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Kjell Frode Sørensen

  Styremedlem
  Tlf: 413 13 138
  Mail: ntavdagder@nortaxi.no

  Vest-Agder

  Drosjeeier 1.5.2004
  Løyve K202 - Mandal Drosjesentral
  Landsstyremedlem fra 2013

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Bent Skogli

  Styremedlem
  Tlf: 909 02 020
  Mail: ntavdostfold@nortaxi.no

  Østfold

  Drosjeeier 12.7.1984
  Løyve B11 - Halden Taxi
  Styremedlem fra 2011

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Jon Ragnar Nilsen

  Styremedlem
  Tlf: 909 09 204
  Mail: ntavdnordland@nortaxi.no

  Nordland

  Drosjeeier 19.3.1986
  Løyve W204 - Narvik Taxisentral
  Landsstyremedlem fra 2010

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Morten Eriksen

  Styremedlem
  Tlf: 930 91 856
  Mail: ntavdrogaland@nortaxi.no

  Rogaland

  Drosjeeier 8.5.1991
  Løyve L856 - Stavanger Taxi AS
  Landsstyremedlem fra 2019

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Kristian Nilsen

  Styremedlem
  Tlf: 480 63 073
  Mail: ntavdtrondelag@nortaxi.no

  Sør-Trøndelag

  Drosjeeier 1.6.2000
  Løyve U280 - Trøndertaxi AS
  Landsstyremedlem fra 2012

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Jan Valeur

  Styremedlem
  Tlf: 911 32 840
  Mail: jan.valeur@bergentaxi.no

  Forum for Taxisentraler

  Taxisentralen i Bergen AS

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Svein Svimbil

  Styremedlem
  Tlf: 916 54 460
  Mail: svein@rogalandtaxi.no

  Forum for Taxisentraler

  Rogaland Taxi AS

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Nils Børge Øvstedal

  1. varamedlem
  Tlf: 926 38 350
  Mail: ntavdbergen@nortaxi.no

  Bergen

  Løyve R559 - Bergen Taxi
  Landsstyremedlem fra 2020

 • Landsstyret 2023 - 2025

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Bent Skogli

  Styremedlem
  Tlf: 909 02 020
  Mail: ntavdostfold@nortaxi.no

  Østfold

  Drosjeeier 12.7.1984
  Løyve B11 - Halden Taxi
  Styremedlem fra 2011

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Anne Karlsen Hove

  Nestleder
  Tlf: 464 43 323
  Mail: ntavdoslo@nortaxi.no

  Oslo

  Drosjeeier 2.1.1996
  Løyve A323 - Oslo Taxi AS
  Sentralstyremedlem fra 2019

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Glenn Tuxen

  Tlf: 928 80 112
  Mail: glenn@tuxen.no

  Oslo

  Drosjeeier 24.1.1983
  Løyve A812 - Oslo Taxi AS
  Landsstyremedlem fra 2011

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Ole Emil Johansen

  Tlf: 482 67 570
  Mail: ntavdakershus@nortaxi.no

  Akershus

  Drosjeeier 22.11.1995
  Løyve C5001F - Ski Taxi BA
  Landsstyremedlem fra 2012

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Vegar Bratlie

  Tlf: 922 29 338
  Mail: ntavdhedmark@nortaxi.no

  Hedmark

  Løyve D16 - Hamar Taxi AS
  Landsstyremedlem fra 2020

  Torgeir Ringsveen

  Tlf: 468 81 493
  Mail: ntavdoppland@nortaxi.no

  Oppland

  Drosjeeier 22.09.1996
  Løyve E102 - Gjøvik Taxi AS
  Landsstyremedlem fra 2023

  Kjell Ar. Andersen

  Tlf: 901 01 851
  Mail: ntavdbuskerud@nortaxi.no

  Buskerud

  Drosjeeier 11.2.1983
  Løyve F800 - Bopel Krødsherrad
  Landsstyremedlem fra 2014

  Ilir Neziri

  Tlf: 468 40 254
  Mail: ntavdvestfold@nortaxi.no

  Vestfold

  Drosjeeier 09.06.2016
  Løyve Z410  - Vestfold Taxi AS, avd. Sandefjord
  Landsstyremedlem fra 2023

  Dag-Jarle Andersen

  Tlf: 908 73 888
  Mail: ntavdtelemark@nortaxi.no

  Telemark

  Drosjeeier 15.09.2000
  Løyve H207 - Ulefoss Taxisentral ANS
  Landsstyremedlem fra 2023

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Oddrun Gjeruldsen

  Tlf: 909 05 001
  Mail: oddrun01@hotmail.com

  Aust-Agder

  Drosjeeier 15.4.1997
  Løyve I1 - I-Taxi
  Landsstyremedlem fra 2011

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Kjell Frode Sørensen

  Styremedlem
  Tlf: 413 13 138
  Mail: ntavdagder@nortaxi.no

  Vest-Agder

  Drosjeeier 1.5.2004
  Løyve K202 - Mandal Drosjesentral
  Landsstyremedlem fra 2013

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Morten Eriksen

  Styremedlem
  Tlf: 930 91 856
  Mail: ntavdrogaland@nortaxi.no

  Rogaland

  Drosjeeier 8.5.1991
  Løyve L856 - Stavanger Taxi AS
  Landsstyremedlem fra 2019

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Nils Børge Øvstedal

  1. varamedlem
  Tlf: 926 38 350
  Mail: ntavdbergen@nortaxi.no

  Bergen

  Løyve R559 - Bergen Taxi
  Landsstyremedlem fra 2020

  Svein-Harald Solberg

  Tlf: 934 99 071
  Mail: ntavdhordaland@nortaxi.no

  Hordaland

  Drosjeeier 1.3.2000
  Løyve R71 - Osterøy Taxi AS
  Landsstyremedlem fra 2022

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  John Terje Hamre

  Tlf: 908 40 787
  Mail: ntavdsognogfjordane@nortaxi.no

  Sogn og Fjordane

  Drosjeeier 1.7.2001
  Løyve S369 - Selje Taxisentral
  Landsstyremedlem fra 2017

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Per-Morten Bjørlykke

  Tlf: 906 43 972
  Mail: ntavdmoreogromsdal@nortaxi.no

  Møre og Romsdal

  Drosjeeier 1.1.1984
  Løyve T43 - Herøy Taxisentral AS
  Styremedlem fra 2011

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Kristian Nilsen

  Styremedlem
  Tlf: 480 63 073
  Mail: ntavdtrondelag@nortaxi.no

  Sør-Trøndelag

  Drosjeeier 1.6.2000
  Løyve U280 - Trøndertaxi AS
  Landsstyremedlem fra 2012

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Roger Kjønstad

  Tlf: 907 41 928
  Mail: roger@kjonstad.no

  Nord-Trøndelag

  Drosjeeier 01.07.82
  Løyve V332 - Levanger Taxisentral
  Styremedlem fra 2009

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Jon Ragnar Nilsen

  Styremedlem
  Tlf: 909 09 204
  Mail: ntavdnordland@nortaxi.no

  Nordland

  Drosjeeier 19.3.1986
  Løyve W204 - Narvik Taxisentral
  Landsstyremedlem fra 2010

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Åsmund Alexander Karlsen

  Tlf: 906 27 572
  Mail: ntavdtroms@nortaxi.no

  Troms

  Drosjeeier 21.10.1997
  Løyve X277 - Tromsø Taxi AS
  Landsstyremedlem fra 2018

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Bjørn-Eirik Mikkola

  Tlf: 952 77 262
  Mail: ntavdfinnmark@nortaxi.no

  Finnmark

  Drosjeeier 16.3.2005
  Løyve Y84 - Kirkenes Taxisentral
  Landsstyremedlem fra 2015

 • Administrasjonen

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Torbjørn Brenna

  Direktør

  Ansatt i forbundet 2022

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Adrian Salihu

  Kommunikasjonsansvarlig
  Tlf: 90 90 76 77
  Mail: adrian.salihu@nortaxi.no

  Ansatt i forbundet 2022

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Tabassum Aslam

  Samfunnsøkonom

  Ansatt i forbundet 2022

  Master i samfunnsøkonomi, UIO 2021

  Ansvar for politiske og bransjerelaterte analyser og utredninger, samt formidlingen av disse. Hovedansvar ligger i å innhente, bearbeide og analysere statistikk som beskriver utviklingstrekk i næringen og gi faglige råd.

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Geir Netlandet

  Rådgiver

  Ansatt i forbundet 2022

  Tidligere drosjeeier og bakgrunn fra styreverv i næringen og daglig leder for eksterne selskaper.
  Fagansvarlig kursavdeling med godkjenning fra Statens vegvesen til YSK etterutdanning (kode 95).

  Bistand til medlemmer og tillitsmenn i bransje – og organisasjonsspørsmål. 
  Organisasjonsarbeid, kurs og konferanser samt prosjektarbeid. Medlemsavtaler.

  Karoline Lyngtveit Bjørkevoll

  Advokat

  Ansatt i forbundet 2023

  Juridisk bistand og rådgivning

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Kari Anne Aslaksen

  Administrasjonskonsulent

  Ansatt i forbundet 2014

  Sentralbord, medlemsservice m.m.

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Ronny Lemoen

  IT-ansvarlig

  Ansatt i forbundet 2001

  Markedsøkonom fra OMH 2000

  IT-ansvarlig, TAXI, informasjon, utredning, utstillere, medlemsavtaler

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Reidun Kyllo Jakobsen

  Administrasjonskonsulent

  Ansatt i forbundet 2017

  Sentralbord, medlemsservice m.m.

 • Æresmedlemmer

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Roger Kjønstad

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2023.

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Arve Halvorsen

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2023.

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Glenn Tuxen

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2023.

  Foto: Iromie Warnakulsasooriya

  Lars Hjelmeng

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2023.

  Knut Thomassen

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2017.

  Asbjørn Grøtan

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2017.

  Torbjørn Hallan

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2015.

  Tor Johannessen

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2011.

  Wiggo Korsnes

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2011.

  Karl A. Ivarsson

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2007.

  Reidun Blaalid og Halvor Herre

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2005.

  Ole Gabriel Ueland

  Utnevnt til æresmedlem av Landsmøtet 2005.

  Utnevnt
  Rolf WiikTrondheim1997
  Reidun BlaalidMåløy2005
  Halvor HerreSkien2005
  Ole Gabriel UelandStavanger2005
  Karl A IvarssonAsker og Bærum2007
  Tor JohannessenBergen2011
  Wiggo KorsnesOslo2011
  Torbjørn HallanSør-Trøndelag2015
  Asbjørn GrøtanNord-Trøndelag2017
  Knut ThomassenFinnmark2017
  Lars HjelmengAkershus2023
  Glenn TuxenOslo2023
  Arve HalvorsenBergen2023
  Roger KjønstadNord-Trøndelag2023

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker