Nye taxi-regler

Stortinget har tidligere vedtatt endringer i drosjereguleringen som trådte i kraft 1. november 2020. Iverksettelsen er utsatt fra 1. juli, som følge av covid-19-pandemien.

Les hele saken


Takstsystem og maksimalpriser

Drosjeprisene er regulert gjennom en egen forskrift om takstberegning og maksimalpriser fastsatt av Konkurransetilsynet. I forskriften regulerer Konkurransetilsynet både takstsystemet som skal benyttes i drosjenæringen og fastsetter maksimalpriser for drosjekjøring i områder uten konkurranse.

Takstsystem og maksimalpriser - les hele saken


Taxiindeksen

Norges Taxiforbunds Taxiindeks viser utviklingen i takstene og utviklingen i kostnadene for drift av drosje. Indeksene har 2015 som basisår slik at man enklere kan sammenligne med SSBs konsumprisindeks.

Taxiindeksen - les hele saken


Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker