Yrkesskadeforsikring

Denne avtalen må bestilles og medfører fakturering i tillegg til medlemsskapet.

Som arbeidsgiver har du en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Forsikringsplikten gjelder uansett stillingsbrøk og alder på de ansatte.

Norges Taxiforbund har fremforhandlet eksklusiv pris på yrkesskadeforsikring for alle medlemmer. Gjennom vår kollektive forbundsavtale gjelder følgende:

  • Forsikringen gjelder pr. løyve uavhengig av antall ansatte og årsverk. Du og alle dine ansatte er omfattet av forsikringen
  • Du unngår erstatningsansvar pga for lavt antall forsikrede årsverk
  • Du som eier er medforsikret og dermed omfattet av forsikringsavtalen

For selvstendige næringsdrivende som er innmeldt under denne forsikring, gjelder følgende:

Yrkesskadeforsikringsloven dekker ikke selvstendige næringsdrivende, men vi tilbyr en frivillig yrkesskadeforsikring som har tilsvarende dekning og utmålingsregler. Dekningen er regulert av Forsikringsavtaleloven. Vi anbefaler at forsikringstaker selv har tegnet frivillig yrkesskadetrygd jfr. Lov om Folketrygd §13-13, samt frivillig forsikring for tillegg til sykepenger for selvstendig næringsdrivende jfr. Lov om Folketrygd §8-36 b eller c. Frivillig yrkesskadeforsikring utbetales som om frivillig yrkesskadetrygd og frivillig forsikring for sykepenger er tegnet.

Husk at

  • Yrkesskadeforsikringen dekker personskade og sykdom inntruffet når den ansatte er i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden – alle tre forutsetninger må være oppfylt
  • Belastningslidelser er unntatt fra lovbestemmelsen og er derfor ikke dekket under yrkesskadeforsikringen
  • Erstatningen beregnes i henhold til de regler som er fastsatt i Lov om yrkesskadeforsikring med forskrifter

Ikke stå uforsikret!

Yrkesskadeforsikring er ikke bare lovpålagt, men også en investering i sikkerheten til dine ansatte og bedriften. Dersom arbeidsgiver ikke har dette på plass, vil arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig for skader arbeidstakeren påføres.


Söderberg & Partners AS

Norges Taxiforbunds forsikringskontor

Forsikringstilbud

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker