Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er arbeidsgivers ansvar!
Du som arbeidsgiver har en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Forsikringsplikten gjelder uansett stillingsbrøk og alder på de ansatte.

Når du har din yrkesskadeforsikring i vår kollektive forbundsavtale gjelder følgende:

  • Forsikringen gjelder pr. løyve uavhengig av antall ansatte og årsverk.
  • Du og alle dine ansatte er omfattet av forsikringen
  • Du unngår regresskrav pga for lavt antall forsikrede årsverk
  • Du som eier er medforsikret og dermed omfattet av forsikringsavtalen

Om forsikringen

  • Yrkesskadeforsikringen dekker personskade og sykdom inntruffet når den ansatte er i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden – alle tre forutsetninger må være oppfylt.
  • Belastningslidelser er unntatt fra lovbestemmelsen og er derfor ikke dekket under yrkesskadeforsikringen.
  • Erstatningen beregnes i henhold til de regler som er fastsatt i Lov om yrkesskadeforsikring med forskrifter.

Uforsikret - hva skjer ved skade?

Dersom arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring, vil arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig for skader arbeidstakeren påføres. Hvis en uforsikret arbeidstaker blir skadet på jobb kan arbeidstakeren melde sin skade til Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). YFF vil da behandle erstatningssaken. Dersom arbeidstaker har krav på erstatning, og det blir foretatt erstatningsutbetaling til vedkommende, vil YFF kreve regress av arbeidsgiver for den erstatningssummen som er blitt utbetalt . I tillegg til erstatningsansvaret kommer straffeansvaret i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring §19.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker