Jan-Egil Kristiansen, Norsk Øko-Forum, Foto

Jan-Egil Kristiansen var sentral i skattesaken mot Oslo-drosjer fra 2003, og i opprulling av skattesvindelen blant ubersjåfører.

Advarer mot svart næring på ny

”Denne foreslåtte liberaliseringen vil i stor grad reversere og sette næringen tilbake der de var med en svart og ukontrollerbar bransje. Det store omfanget av svart kjøring hos Uber-sjåførene er alene et bevis på at det er et stort arbeid og atskillige ressurser fra skattemyndigheter, politi og NAV som i så fall må brukes i bransjen for å få risikoen tilbake til dagens standard, dersom foreliggende forslag blir besluttet”.

Dette skriver Norsk Øko-Forum (NØF) i en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet.

NØF organiserer mer enn tusen medlemmer fra bl.a. Skatteetaten, politi- og påtalemyndighet, tolletaten, NAV, Arbeidstilsynet og ansatte i anti-hvitvaskingsenheter innen bank og forsikring.

Praktisk erfaring

- Våre medlemmer arbeider i førstelinje med avdekking og oppfølgning av økonomisk kriminalitet, og har bred praktisk erfaring på området. Selv om vi ikke står på høringslisten, ønsker vi likevel å bli hørt med våre synspunkter, skriver leder i NØFs faglige utvalg, Jan-Egil Kristiansen, som er sjef for skatte-krim-avdelingen i Skatt Øst.

Kristiansen har flere tiårs erfaring med skattesakene i drosjenæringen, og sto også bak avsløringen av Uber-sjåførenes moms- og skatteunndragelser.

Svært bekymret

- Norsk Øko-Forum (NØF) er svært bekymret for at de foreslåtte endringene om å liberalisere drosjenæringen vil kunne medføre økt risiko for omfattende skattesvik(t) i næringen, særlig fordi skattemyndighetenes mulighet for kontroll i næringen blir betydelig redusert.

Gjennom oppryddingen etter drosjesvindelsakene i Oslo har myndighetene ” lyktes i å ta ned risikoen til et akseptabelt nivå, særlig gjelder det regelverket med ikke-manipulerbare taksametre, innberetninger fra drosjesentralen til skattemyndighetene og de spesielle bransjekravene for taxinæringen i bokføringsforskriften”.

Siden vi antar at man ikke vil risikere en helsvart bransje, kan vi med sikkerhet konstatere at det vil kreve betydelig ressursinnsats fra kontrollmyndigheter og politiet hvis bransjen blir liberalisert tilsvarende forslaget, skriver NØF.

Svekket lønnsomhet

”Generelt har vi ikke sterke synspunkter på antallet løyver, men det kommer til å bli vanskelig for de som vil prøve å drive fulltid, når alle deltidsløyvene kommer inn, med påfølgende risiko for skatteunndragelser for å få driften til å gå rundt. Her blir det da viktig å sikre at dette unngås med de kravene som bør stilles til løyvehavere.

”Dersom løyvehavere ikke får noen innføring i økonomi og hvilke krav som gjelder til regnskap, rapporteringskravene, skatter og avgifter vil det være stor risiko for både ubevisste og bevisste skatteunndragelser”.

Uber-svindel

”Kontrollene av Uber-sjåfører i Norge og andre land har avdekket at etterlevelsen har vært svært lav, hvor nesten alle ikke har ført regnskap, ikke har registrert seg i Merverdiavgiftsregisteret og heller ikke oppgitt inntektene fra kjøringen i skattemeldingene.

I en rapport fra det svenske Skatteverket i oktober 2016 fremgår at det kun er ca. 2 prosent (av 1700) som har oppgitt inntekter fra Uber. Tall fra Danmark viser at for 2000 sjåfører er det kun ca. 1 prosent som har oppgitt inntektene.

I Norge har skattemyndighetene kontrollert Uber-sjåfører (Uber Pop). 600 sjåfører, dvs. 90 prosent av de med omsetning over kr 50 000 (grensen for mva-plikt), har ikke oppgitt inntektene fra Uber for årene 2015/2016. Disse ble varslet om endring av inntekt og mva og tilleggsskatt i god tid før fristen for skattemeldingen for 2016. På tross av det oppgir ca. 40 prosent av dem ikke inntektene i skattemeldingen for 2016. Mange av sjåførene har NAV-ytelser, og NAV mistenker trygdebedrageri hos flere titalls sjåfører.

Kompetanse og garanti

NØF viser til krav om fagkompetanse for å få tildelt løyve for godstransport, og mener i det minste at dagens kompetansekrav opprettholdes for alle løyvetyper”. Også garantistillelse bør beholdes, da det gir en sikkerhet for forfalte krav bl.a. skatte- og avgiftskrav.

- Når det gjelder loggføring av turer, forstår vi det slik at dette er en fastmontert modul som sitter i bilen og ikke en mobiltelefon. Vi er usikre på mulighetene til å manipulere senderen.

NØF mener at også maxitaxiene må ha taksameter. Det samme for turvogner som skal gå helt eller delvis i drosjetrafikk.

(Fra bladet TAXI nr 1 2019) 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker