Medier i hele landet har kunnet fortelle om kollaps i drosjemarkedene. Foto: Skjermdump fra VG

Alle fylkene vil utsette ny taxilov

Samtlige fylkeskommuner anbefaler en utsettelse av ny yrkestransport, som skulle tre i kraft fra 1. juli. Tiden varierer fra et halvt til halvannet år.

Samferdselsdepartementet vurderer saken, og ba fylkeskommunene om råd innen 1. april. De begrunner sitt ja til utsettelse dels med næringens situasjon, med 90 prosent svikt i omsetningen, og tiden det vil ta å komme opp igjen i normal drift. I tillegg er fylkeskommunene selv svekket i sine forberedelser.

Innlandet går lengst og anbefaler utsettelse til 1. januar 2022. Vestfold/Telemark, Rogaland og Agder anbefaler et halvt år, til 1. januar 2021, Det samme sier Trøndelag, men med alternativ 1/1 2022. Vestland sier også minst et halvt år; «men sannsynlegvis vil det vera trong for lengre utsetjing når ein ser korleis situasjonen utviklar seg og kor lenge ekstraordinære tiltak må halda fram».

Viken, Nordland og Troms og Finnmark anbefaler ett år. Møre og Romsdal sier «til forberedelsene er avklart». Oslo kommune har ikke spesifisert noen tid.

Vestland med dataansvar

Møre og Romsdal, Vestland og Troms og Finnmark tok på eget initiativ saken opp med departementet. Vestland har ansvaret for det felles dataprogrammet Løyve-Web, og skriver i sin uttalelse at viktige avgjørelser om endringer i dette, som departementet og fylkene må bli enige om, ennå ikke er fattet.

«Slik arbeidstilhøva er no, kan me risikera at fagsystemet for løyve kanskje ikkje vil fungera optimalt frå 01.07.2020.Dette vil gå ut over registreringa av løyvehavarar, tildeling av drosjeløyve og oversikta løyvestyresmakta skal halde over dette», skriver fylkeskommunen i sin uttalelse. Oslo og Nordland påpeker det samme.

Utsettelsesønsket begrunnes av flere også med næringens prekære situasjon under koronakrisen, uvissheten om hvor lenge den vil vare, og tiden det tar å gjenopprette et normalt marked.

Ubalanse i konkurransen

Nordland skriver: «Det «forspranget» som etablerte aktører gis inn i det nye regimet forvitrer nå dag for dag, og er et sterkt argument for en utsettelse. Ettersom myndighetene nå ruster seg for flere måneder med endret aktivitet i samfunnet, mener vi at et års utsettelse av iverksettingen vil være det tryggeste».

Vestland skriver: «Slik Vestland fylkeskommune ser det, vil den situasjonen som har ramma drosjenæringa no, føra til stor ubalanse i konkurransen dersom eventuelle nye aktørar kjem inn i marknaden 01.07.2020, samstundes som den eksisterande drosjenæringa slit med etterverknadene av koronoa-krisa».

Uforsvarlig

Flere påpeker også forsinkelser i arbeidet med mulige eneretter:

«I arbeidet knyttet til eneretter skal Troms og Finnmark fylkeskommune kartlegge drosjemarkedet i fylkets 39 kommuner. Dette er et tidkrevende arbeid som nå blir nedprioritert til fordel for blant annet søknader om fritak fra driveplikt samt andre problemstillinger som har oppstått som følge av virusutbruddet».

Norges Taxiforbund og Yrkestransportforbundet har kalt det uforsvarlig å iverksette endringen fra 1. juli. Det er nå opp til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) å avgjøre om han vil be Stortinget vedta en utsatt iverksettelse av loven.

AH

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker