Alternativ til taksameter

Den 28. februar 2019 leverte arbeidsgruppen for alternativ til taksameter sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet. Gruppen var sammensatt av representanter fra Justervesenet, Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, Skattetaten, Pasientreiser Helseforetak og Samferdselsdepartementet og de hadde fått i oppgave å vurdere om det fantes andre alternativer til taksameter.

På bakgrunn av denne rapporten har nå Samferdselsdepartementet sendt på høring forslag til endringer i regelverket (lov og forskrift) som skal gjøre det mulig å bruke alternative løsninger til taksameter i drosje.

Forbundet finner det besynderlig at ingen fra drosjenæringen eller taksameterleverandører var invitert inn for å belyse funksjonene og løsningen til eksisterende taksameter. Gruppens medlemmer sitter for langt unna den daglige driften og rapporten bærer preg av i stor grad være basert på «synsing» snarere enn fakta om utrustningens funksjoner, bruk og løsninger.

Departementet sier i en pressemelding 10.07.2020 at «vi ønsker å legge til rette for at drosjevirksomheten kan ta i bruk ny teknologi. Det vil kunne føre til en enklere arbeidshverdag for sjåførene og bedre betalingsløsninger for passasjerene».

Samferdselsdepartementet sier videre at formålet med høringene er å legge til rette for at løyvehaverne kan velge mellom å bruke taksameter eller nye digitale løsninger, og å innføre krav til de nye digitale løsningene som er tilsvarende dagens krav til taksameter.

Tilknytning til sentral
Drosjenæringen har i flere år tid vært digitale, og passasjerene har selv kunnet bestemme hvordan de vil bestille drosje. Kunden kan ringe til sentral eller de kan bestille via applikasjoner. Det eneste kravet har vært at bestillingen skal gå via sentralen og derfor registreres turen i sin helhet i taksameteret. På denne måten har sentralen kontroll over sin «flåte» og hvor de befinner seg, samtidig som at alt ved turen - betaling, antall kjørte km, antall passasjerer mv.) - blir registrert. Det er vanskelig å se hvordan en heldigital løsning vil kunne ivareta disse opplysningene på en bedre måte enn dagens løsning, og da særlig med tanke på kontrollhensynene som ivaretas i dag.

Lagmannsretten
To måneder før den nye loven trer i kraft konstaterer Lagmannsretten at Taxi-appen Prai, som lar brukerne praie taxi på gaten uten å gå via drosjesentralene, er ulovlig i Norge.
Lagmannsretten mener at all bestilling skal gå gjennom sentralen, med mindre noe annet er avtalt med sentralen. Det betyr at for eksempel MIVAI appen er ok å bruke fordi der er sentralene avtaleparten og ikke den enkelte løyvehaver slik det var i Prai. Dommen er ikke rettskraftig.

Dette er deler av en artikkel fra TAXI 4, som har blitt sendt ut til medlemmer i Norges Taxiforbund i disse dager. 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker