Antallsreguleringen kombinert med kjøreplikt er et egnet virkemiddel for å legge til rette for tilfredsstillende persontransporttilbud med taxi i alle markedssegmentene innenfor taximarkedet, er en av konklusjonene i analysen, sier Øystein Trevland.

Antallsregulering og kjøreplikt sikrer drosjetilbudet

Følgende melding er, sammen med rapporten, sendt Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i dag:

Taxinæringen er i endring. Taxiforbundet er opptatt av at taxinæringens samfunnsrolle kommer frem som et vesentlig moment i diskusjonen rundt løyveordningen for persontransport.

EFTAs Overvåkningorgan (ESA) har åpnet sak mot norske myndigheter for brudd på etableringsfriheten innenfor EØS-området. Det er viktig å understreke at ESA ikke stiller spørsmål ved løyveordningen som sådan. ESA er derimot kritiske til om det er godt nok begrunnet at antallsreguleringen med der tilhørende kjøreplikt er et egnet virkemiddel for å oppnå formålet om et tilfredsstillende taxitilbud i Norge, ikke bare i de store byene. Norske myndigheter har i prosessen med ESA gitt fra seg svært lite informasjon som dokumenterer behovet for antallsreguleringen av løyver innenfor det enkelte løyvedistrikt.

I mangel av tilstrekkelig informasjon har Taxiforbundet fått utarbeidet en rapport fra Oslo Economics, «Behov for antallsregulering av drosjeløyver – en samfunnsøkonomisk analyse». Rapporten er presentert for ESA i et møte 24. mai 2017. Rapporten er todelt. Den analyserer først dagens løyveordning og identifiserer de ulike markedssviktene som ligger i de ulike segmentene av taximarkedet. Deretter analyserer Oslo Economics de samfunnsøkonomiske konsekvensene av et frislipp av antall løyver kombinert med fjerning av kjøreplikten.

Rapporten er klar i sine konklusjoner:

På grunn av de ulike markedssviktene som er i taximarkedene er det ikke gitt at et frislipp av løyver innebærer lavere priser for passasjerene. Tvert i mot er det sannsynlig at prisene stiger

Store deler av Norge, herunder også storbyene vil i store deler av døgnet ikke ha et tilfredsstillende persontransporttilbud med taxi dersom dette ikke reguleres.

Antallsreguleringen kombinert med kjøreplikt er et egnet virkemiddel for å legge til rette for tilfredsstillende persontransporttilbud med taxi i alle markedssegmentene innenfor taximarkedet.

Frislipp av løyver i andre Europeiske land, slik som Sverige, Nederland og Irland har hatt store negative konsekvenser for det totale taxitilbudet, også i storbyene.

Samlet danner rapporten et meget godt grunnlag for å hevde at antallsbegrensningen kombinert med en kjøreplikt er en restriksjon på etableringsretten i EØS-området som kan begrunnes nasjonalt. Følgelig vil det ikke være mulig for norske politikere å skyve EØS-retten foran seg i begrunnelsen for en eventuell omlegging. Norske politikere kan finne gode og balanserte løsninger, og dette er et politisk valg som ligger innenfor det nasjonale handlingsrommet i EØS-avtalen.

Taxiforbundet ønsker en endring av det regulatoriske rammeverket som er basert på fakta og forsvarlighet. Vi er opptatt av at taxinæringen også i fremtiden skal kunne tilby høy kvalitet på tjenesten og sikre lønns- og arbeidsvilkår for ansatte.

Dersom det er behov for et oppfølgende møte for å klargjøre våre synpunkter eller innholdet i rapporten, så stiller vi opp på dette på kort varsel.

Mvh

Norges Taxiforbund

Øystein Trevland

Styreleder

Vedlegg

/share/mime/48/pdf.png Behov for antallsregulering av drosjeløyver - Endelig rapport
(behov-for-antallsregulering-av-drosjeloyver-endelig-rapport.pdf, 1MB)

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker