Skattedirektør Hans Christian Holte drev aktiv hvitvasking av Uber mens de drev svart, og de fortsetter antagelig med det. Foto: Skjermdump fra VG

Skatteetaten bekrefter at de ikke får info fra «plattformselskapene»

«Skatteetaten er enig i at endringen i tilknytningsplikten til drosjesentraler medfører at vi i dag ikke får fullstendige opplysninger via tredjepartsrapportering».

På denne måten bekrefter Skatteetaten endelig at de ikke har fått data fra de nye aktørene i drosjenæringen etter frislippet i november 2020. Og at de heller ikke har etablert noen avtaler eller prosedyrer for å møte det de visste ville komme med lovendringen.

Innrømmelsen står i skarp kontrast til det daværende skattedirektør Hans Christian Holte sa i debattene om «delingsøkonomien» og selskapet Uber spesielt, da den pågikk i årene 2015-17. Også statsminister Erna Solberg gikk god for at dette skulle komme på plass, men gjorde ingenting for å følge det opp.

Tredjepart forsvinner

Like etter disse utsagnene ble det avslørt at verken Uber eller sjåførene hadde innberettet moms og skatt for piratvirksomheten som pågikk samtidig med denne debatten. Til dags dato har de utenlandske selskapene nektet å følge pålegget om innberetning, og Skatteetaten nekter å si noe om hva de vil gjøre med det.

Sitatet over framkommer av et brev av 20. juni til Jarle Kanaris i Bytaxi, etter spørsmål fra han i et brev 6. mai. Det er underdirektør Johanne Floberghagen i Skatteetaten som svarer. Hun understreker at alle som formidler drosjetjenester i Norge er omfattet av informasjonsplikten i skatteforvaltningsloven. Opplysningene mener hun skal gis i form av akkumulerte tall fra skiftlappene.

«Andre formidlere enn drosjesentralene har ikke samme tilgang til taksameteret som drosjesentralene har, og er derfor avhengig av medvirkning fra løyvehaveren for å oppfylle opplysningsplikten», skriver hun, og videre:

 «Om den samlede omsetningen som løyvehaver oppgir er riktig må skje ved kontroll av løyvehaver».

Ingenting om at plattformselskapene selv skal oppgi sine egne utbetalinger, slik hele hensikten med tredjepartsrapportering er. Ikke tall som løyvehaveren selv skal gi dem.

Jarle Kanaris har pekt på dette i et oppfølgingsbrev. Skatteetaten skriver at tilbyder av drosjetjenester bare skal oppgi de deler av omsetningen de selv formidler. Kanaris oppfatter da dette slik at selskaper der løyvehavere kjører for flere, ikke skal oppgi omsetning fra gate- og holdeplassturer som ikke er formidlet av sentralen. For Bytaxi alene utgjør dette 66 millioner kroner i 2021.

TAXI har påvist at turer formidlet gjennom de nye selskapene utføres uten bruk av taksameter, og at det er derfor er helt opp til sjåfør og løyvehaver om turene registreres. Hvis dette ikke kan kontrolleres gjennom tall fra app-selskapene selv, er tredjepartsrapporteringen borte.

Floberghagen skriver i brevet at det er løyvehaverne som må informere app-selskapene om sine skiftlapper!

«Min helt»

Skattedirektoratet har gjentatte ganger brukt taushetsplikten overfor enkeltpersoner og bedrifter som grunnlag for ikke å besvare spørsmål om innberetning fra de nye selskapene.

Slike hensyn gjaldt ikke da daværende skattedirektør Hans Christian Holte (nå sjef i NAV), i praksis hvitvasket Uber mens de faktisk drev systematisk svart arbeid i Oslo. Han ga i utallige innlegg i konferanser og medier inntrykk av at det pågikk et arbeid for å sikre skatteopplysningene.

Så langt gikk dette at Abelia-direktør Christine Korme i sine foredrag brukte bilde av Holte, med ordene «dette er min helt». Han skulle nemlig garantere at «delingsselskapene» og deres medarbeidere betalte skatt som alle andre.

Under møtet i Arendal sa nå næringspolitisk direktør Nils-Ola Widme at dette ikke var hans eller Abelias oppgave å bidra til.

Statsministeren løy

Mange andre deltok i debatten for å forsikre om at skattespørsmålet skulle løses: Her er noen sitater som Atle Hagtun viste til i sitt foredrag i Arendal:

Erna Solberg i VG 7/1 – 2016:  «Skatt er en utfordring som kan løses: Her snakker vi om digitale transaksjoner som det er mulig å følge».

VG: «Men det er ikke lett uten at eksempelvis Uber oppgir hvem som er sjåfører?»

Solberg: «Det er en del av reguleringsarbeidet vi skal se på, og hvor vi regner med at Uber og NHO, hvor de nå er organisert, vil samarbeide».

Det kom aldri noe resultat av dette «reguleringsarbeidet», og Erna Solberg brydde seg aldri om å følge opp eget utsagn.

Leder i Aftenposten 8/1 – 2016: «Siden transaksjonene er elektroniske, er det i prinsippet lett å følge pengestrømmer. Uber i Norge vil dessuten samarbeide for å sikre at deres sjåfører betaler skatten de skal».

Carl Edvard Endresen, General Manager Uber Norge, innlegg i Aftenposten 27/1-2017:

«For å skape en kontrollfunksjon for staten, bør plattformselskaper og sentraler pålegges en plikt til å innrapportere relevant informasjon til skattemyndighetene».

Denne plikten var der allerede, og har vært der hele tiden, men Uber har aldri fulgt den. Litt senere samme år sa Endresen til dansk TV2 at Uber ikke kunne sende inn skatteopplysningene, fordi politiet da kunne bruke dem til å ta sjåførene for ulovlig taxikjøring!

Momssvindel også

Pengene fra Uber-turer i Norge går direkte via Uber app til Nederland. Derfra betales inntil 75 prosent tilbake til sjåførene i Norge. Alt tyder på at det ikke betales moms på de 25 prosentene Uber tar, og kanskje heller ikke på løyvehaverens hånd.

Heller ikke dette vil Skattedirektoratet avklare.

Direktør i det svenske taxiforbundet stilte dette spørsmålet i 2015, og det er ennå ubesvart:

«Hvorfor kan ikke Uber Holland fortelle svenske skattemyndigheter hvem som har fått betaling og hvor mye?»

Spørsmålet står fortsatt ubesvart. Heller ikke Finansdepartementet vil svare på om nye aktører har oppgitt data, og på spørsmål om det er problematisk for Norge å få opplysninger om utbetalinger i Norge fra selskaper som er etablert i andre EØS-land.

Mangelfull statistikk fra SSB

Statistisk Sentralbyrå kom i juni med ny drosjestatistikk, men alt tyder på at de nye aktørene ikke er med. Tallene kommer nemlig fra Skatteetaten.

Ifølge SSB var det i 2021 14 prosent økning i drosjetrafikken i forhold til 2020, men en nedgang på 21 prosent fra 2019, året før pandemien.

TAXI spurte om tallene inkluderte de nye aktørene som kom inn i næringen etter frislippet høsten 2020, men det kunne de ikke svare på. De henviser til Skatteetaten, som altså ikke vil svare. Mye tyder derfor på at statistikken er gal.

AH, fra bladet TAXI nr 4, 2022.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker