Foto: Nicholas Chester Adams/Unsplash

Den irske løsningen på Uber-floken

Irland har gått gjennom et lignende frislipp slik vi selv opplever i Norge. Erfaringene derifra viser tydelig at taxinæringen har behov for klare retningslinjer for å ivareta kunder, sjåfører og eiere. 

Taximarkedet i Irland var strengt regulert fra 1978-2000. Samtidig førte dette til en reell mangel på taxier i Irland. Kundene etterspurte lavere priser og høyere konkurranse i næringen. I 1998 ble mangelen på antall løyver estimert til 4500 for å dekke behovet bare i Dublin. Derfor innførte de irske myndighetene frislippet i år 2000 og åpnet for fri markedskonkurranse. På dette tidspunktet var det utstedt 3.913 løyver på landsbasis. Åtte år etter frislippet, var tallet økt til 21.117 i år 2008, altså en økning på 541%. I 2010 ble det anslått en overetablering i næringen som tilsvarte mellom 13-22%. Samtidig var prisene generelt mye høyere enn andre EU-land, som en konsekvens av overetableringen og det ble derfor satt ned et utvalg for å se på hvordan dette skulle løses. Det klare målet var å sørge for at overetableringen i næringen skulle fjernes innen 2017. Dette førte til at markedet igjen ble regulert i 2013 og har resultert i at plattformselskapene kun brukes som en appfunksjon for å bestille turer og kan dermed kun ta fortjeneste for reservasjonen av turen, som er fastsatt til 2Euro.


Irland er et av de 27 medlemslandene som danner den Europeiske Union. Da frislippet i taxinæringen i Norge kom i 2020, var det nettopp EØS-retten som ble det sentrale spørsmålet i om plattformselskapene skulle slippes fri i det norske markedet. Dette sentrale spørsmålet er fremdeles dagsaktuelt når nye retningslinjer skal settes for fremtidens taxinæring. Det store spørsmålet er likevel hva man har rett til å gjøre innenfor den frie markedskonkurransen som EU ivaretar. Irene har løst taxifloken på en helt annen måte enn den vi ble presentert i 2020. Selv om plattformselskapene har tilgang til det irske taximarkedet, gjøres dette strengt regulert med forbehold om at taksameteret brukes under alle turer.

I praksis vil det si at man ikke får en avtalt fastpris på en Uber-tur, slik man gjør her i Norge. I stedet får man en estimert pris med variasjon, som indikerer et estimat på hvor mye turen kan komme til å koste. Ride-sharing eller på godt norsk: samkjøring er ikke tillatt i Irland. Det vil si at det er en vanlig taxi fra en sentral som plukker opp kundene via Uber-appen. Alle taxier skal ha taksameter og følge nasjonale maksimalpriser. Derfor kan man ikke forhåndsavtale en fastsatt pris, men man skal følge taksameteret. For hver forhåndsbestilt tur, om det er gjennom taxiselskapenes egne apper, telefon eller Uber, kommer et fastsatt tillegg på 2 euro. Slik vi forstår dette, er tillegget ment for å dekke kostnader ved bruk av app for sjåførene og selskapene. Det vil si at Uber-appen i realiteten kun fungerer som en tilleggsløsning til å praie en bil på gata, og det derfor ikke vil utgjøre en ekstrakostnad for sjåføren å ta opp en slik tur.

Maksimalprisforskriften i Irland gjelder for hele landet, der man har klare retningslinjer for hvordan turer skal prises. Det finnes en standardpris som gjelder mandag-lørdag mellom klokken 08:00-20:00. Deretter har man egen sats som gjelder fra 20:00-08:00 og en tredje sats som gjelder helligdager. Disse satsene viser hva som er startpris og at denne gjelder for de første 0,5km eller 85 sekundene. Videre har de valgt å dele forskriften i to, hvor den ene gjelder for de første 15km av kjøreturen eller 42 minutter, mens den andre gjelder for turer over 15km eller 42 minutter.

Taxier i Irland skal:
- Ha taksameter
- Ha informasjon om hvordan prisene kalkuleres og skal være synlig tilgjengelig i bilen.
- Ha mulighet for kontantfri betaling.
- Følge regler for prissetting som er satt av de nasjonale myndighetene.
- Ha skilt på taket.
- Kunne gi ut kvittering etter turer.

- Taxier som kjører rullestolbrukere, skal kunne ha med en ekstra passasjer i tillegg til brukeren.

Tillegg som kan påføres kunden:
- 1Euro for hver tilleggspassasjer.
- 1Euro for to barn under 12 år. Første barnet reiser alltid gratis.
- Bompenger legges til i sin helhet.
- 2Euro for forhåndsbestilling av tur.
- 140Euro (maksimum) for å skitne til bilen. (Oppkast, mat, drikke.)

 

Klagemuligheter

Transport for Ireland er den nasjonale myndigheten som har ansvaret for kollektivtransport i Irland, som inkluderer taxinæringen. Derfor har de opprettet en nasjonal klageinstans som behandler eventuelle klager fra forbrukere. Gjennom skjemaer på nettsiden deres har man mulighet til å klage på følgende forhold:
- Tilstand og hygiene i bilen.
- Oppførsel, informasjon og identifikasjonen til fører.
- Overpris og andre henvendelser knyttet til prising av tur.
- Bookingen av persontransport
- Identifikasjon og generelt hold av bil for persontransport.

Videre omfatter reguleringen fra 2013 klare retningslinjer på oppførsel, vedlikehold av bil innvendig og utvendig,
 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker