Foto: Atle Hagtun

Dette sier partiene om taxi i neste periode

Partiene har vedtatt programmer for stortingsperioden 2021-25. Fire av ni stortingspartier nevner ikke næringen med ett ord.

 Her er det vi har funnet om taxi:

Arbeiderpartiet vil
- sikre et godt drosjetilbud i hele landet og derfor stoppe liberaliseringen av drosjenæringen.

- Utvikle nye og forbedrede modeller for kollektivtilbud i områder med spredt bosetting, som HentMeg-ordningen.

Høyre vil
- videreutvikle drosjenæringen som en viktig del av kollektivtransporten og med et sterkt kundeperspektiv

Senterpartiet

«Drosjenæringa er den fleksible delen av kollektivtrafikken i Norge og har en samfunnskritisk funksjon. Drosjetilbudet skal være velregulert og sikkert for brukerne, og de næringsdrivende skal ha gode utviklingsvilkår. Dette krever at staten tar offensive grep for å underlegge nye tjenester de samme reguleringer som drosjenæringa har, slik at det blir like konkurransevilkår. Det er viktig å styre løyvepolitikken, slik at bilflåten i drosjenæringa utnyttes bedre og forutsigbarheten sikres».

Senterpartiet vil:
– Sikre fortsatt døgnberedskap på drosjer i hele landet.

– Sikre fylkeskommunene finansiering for ordninger med fleksibel og brukertilpasset bestillingstransport.

– Satse på ordningen for kollektivtransport i distriktene (KID-ordningen) som gjør det mulig for fylkene å teste nye modeller for kollektivtrafikk i spredtbygde strøk, for eksempel med modeller hvor bestillingstransport tas i bruk for å bringe folk til buss/tog.

Fremskrittspartiet
Har ingenting om taxi. (Men eget avsnitt om bobiler, MC og veterankjøretøy).

Sosialistisk Venstreparti vil:
- At kollektivtransporten skal være fossilfri og at drosjekjøringa skal være utslippsfri. SV vil sette krav i offentlige anbud, innkjøp og løyver om fossilfri kollektivtransport og utslippsfri drosjenæring

- satse på godt og regelmessig buss-, ferge- og båttilbud i distriktene kombinert med bestillingsdrosjer der det ikke er hensiktsmessig med faste ruter.

- Gi drosjenæringas enerettsordning i distriktene nytt innhold ved at offentlige oppdrag, som skolekjøring, pasientkjøring, TT-kjøring, i større grad samordnes og tilbys drosjene som er tildelt enerett slik at tilbudet på drosje i distriktene ikke forringes.

Venstre
Har ingenting om taxi i sitt program. Partiet vil sette krav om at alle offentlige innkjøp tar i bruk nullutslippstransport der det er mulig.

Kristelig Folkeparti
Har ingenting om taxi i sitt program. 

Miljøpartiet de Grønne
Har ingenting om taxi i sitt program, men vil stille krav om utslippsfrie kjøretøy i alle offentlige kontrakter og anbud. Vil redusere bilisme og øke bompengene betydelig i byene.

Rødt vil
- At transport mot betaling fortsatt skal kreve drosjeløyve. Uber opererer som pirattaxi og må derfor være forbudt. Dette forbudet må opprettholdes og håndheves. Liberaliseringa av drosjenæringa må reverseres.

Flere ordninger der taxier kjører som kollektivtransport på faste, forhåndsbestilte ruter til lokal kollektivtransportpris.

Andre partier
Blant partiene som stiller til valg uten å være på Stortinget nå, finner vi ingenting om taxi hos Pensjonistpartiet, Industri- og Næringspartiet eller Generasjonspartiet.

Det nystiftede Partiet Sentrum har følgende formulering:

Partiet Sentrum vil:  
- ivareta ordninger i drosjenæringen som sikrer en seriøs og kontrollerbar drift samt anstendig lønn og arbeidstakerrettigheter for sjåførene. Drosjenæringen er en del av vårt kollektive transportbehov.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker