Foto: Celine Lyse Augdal /Finansdepartementet

Engangsavgiften for rullestoldrosjer fjernes - Revidert nasjonalbudsjett 2024

 I dag kunngjorde regjeringen revidert nasjonalbudsjett for 2024, hvor vi igjen fikk gjennomslag for et av våre krav, nemlig at engangsavgiften for rullestoldrosjer fjernes. Dette initiativet kommer som en del av et langsiktig arbeid Norges Taxiforbund har gjort, hvor vi sammen med Norges Handikapforbund har vært pådrivere for å fjerne denne avgiften, helt siden den ble innført. 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum uttalelte allerede i 2022 følgende:  "Som finansminister har jeg et mål om å få et mer rettferdig avgiftssystem, som gjør hverdagen lettere for både drosjeeierne og de som er avhengig av rullestol. Lavere engangsavgift på rullestoldrosjer vil bidra til regjeringens målsetning om å sørge for et godt drosjetilbud over hele landet." Nå skjer det endelig, og er en stor seier for oss i Norges Taxiforbund.

Tiltaket er i tråd med FNs bærekraftsmål og funksjonshemmedekonvensjonen, som begge understreker viktigheten av å fjerne hindringer for personer med nedsatt funksjonsevne, og har samtidig til hensikt å lette byrden for både drosjeeiere og rullestolbrukere over hele landet, hvor innføringen av avgiften har vist at det har blitt færre rullestolvennlige drosjer i landet.

-Regjeringens beslutning om å fjerne engangsavgiften for rullestoldrosjer er et positivt steg mot å oppnå tilgjengelige og bærekraftige transportløsninger. Dette vil ikke bare lette hverdagen for drosjeeiere og rullestolbrukere, men også bidra til å oppfylle samfunnets forpliktelser om inkludering og tilgjengelighet, sier Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund.

Andre viktige tiltak i revidert nasjonalbudsjett:

  • Reduksjon i vektkomponenten i engangsavgiften: Forslaget om å redusere vektkomponenten i engangsavgiften for alle personbiler vil gi en gjennomsnittlig elbil en avgiftsreduksjon på om lag 1 400 kroner. Dette er en del av regjeringens satsning på å fremme elektrisk transport.
  • Avvikling av ekstra arbeidsgiveravgift: Fra og med 1. januar 2025 vil den ekstra arbeidsgiveravgiften på lønnsinntekter over 850 000 kroner avvikles. Dette vil gi bedrifter økonomisk pusterom og stimulere til økt sysselsetting ved å redusere arbeidsgiverkostnader.
  • Økning i bevilgningen til alderspensjon: Regjeringen foreslår en økning på nær 317 milliarder kroner til alderspensjon i folketrygden. Dette er en økning på 0,2 milliarder kroner sammenlignet med det salderte budsjettet for 2024. Endringen skyldes nye anslag på antall mottakere og gjennomsnittlig ytelse, samt oppdaterte forutsetninger om lønns- og prisvekst.
  • Økt bevilgning for drift og vedlikehold på riksvei: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen for drift og vedlikehold på riksvei med 640,6 millioner kroner. Totalt vil det bli bevilget om lag 10,4 milliarder kroner til drift og vedlikehold på riksvei. Dette bidrar til å bedre tilstanden og redusere vedlikeholdsetterslepet på veinettet, og vil inkludere utbedringsarbeider etter ekstremvær som har påvirket veiene i landet.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker