Pål Silseth i Barcode Intelligence AS. Foto

- Skal man uttale seg om nåsituasjonen til en bedrift eller bransje er det nødvendig med et riktig presisjonsnivå. Dette gjelder både spørsmålsformulering og tidsaspektet, sier Pål Silseth i Barcode Intelligence AS.

- Forbrukerrådet svartmaler taxi

- Forbrukerrådets framstilling av drosjenæringen er tendensiøs og svartmaler situasjonen. Spørsmål om negative opplevelser må avgrenses tidsmessig.

Det sier Pål Silseth, leder for Norsk Kundebarometer og Partner i Barcode Intelligence AS.

TAXI ba han vurdere Forbrukerrådets undersøkelse om trygghet i drosjer, i lys av metoder, Rogalands-undersøkelsen og andre kundebarometer som Barcode kjenner til.

- Skal man uttale seg om nåsituasjonen til en bedrift eller bransje er det nødvendig med et riktig presisjonsnivå. Dette gjelder både spørsmålsformulering og tidsaspektet, sier Silseth.

- Skal man for eksempel stille en diagnose på hvor stor andel av kundene som har opplevd konkrete negative hendelser er det nødvendig å avgrense dette tidsmessig til for eksempel ”i løpet av det siste året”.

Uten en tidsavgrensning er det umulig å bruke dette som en beskrivelse av nåsituasjon, og det er stor fare for at tolkninger kan bli misvisende, sier Silseth til TAXI.

Tendensiøst

Han mener følgende framstilling fra Forbrukerrådets hjemmeside er tendensiøs:

«Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet, og er tydelig på at dette er uholdbart. I undersøkelsen rapporterer seks av ti at sjåførene har kjørt uforsvarlig, tatt omveier, eller hatt kommunikasjonsproblemer som følge av dårlige norskkunnskaper. Noen forteller også om trusler og fysiske tilnærmelser. I Oslo har hele tre av fire hatt negative opplevelser som dette.»

- Slik dette fremstår så virker det jo som om det å ta taxi er en risikosport. I verste fall kan man tolke dette som om at 75 prosent av de reisende i Oslo har opplevd trusler og fysiske tilnærmelser. Hvis dette hadde vært en reell beskrivelse av nåsituasjonen (2018/2019) så hadde ikke taxinæringen hatt mange kunder igjen, sier Silseth.

Spørsmålene som ble stilt i Forbrukerrådets undersøkelse hadde ingen avgrensning av tid eller sted. Det ble spurt om folk ”noen gang” har hatt negative opplevelser i en taxi, eller ”noen gang” hadde følt seg utrygge.

Store forskjeller

Pål Silseth forteller at Norsk Kundebarometer målte tre taxiselskaper i 2016 (OsloTaxi, BergenTaxi og Norgestaxi). - Bransjen kom ut litt under gjennomsnittet av de ca 35 bransjene vi målte. Resultatene indikerer at det er forbedringspotensial før kundene kan karakteriseres som fornøyde, men at det langt fra er noen krise. Det var derimot stor forskjell mellom selskapene.

Øvrige undersøkelser, som Rogalandsundersøkelsen og Oslo Taxi’s egne, viser at kundene er tilfredse med deres tjenester.

- Ser man alle disse undersøkelsene under ett, kan det virke som om at Forbrukerrådets undersøkelse svartmaler situasjonen. Det er helt klart at det finnes utfordringer i næringen og at enkelte selskaper har større utfordringer enn andre. For at næringen skal jobbe konstruktivt er det derfor viktig at innsikten som foreligger (undersøkelser) er så presis og nyansert som mulig, sier Pål Silseth i Barcode Intelligence AS.

 

Tilfredse kunder i Rogaland

En fersk brukerundersøkelse foretatt av Sentio Research Norge viser at drosjebrukere i Rogaland er svært tilfredse med drosjenæringen.

92 prosent av respondentene opplevde svært tilfredsstillende trygghet under turen og 87 prosent opplevde brukervennligheten rundt bestilling av drosjetur som meget bra. Valg av kjøreruter og generell oppførsel oppnår også en score tett opp mot 90 prosent.

2000 personer deltok i undersøkelsen, som gjenspeiler en gjennomgående god tilfredshet med bestillingssystemet og sjåførene brukerne har vært i kontakt med på gjennomførte drosjereiser i fylket, skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Den var oppdragsgiver for Sentio.

(Fra bladet TAXI nr 3, 2019. AH)

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker