Fagkonferanse fylkesleder TRøndelag

- Vi har ikke tid til å vente på utvalget og prosessen etter, sa fylkesleder Kristian Nilsen i Trøndelag sør. Foto: Jane Bjørnstad

Frislippet kan vare perioden ut

Utålmodighet kan beskrive den politiske debatten på taxiforbundets fagkonferanse. Regjeringens prosess kan føre til at frislippet vedvarer til sommeren 2025, rett før et nytt valg. Det har vi ikke tid til, var budskapet fra salen og de to politikerne i panelet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (A) åpnet fagkonferansen på Gardermoen den 18. oktober, og gjorde rede for sin tospors plan for å endre lovverket. Han understreket målene om godt tilbud i hele landet, gode arbeidsforhold i næringen og likhet mellom aktørene, der han spesielt nevnte innrapportering til skattemyndighetene.

Han hadde registrert tilbakemeldinger om overkapasitet i byene og risiko for å miste kapasitet i utkantene, spesielt ved tap i kontraktsmarkedet. En fordobling av antall løyver, fra 8.ooo til ca. 15.000, gir ikke klar indikasjon på hvor mange som er i markedet, men det er vanskeligere å få en god lønn, sa ministeren.

Han sa det er vanskelig å evaluere frislippet fullverdig etter så kort tid, og med pandemien som en annen faktor, men fasthold målene i Hurdals-plattformen om at sjåfører skal kunne leve av jobben, at det skal være trygghet for kundene, og at frislippet skal stanses.

Han opplever bred støtte fra næringen til prosessen, i to løp. De kortsiktige endringene skulle ha vært på plass 1. oktober, men kommer før nyttår.

Så skal drosjeutvalget gjøre en helhetlig vurdering, og levere en NOU (Norsk offentlig utredning) til høring neste høst. Det skal blant annet vurdere handlingsrommet i EØS-avtalen når det gjelder sentraltilknytning og antallsregulering.

- Drosjene har et viktig samfunnsoppdrag, og vi må ha et stabilt tilbud. Helseforetak og fylkeskommuner er store kjøpere, og vi må legge til rette for at de bruker de samlede ressursene slik at de bidrar til et helhetlig tilbud. Det er lettere sagt enn gjort, men det jobber vi videre med, sa Nygård. Han ba om forståelse for at grundighet tar tid.

Utålmodighet

I den politiske debatten dagen etter kom det imidlertid til uttrykk en sterk frykt for at endringene kommer for sent, i verste fall at frislippet fortsetter.

- Vi har ikke tid til å vente, sa NTs fylkesleder i Trøndelag sør, Kristian Nilsen, da salen slapp til. Utålmodigheten var stor også hos stortingsrepresentantene Mona Fagerås (SV) og Geir Inge Lien (Sp). Ingen fra de andre partiene møtte, og panelet ble derfor supplert med Svein Svimbil og Bent Skogli fra næringen.

Svimbil pekte på at konkurransen ikke er på like vilkår. Hvorfor får vi ikke svar på om app-selskapene innrapporter omsetningen?

Fagerås var heller ikke fornøyd med svarene på dette, som hun har stilt i Stortinget. Hun beklaget også at de viktigste tiltakene – antallsbegrensning og sentraltilknytning utsettes. – Vi trykker på, forsikret hun.

Også Lien er utålmodig. – Statsrådene måles på Hurdals-plattformen. Vi har det travelt, og tar det opp på de ukentlige møtene med departementet.  Det går for sent. Utvalget bør avgi delinnstillinger. Spesielt tilknytningsplikten bør komme raskt, sa Lien.

Alt er blitt verre

Bent Skogli sa at Solberg-regjeringen ville revolusjonere drosjemarkedet, og det har skjedd. - Alt er blitt verre, akkurat som vi spådde. Det er altfor mange i byene, færre i distriktene og håpløst å bli drosjesjåfør, med lange ventetider for kjøreseddel. Kandidater faller fra fordi de ikke kan vente 6-8 uker til politiet får skrevet ut kjøreseddelen.

- Det er greit med teoretisk prøve, men å kjøre opp på nytt er helt bortkasta. Dette har ikke noe med EØS å gjøre, det kan endres i morra, sa Skogli, til applaus.

Lien lovte å ta det opp i storfraksjonen, der regjeringens transportpolitikere møter departementets politiske ledelse.

Mona Fagerås sa hun var kjempeskuffa over at regjeringen ikke holder det de lovte på Hurdal. – Lønna strekker ikke til, markedet er gjort ulevelig for mange. Opposisjonen må presse på.

Skogli sa han var veldig fornøyd med Hurdals-plattformen om taxi, men lurte på om det har skjedd før at det er satt ned et utvalg for å vurdere egen regjeringsplattform.

Kan gå skikkelig galt

- Vi har ikke tid til å vente i to år på at frislippet stanses. Hele utvalget bør reverseres, sa Kristian Nilsen fra salen. - Det spys ut løyver, og det er ikke samsvar mellom løyver og biler registrert som drosjer. Useriøsiteten øker, med juks og fanteri. Det haster å stanse utdelingen av nye løyver. Om to år kan alt se annerledes ut, og næringa nærmest ha kollapsa, sa Nilsen, med base i Trondheim.

Han fikk følge av Jarle Kanaris i Bytaxi, Oslo, der forholdene er mange ganger verre. Han pekte på prosessen det tar fra NOU med høring, deretter regjeringsforslag med høring, lovvedtak og overgangstid.

- Nygårds «treneringsutvalg» gjør at det ikke blir noe resultat før sommeren 2025, og da er det nytt stortingsvalg like etter, påpekte Kanaris. Han mener det må slås hardere i bordet, og oppfordret SV til å bruke makta de har som regjeringens samarbeidsparti. Mona Fagerås nikket, og lovet å gjøre sitt beste. Det samme gjorde Lien.

Debatten og fagkonferansen ble kyndig ledet av direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Før Statsrådens innlegg, åpnet NTs leder Øystein Trevland det hele, og kunne ønske nesten 300 delegater, utstillere og andre velkommen. Det er fire år siden forrige gang, på grunn av avlyst konferanse for to år siden.

Fra bladet TAXI nr 5, 2022. Tekst AH. Foto Jane Bjørnstad.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker