Graf, Frislipp, Finland, Foto

Grafen viser hvordan holdningen til taxiliberaliseringen har forskjøvet seg fra 2018, før reformen, til 2019. De positive til venstre, negative til høyre.

Frislippsfiasko i Finland

Mens 24 prosent var positive til liberalisering av taxi i Finland før reformen, er bare 12 prosent positive etterpå. 38 prosent opplever at kvaliteten generelt har sunket.

Det framgår av en markedsundersøkelse gjort av firmaet ValueClinic. Hensikten var å undersøke taxibrukeres syn på tjenesten ca ni måneder etter at liberaliseringen ble satt i verk, fra 1. juli 2018, dels sammenlignet med en undersøkelse fra våren samme år.

Da var 24 prosent positive og 36 prosent negative, mens tallene etterpå var 12 og 53.

Hovedgrunn for dem som var positive, var forventningene til at økt konkurranse skulle gi lavere priser. I praksis har dette ikke slått til, og kundene oppfatter også at kvaliteten på tjenesten generelt har sunket.

Rundt 60 prosent har ikke merket seg noen endring i kvaliteten på tjenesten, men så mange som 38 prosent mener den har blitt dårligere. Spesielt i hovedstadsområdet Helsinki oppfattes kvaliteten som svekket. Aktive brukere er mer positive, der mener 21 prosent at kvaliteten er blitt bedre.

Flere, spesielt yngre folk, forventet på forhånd at de ville bruke taxi mer etter reformen, men for de fleste (75 prosent) har den ikke påvirket bruken.

9 prosent av de spurte svarer at tilgjengeligheten har blitt bedre, mens 34 prosent synes den har gått ned. Blant dem som bruker taxi mest ”føler” 36 prosent at tilgjengeligheten har falt, mens 23 føler den er blitt bedre.

Svært få, 4 prosent, har inntrykk av at prisene har gått ned. 46 prosent mener de er uendret, mens 50 prosent mener de har steget. Siden det er en meningsmåling, måler den altså folks inntrykk, ikke statistikk, men denne viser at prisene generelt har steget, som TAXI tidligere har skrevet etter informasjon fra det finske taxiforbundet.

De fleste spørsmålene i undersøkelsen er stilt på generelt grunnlag, og skiller dermed ikke mellom de ulike aktørene. Det gjøres imidlertid på et spørsmål om oppfatningen av selskapenes omdømme. Der scorer de tradisjonelle taxiselskapene høyest, mens nykommerne Uber og Yango skiller seg ut med flest som har en dårlig oppfatning av dem, henholdsvis 39 og 49 prosent. De fire beste taxiselskapene har tilsvarende tall på 3 og 4 prosent.

Den nye finske regjeringen arbeider med å revidere loven, og vil stramme inn igjen på frislippet fra den forrige. Den nye statsministeren, Sanna Marin (34), var først transportminister, og varslet lovendringene tidligere i sommer. 

(Fra bladet TAXI nr 7, 2019)

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker