Gledelig at ulovlig persontransport stoppes

Norges Taxiforbund er glad for at politiet stanser og straffer piratsjåfører, som undergraver det lovlige drosjetilbudet i landet og bidrar til en svart økonomi.

Nylig er den første Uber-sjåføren i Oslo tatt for ulovlig persontransport og fikk bilen avskiltet, ifølge Osloby. – Det er positivt, og vi ser frem til at flere blir stanset, slik at dette organiserte angrepet på lovverket tar slutt, sier direktør Kristin Male i Norges Taxiforbund. - Vi er alvorlig bekymret for kundenes sikkerhet, sier Male.

Lovverket er vedtatt av Stortinget av hensyn til samfunnet og forbrukerne.Passasjersikkerhet, kontroll med priser og betaling av skatter og avgifter gjennom taksameter, synlig forskjell på drosjer og privatbiler, og døgntilbud over hele landet, er krav drosjenæringen må forholde seg til. Snart kommer også nye krav, om alkolås og lav- eller nullutslippsbiler.

- Drosjenæringen er for konkurranse, den pågår hver dag, men den må være på like vilkår.Loven skal være lik for alle, og må selvsagt håndheves, sier Kristin Male. Uber er forbudt i de fleste europeiske land, senest i Belgia. Mange påpeker at Ubers modell, med betaling uten moms og skatt via mobilapp, og uten kontroll av sjåførene, er en vel så stor trussel mot velferdssamfunnet som mot drosjenæringen.

Norsk drosjenæring er blant de mest teknologisk avanserte i verden. Nesten alle sentraler bruker apper for bestilling, og de forbedres stadig.Taksametrene er del av avanserte systemer for trafikkstyring, oppgjør, detaljert rapportering og kontrollerbar prising. Taksameterplikten og standarder er hjemlet i EU-direktiv og norsk lov. Løyve, politigodkjent kjøreseddel og sentraltilknytning er andre krav til drosjeutøverne, som piratene bryter med.

Norske drosjer kjører over 33 millioner turer i året, og har et klart definert samfunnsoppdrag. Pasienter, skoleelever, funksjonshemmede, turister, forretningsfolk, offentlig ansatte og alle andre er avhengig av et velfungerende nett av drosjer – over hele landet, til alle døgnets tider.

- Kundenes sikkerhet, god service og tilgjengelighet overalt, alltid, er vårt hovedfokus, og det er også hensikten med rammeverket myndighetene har vedtatt for næringen, sier direktør Kristin Male. 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker