Det er bekymring rundt drosjetilbud i distriktene. Foto: Trond Sverre Liland

Ingen eneretter fra 1. november

Bare to fylker forbereder enerettsanbud, men ingen vil være klare før godt ut på nyåret.

I forrige TAXI skrev vi at Viken var eneste fylkeskommune som vil sette i gang prosess med enerettsavtaler. Etter det har Troms og Finnmark kommet til. Fylkestinget vedtok 7. oktober å åpne for eneretter i de kommuner der det er lokalt ønske om det. 

Vil sikre drosjetilbud til alle i Viken

Fylkesrådet i Viken foreslår eneretter for drosjetransport i 30 av kommunene i storfylket, tidligere Østfold, Akershus og Buskerud. Målet er å sørge for et godt drosjetilbud til alle, i hele Viken. Fylkestinget vil behandle forslag til forskrift om dette den 22. oktober.

– Drosjefrislippet fra regjeringen som kommer 1. november, kan føre til at mange får et dårligere tilbud. Det bekymrer oss. Nå gjør vi det vi kan for å sikre drosjetilbudet for alle i Viken, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken i en pressemelding.

– Hvis det blir for mange som bare kjører drosje i helgene og feriene, kan de som tilbyr drosje hele året bli utkonkurrert. Med en enerett vil drosjene som alltid er tilgjengelige også få inntektene når etterspørselen er størst.

– På sikt vil vi se om vi kan slå sammen enerettene med andre kontrakter, som skoleskyss og pasienttransport, for å gjøre det enda mer attraktivt å tilby drosje i distriktene. Men først må vi ha med oss fylkestinget på å vedta enerettsområdene, sier Skinnes.

Fylkesrådet foreslår eneretter i 22 områder

De 22 områdene fylkesrådet foreslår eneretter i er Halden og Aremark, Indre Østfold (Marker, Indre Østfold, Skiptvet og Rakkestad), Våler, Vestby, Nesodden, Aurskog-Høland, Enebakk, Øvre Romerike (Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal), Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Modum, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Jevnaker, og Lunner.

– Fylkesrådet er svært glad for å kvittere ut løftene våre fra den politiske plattformen. Innføring av eneretter vil sikre drosjetilbudet I distriktskommuner og sørge for at drosjenæringa får gode og forutsigbare arbeidsforhold, avslutter Olav Skinnes.

Vedtok å gi Fylkesrådet fullmakt

Troms og Finnmark fylkesting behandlet saken 7. oktober, og vedtok å gi Fylkesrådet fullmakt til å innarbeide en ordning med enerett for alle kommuner/lokal drosjenæring som ønsker dette, og til å utrede og fastsette i hvilke kommuner det kan tildeles enerett.

Fylkesleder i NT, avdeling Finnmark, Bjørn-Eirik Mikkola, har sagt til politikerne at han håper innføring av lovendringen kan bli utsatt til etter at anbudene er klare. - Vi håper dere ser alvorligheten i dette og at dere gjør det som er mulig for å få til en utsettelse. Ellers er jo konsekvensene frislipp av løyver fra 1 november.

Forut for behandlingen har det vært en høring. Norges taxiforbund avdeling Troms og Troms Taxi ser ikke på enerett som et egnet virkemiddel for å opprette et tilfredsstillende drosjetilbud. NT avdeling Finnmark ønsker derimot at fylkeskommunen tar i bruk eneretter i Finnmark. Løyvehavere i 15 kommuner i Finnmark er interessert i enerett, med forbehold om hva kriteriene på et anbud vil innebære.

Salangen kommune mener bruk av eneretter kan være et fornuftig virkemiddel for å opprettholde drosjetilbudet i kommunen. Nordreisa kommune forutsetter at det kommer på plass nødvendige reguleringer som ivaretar kvaliteten på drosjetjenestene. Kommunen er positive til samordning av tjenestekjøpskontrakter.

Drosjetilbudet må sikres

NHO Transport støtter vurderingen av samordning av offentlige kjøreoppdrag og fylkeskommunens anbefaling om avvikling av løyvefritaksordningen.

Norges Handikapforbund påpeker viktigheten av å sikre et drosjetilbud for hele befolkningen, da særlig med sikte på at drosje tilpasset rullestol ikke reduseres, men aller helst økes. Videre mener de at hvis fylkeskommunen skal optimalisere drosjetilbudet i distriktene bør man vurdere å kombinere det med annen kontraktskjøring.

Norges Blindeforbund frykter alvorlige konsekvenser for brukere av drosjetjenester dersom eneretter ikke tas i bruk. Ved bruk av eneretter må det stilles krav til å opprettholde driften slik den er i dag.

Enerett kan virke kompliserende

Fylkesråden legger opp til å starte arbeidet med utredning av hvilke kommuner det kan være aktuelt å tildele eneretter så raskt som mulig. For å kunne gjennomføre utredningsarbeidet, forberede forskrift og utarbeide konkurransegrunnlag, lyse ut anbud, inngå kontrakter og følge disse opp, må divisjon samferdsel tilføres ressurser i form av nye stillinger. Så langt tyder det på et behov på 1 til 2 nye årsverk, heter det i utredningen.

Selv om fylkesrådet er positive til bruk av enerett, er det imidlertid fremdeles en stor risiko for at drosjetilbudet kan oppleves å bli svekket i flere områder. Enerett innebærer ikke kjøreplikt og beredskap. Dersom eneretten tildeles en annen aktør enn den eller de som har pasientreise- og skoleskysskontraktene i et område, vil ikke de kunne plukke opp reisende til enkeltturer.

Bruk av eneretter kan også virke kompliserende for drosjeselskaper og forbrukere, som må sette seg inn i lokale forskrifter for hvem de kan kjøre og hvem de kan bestille fra.

Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren: 

Arne Nævra (SV): Troms og Finnmark fylkeskommune gjorde vedtak 8.10.2020 om å kunne gi enerett til drosjekjøring i henhold til den nye yrkestransportloven. Både pga. fylkessammenslåing og uklare forskrifter som kom svært seint, vil det ta lang tid før noen faktisk får enerett. Fylkesadministrasjonen regner visstnok med 1-2 år før avtaler med drosjeeiere er på plass.
Ser ikke statsråden alvorlig på dette, og vil han ikke vurdere utsettelse på denne delen av loven, eventuelt ta andre grep for å sikre drosjetilbud i distriktene?

Spørsmålet er ikke besvart av samferdselsministeren. 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker