Taxi i bymiljø i Oslo. Foto

Lovlige og ulovlige drosjer kjører i Oslo-markedet, men ingen kontrollerer at det går riktig for seg. (Illustrasjonsbilde)

Ingen tegn til kontroll av ulovligheter

Ulovlighetene utfolder seg videre i Oslo-markedet, og det er ingen tegn til snarlige kontroller. I et møte med samferdselsdepartementet den 8. mars tok NT opp saken, men fikk bare beskjed om å ta kontakt med Statens Vegvesen.

Taxiforbundet etterlyste kontroller av alle løyvehavere, både gamle og nye. - Vi ser allerede biler som kjører som drosje eller i næringsøyemed som ikke er registrert som drosje. Drosjer som ikke er forsikret som dette. Drosjer som ikke har taksameter. Drosjer som ikke er merket i henhold til yrkestransportregelverket. Biler som kjører som drosjer som ikke er til EU-kontroll hvert år. Drosjer som kjører på bestilling via app uten kobling mot taksameter, eller uten at taksameteret brukes.

Budskapet ble framført i Skype-møtet som departementet innkalte bransjen til, for en statusgjennomgang om pandemien, dereguleringen og taksametersaken. Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) var vert. Fra forbundet møtte leder Øystein Trevland, direktør Hanne Skåle Thowsen og leder i Forum for taxisentraler, Svein Svimbil.

Intet nytt fra skatt

TAXI har på ny spurt Skatteetaten om de har utført eller planlegger kontroller. Vi stilte følgende spørsmål: Har Skattedirektoratet iverksatt eller planlagt kontroll av aktører i drosjenæringen som ikke bruker taksameter i henhold til bokføringsreglene? Herunder om kvitteringer er i henhold til kravene om innhold i salgsdokumenter i bokføringsforskriften.

SVAR: «Skatteetaten kommenterer ikke om og når det planlegges kontroller av personer, selskaper eller bransjer. På grunn av taushetsplikten i skatteforvaltningsloven kommenterer heller ikke Skatteetaten enkeltsaker».(Her er sak fra TAXI nr 1 om samme tema)

Tungt i næringen

I møtet med departementet var det ellers representanter fra YTF, Intercab AS, NHO transport, Abelia, Uber, Fellesforbundet, og Nærings- og fiskeridepartementet. Her er noe av det som ble framført:

Det er noen regionale variasjoner, men generelt umulig å leve av drosjeyrket nå. Det meste av aktiviteter som er viktige for drosjenæringen er stengt ned. De som har kontrakter har noe fast kjøring, mens de som driver i spot-markedet har svært lange dager og lite omsetning.

Noen tiltak fra regjeringen dekker behovet, mens andre ikke gjør det, for eksempel kostnadsdekning for faste utgifter (leie/lease bil vs eie). Det ble etterlyst mer forutsigbarhet ved forlengelse av ordninger.

Spørsmål om provisjonslønn og timesberegning følges opp av Arbeids- og sosialdepartementet.

Kontroll viktig

Samferdselsdepartementet kommenterte at innføring av drosjereformen er påvirket av Covid 19-situasjonen. - Det har vært mål å ha en hovedevaluering etter tre år, men vi vil løpende vurdere tilpasninger eller presiseringer for å kunne løse uforutsette utfordringer, ble det sagt.

- SD ønsker en reform som åpner for nye aktører, men kontroll og etterlevelse av regelverk er veldig viktig.

Uber sa seg enig i at rapportering er viktig. De har detaljerte metadata om sine turer, men synes det er vanskelig for dem å vite hva som skal rapporteres. Departementet inviterte til et bilateralt møte.

NHO Transport påpekte at det er tatt ut 1900 nye løyver siden 1. november, noe som utgjør 20-25 prosent økning i forhold til tidligere. Oslo/Viken har den største økningen. Etterspørsel i byene har gått ned med 30-35 prosent.

Konkurranse på like vilkår er svært vanskelig. Det er stor fare for sosial dumping for sjåfører - større risiko for unndragelse av skatter og avgifter. Mange aktører dropper taksameter, eller ikke er koblet opp slik de skal være, noe som gir økt risiko for hvitvasking. Det må gjøres tiltak for å unngå en «gråsvart» næring.

Departementet understreket at det er viktig å sikre god kontroll som alle kan ha tillit til og at konkurranse gis på like vilkår. De oppfordrer næringen til å ha dialog med Statens Vegvesen om hvilke kontrolltiltak som bør iverksettes.

(Utdrag fra TAXI nr 2, 2021) 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker