Keiserens nye økonomi

Taxipiraten Uber blir assosiert med en idealistisk, miljøvennlig og positiv utvikling, mens de i realiteten er det råeste kommersielle selskapet vi har sett på lang tid.

I land etter land har de forsøkt å brøyte seg fram på tvers av lovverket, ved å hevde at de er noe annet enn det de er, nemlig tilbyder av taxitjenester. Samfunnstopper som hyller delingsøkonomien, bruker Uber som kroneksemplet. Dermed er det ikke bare delingsøkonomien som er «kommet for å bli», men det er Uber som selskap og forretningskonsept som «må omfavnes». Jfr Abelia-direktør Håkon Hauglis utspill i Dagsavisen 5. januar.

Jo, delingsøkonomien er kommet for å bli, og det er mye bra med den. Det er positivt at regjeringen og andre vil se på grensegangen mellom de private delingsarenaer og de kommersielle. Arbeidsmiljølov, forbrukerrettigheter, skatt er nevnt. Problemet med Uber er imidlertid ikke bare dette, men at de driver en virksomhet som i tillegg har et eget lovverk. Dette overser Abelia og avlyser en realitetsdebatt om det saken faktisk handler om.

Taxi er av regjeringen definert som del av kollektivtransporten og med «et viktig samfunnsoppdrag». Taxi er en del av samfunnets infrastruktur, og tusenvis av brukere er avhengig av en tjeneste som er der når og hvor de trenger den - «overalt, alltid».

Deregulering er fiasko

Første store deregulering innen transport kom på 70-tallet, men drosje ble unntatt. «Det er grundig tankearbeid bak», kommenterte TØI-forsker Jørgen Aarhaug da han i en debatt beskrev NOU nr . 44 fra 1974. Senere har reguleringene vært angrepet minst en gang i tiåret, og alltid overlevd. Hvorfor? Jo, på grunn av samfunnsoppdraget og fordi markedsbalanse bare kan oppnås gjennom regulering. All erfaring og forskning viser det.

Kritikken mot næringen har i de senere årene ofte dreid seg om enkeltsaker der sjåfører har oppført seg upassende eller gjort ting de bør straffes for. Ingen beklager det mer enn den store majoriteten av stolte drosjeeiere og -sjåfører. Norges Taxiforbund har derfor bedt om skjerpede krav til utøvere av yrket: Økt styringsrett for sentralene, høyere opplæringskrav, bedre kontroll av kjøresedler, offentlig eksamen etter løyvekurset.

Plutselig er dette «glemt». Nå er det nok at kunden kan sette karakter på sjåføren etter en tur. Enhver person med egen bil kan bli drosjesjåfør og kjøre kunder mot betaling.

Store konsekvenser

Fri etableringsrett vil ha store konsekvenser og har derfor aldri hatt noen stor oppslutning. Kjøreplikten vil falle, og tilbudet blir borte på ulønnsomme tider og steder. Markedet for profesjonell drift vil bli ødelagt av tusener av hobbysjåfører som vil ta toppene av markedet, men neppe være der når det ikke er like artig. Om man da ikke vil tidoble prisene, slik Uber gjorde i nyttårshelga i flere land.

Mer kunne sies om disse konsekvensene, blant annet om sosial dumping, nedvurdering av et viktig yrke, osv. Men dette skal knapt diskuteres! Ifølge Abelia og andre er utviklingen gitt på forhånd. «Vi må omfavne delingsøkonomien» - les Uber.

Det er jo Keiserens nye klær om igjen: Delingsøkonomi handler om samkjøring, bildeling, utleie av private rom i liten skala. Taxidrift er taxidrift, ikke delingsøkonomi. I motsatt fall kunne det være like mye delingsøkonomi å tilby rørleggertjenester som innehaver av en rørleggertang, og kreve fjernet alle faglige krav til rørleggeren.

Nyskapende næring

Norsk drosjenæring er teknologisk fremst i verden. Alle sentraler har apper, og de forbedres hver dag. Vi leverer over 33 millioner turer i året, for alle grupper av kunder, og er limet i kollektivtrafikken.

De som vil rive ned lovverket som sikrer et av verdens beste transportsystemer, må ikke late som det er hevet over diskusjon fordi en teknologisk tsunami i form av et amerikansk selskap er dømt til å vinne. Tvert imot taper Uber nå i land etter land, hvor de har forsøkt å brøyte seg fram på tvers av lovene.

Det er fantastisk i seg selv at Abelia og NHO tar et slikt selskap, under politietterforskning i så godt som hele Europa - inn som medlem, og begynner å kjempe for deres interesser i offentligheten. Lenge uten engang å fortelle at de faktisk var medlem. Og - etter eget utsagn - uten å ha foretatt en seriøs vurdering av taxilovverket, og konsekvensene av å fjerne det.

Delingsøkonomi er bra. Uber er ikke delingsøkonomi, det er organisert piratvirksomhet. De som vil at en profesjonell drosjenæring skal erstattes av hobbyvirksomhet når det passer, må kunne kjempe med ærlighet og argumenter om det saken handler om: Transportpolitikk og samfunnets krav til taxivirksomhet.

Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker