De to forhandlingslederne Roger Moum (Fellesforbundet) tv. og Øystein Trevland (Norges Taxiforbund) th. takker hverandre for årets forhandlinger. Foto: Norges Taxiforbund

Kompetanseløft i fokus i ny taxioverenskomst

Mandag 10. juni klokken 18:30 kom Fellesforbundet og Norges Taxiforbund til enighet om den nye taxioverenskomsten.

Kompetanseheving som Prioritet

En sentral del av den nye avtalen er satsingen på kompetanseheving blant ansatte i taxibransjen. Partene har forpliktet seg til å arbeide målrettet med dette frem mot tariffoppgjøret i 2026. Det vil bli lagt til rette for etter- og videreutdanning, noe som skal bidra til å styrke de ansattes ferdigheter og dermed forbedre kvaliteten på tjenestene som tilbys.

Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund, uttaler:

"Vi har lenge sett behovet for å heve kompetansen blant våre sjåfører. Denne avtalen gir oss muligheten til å sette i gang nødvendige tiltak som vil sikre at våre medlemmer står sterkere rustet for fremtiden. Et kompetanseløft er avgjørende for å forbedre arbeidsforholdene og tjenestekvaliteten i bransjen."

Partene skal også vurdere resultatene av regjeringens varslede arbeid i kompetansereformutvalget, for å sikre at dette tilpasses bransjens behov på best mulig måte. Dette innebærer blant annet å se på hvordan ansatte kan få rett til fri for å gjennomføre kompetansehevende tiltak, samt å sikre finansiering for å dekke inntektstap under utdanningen.

Økte lønnssatser for bedret kjøpekraft

Den nye avtalen innebærer også konkrete lønnsforbedringer. Det innføres et kronetillegg på kr 11,19, og minstelønnssatsen i regulerte områder økes med 2 prosentpoeng til 42%. I uregulerte områder gis en økning på 2 prosentpoeng basert på lokale satser. Disse tiltakene skal bidra til å bedre kjøpekraften for de ansatte, som har opplevd betydelige reallønnsnedganger de siste årene.

Uravstemning 25. juni

Roger Moum og resten av forhandlingsdelegasjonen fra Fellesforbundet anbefaler medlemmene å sette seg godt inn i resultatet og benytte stemmeretten ved uravstemmingen som finner sted 25. juni. Delegasjonen var enstemmig i sin anbefaling av resultatet.

Varighet og forbehold

Overenskomsten gjelder fra 1. mai 2024 til 30. april 2026, og vil bli forlenget ett år om gangen dersom den ikke blir sagt opp skriftlig med to måneders varsel av en av partene. Det tas forbehold om å justere, endre eller fremme nye krav ved behov.

Forhandlingsdelegasjonene

Norges Taxiforbund:

 • Øystein Trevland, styreleder
 • Torbjørn Brenna, direktør
 • Bent Skogli, styremedlem
 • Anne Karlsen Hove, nestleder
 • Nils Børge Øvstedal, styremedlem
 • Tabassum Aslam, samfunnsøkonom
 • Bente Tuxen, juridisk rådgiver

Fellesforbundet:

 • Roger Moum
 • Roald Arentz
 • Sissel Merete Busch
 • Dag-Einar Sivertsen

 

Les hele forhandlingsprotokollen her

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker