Osterøy Taxi, Biler, Foto

Svein-Harald Solberg i Osterøy Taxi viste at det er grunn til bekymring for regelbrudd og manglende oppfølging fra myndighetene.

Kontrolleres regelbrudd?

Kan vi stole på at konkurranse skjer på like vilkår, og at regelbrudd kontrolleres?

Det var tema for innlegget som Svein-Harald Solberg holdt for fylkesledere og Forum for taxisentraler. En anmeldelse fra mai i år etterforskes i Økokrim og A-krim, men det er stor bekymring for hvordan regelverket følges opp. Det er sykehusinnkjøp og løyvemyndigheten som er anmeldt av NT avdeling Hordaland.

Bakgrunnen er gjennomføring av pasientreiser på Voss, med ikke uniformerte biler, biler med selskapsvognløyver uten at de fyller kravene til slike løyver og følger reglene for dem. Det er mistanke om at biler uten løyve benyttes, og det er uklart hvem som eier bilene som benyttes.

Vant anbud uten å ha nok kapasitet

Bakgrunnen var at Christiania Taxi vant et anbud, men uten å ha nok kapasitet. Derfor ble det utstedt selskapsvognløyver for å kjøre taxiturer.

Løyvemyndighetene kaster ballen over til vegvesen og politi, men disse vet ikke hva de skal kontrollere om de stopper en bil, sa Solberg, som mener seriøse aktører blir stående alene. I et presseoppslag frykter vegvesenet kollaps etter frislippet av antall drosjer.

12 kommuner i Hordaland står nå uten avtale om pasientkjøring. Bare for Voss og Os er det inngått avtaler.

Solberg stilte også store spørsmål ved anbudsprosessen. I runde to måtte lokaler sentraler gi tilbud 24/7, mens andre kunne gi bare på dagtid. Etter et brev fra Solberg, ble konkurransen så avlyst.

Ifølge forskrift skal utgående avtaler løpe til ny er inngått, men Sykehusinnkjøp sa dem opp. «Panikk» i Helse Bergen førte til egen utlysing for dialysepasienter. Heller ikke her ble reglene fulgt. Da dette ble påpekt, fikk drosjene avtale sendt etter 7 minutter, sa Solberg.

I tillegg til problemene ved anbud observeres stadig flere utenlandske aktører i næringen, gjerne knyttet til reiselivsvirksomheter, men uten at de er registrert med løyver.

Jan Valeur spurte om det burde dannes en sentral aksjonsgruppe for å se på regelbrudd, og Øystein Trevland mente forbundet og Forum for taxisentraler kunne se på dette sammen.

Kjersti Toppe etterlyser gjennomgang av pasientordninga

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) spør helseminister Bent Høie om saken fra Voss, og etterlyser en gjennomgang av pasientreiseordninga. Det skjer gjennom et skriftlig spørsmål. 

Til avisa Hordaland uttalte Toppe at situasjonen på Voss og i Bergen er uakseptabel. Etter at Christiania Taxi overtok på Voss, er det kommet inn 108 klager. Lang ventetid, dårlig service, utrygge reiseopplevelser og dårlig lokalkunnskap gjør at pasienter vegrer seg for å bruke tjenesten. 

«Det verste er at det tilsynelatande ikkje får nokon konsekvensar for taxiselskapet. Tvert imot vert dei premierte med forlenga kontrakt», sa Toppe, som har inntrykk av at økonomi går foran kvalitet og pasientenes behov. Det må statsråden rydde opp i. «Helseføretaka har eit like stort ansvar for kvaliteten på pasientreisene, som dei har på kvaliteten av behandlingar og undersøkingar. Det er den samla pasientopplevinga som er viktig», sa hun til avisa Hordaland. 

Her er Toppes spørsmål til helseministeren:
«Når aktar regjeringa følge opp stortingsvedtaket om ein gjenomgang av pasientreiseordninga, vil statsråden gripe inn ovanfor helseføretaka for å sikre ei verdig og forsvarleg pasientreiseordning på Voss og i Bergen slik at eldre, sjuke og folk med særskilte behov skal kunne føle seg trygge og ivaretatt på ein verdig og god måte når dei har behov for transport til behandling, og kan statsråden forklare kvifor Christiania Taxi får forlenga kontrakt på Voss når klagene er så mange? 

Begrunnelse 01.02.2020 overtok Christiania Taxi pasientkøyringa på Voss. Det er svært stor misnøye med pasientreiseordninga etter dette og det er fram til august komen inn 108 skriftlege klager på tilbodet. Det handlar om lang ventetid og dårleg service, uerfarne sjåførar med liten lokalkunnskap, dårlege bilar og uheldige hendingar. Folk vegrar seg for å nytte pasientreiser og det kjem meldingar om at pasientar i staden brukar TT- kortet, ordnar med køyring av kjente eller i familien eller lar vere å reise til behandling. I Bergen overtok Norgestaxi og Christiania Taxi over pasientkøyringa i 2017. Då gjekk også klagene i været, frå 50 klager året før til 230 klager året etter. Dei fleste klagene også her handlar om lang venting og dårleg service. Høies svar kan du lese her.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker