LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Foto

Fagbevegelsen, med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i spissen, advarer mot frislipp, som vil undergrave en seriøs næring.

LO frykter for drosje som et profesjonelt tilbud

Det å kjøre drosje skal være et arbeid med anstendige og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. Det sier LO sitt høringssvar, og går imot å oppheve antallsreguleringen.

LO frykter at liberaliseringen vil føre til press på lønns- og arbeidsvilkår og at det undergraver seriøsiteten i næringen. Avskaffelsen av plikten til å være tilknyttet en sentral vil gjøre det vanskeligere for myndighetene å kontrollere næringen.

– En avveiing av antall drosjer i et område kan ikke uten videre løses av markedet uten å akseptere usammenhengende arbeidsdager og et økonomisk utrygt arbeidsliv, skriver LO.

LO påpeker at drosjenæringen også er en del av kollektivtilbudet i Norge og bidrar til å sikre mobilitet for grupper som ikke bruker bil. Funksjonshemmede, eldre, pasienter og skoleelever er blant dem som bruker dette tilbudet. I et land med spredt bosetting er drosjenæringen også viktig i en beredskapssammenheng.

LO frykter at endringene kan svekke et profesjonelt tilbud og samfunnsoppdraget i næringen, heter det blant annet i høringssvaret. 

Advarer på det sterkeste

”Flere løyver gir mer ventetid, mer tomkjøring og både økt forurensning og økte priser for kundene”, skriver Norsk Transportarbeiderforbund.

NTF avviser påstanden i høringsutkastet om at konkurransen er for svak. - Det er ikke i tråd med virkeligheten. Det er økningen i antall løyver i de store byene som har ført til økte priser for kundene.

Dagens overetablering medfører at flerparten av drosjesjåførene arbeider langt utover forsvarlig arbeidstid, med den risiko dette medfører for kunder og andre i trafikken.

Behovsprøvingen, driveplikt, og tilknytningsplikt til sentra er tre grunnpilarer i drosjepolitikken. Organiseringen gjennom sentraler gir en trygghet for kundene og muligheter for å drive mer effektivt enn enkeltstående løyvehavere.

Synspunktene til flertallet i Delingsøkonomiutvalget er preget av manglende kompetanse om drosjenæringen, og av rene ideologisk forankrede politiske forslag. De må avvises som grunnlag for endring av norsk drosjeregulering.

Det er ikke vist til noen teknologiske endringer som skulle tilsi at det er behov for å gjøre endringer i norsk drosjeregulering.

Det er fullt mulig å beholde reguleringene innenfor EØS, av allmenne hensyn. Vi har etterlyst redegjørelse om reguleringene i andre EU og EØS-land, og advarer på det sterkeste mot å oppheve behovsprøvingen og driveplikten. Uforutsigbart for kundene og prisene vil forventes å stige, skriver transportarbeiderforbundet.

Ideologiske grunner

Yrkestrafikkforbundet (YTF), som er en del av YS, registrerer at departementet tolker ESA i meget restriktiv retning uten å forsøke å utforske handlingsrommet i EØS-avtalen.

” Det er i tillegg åpenbart også både ideologiske og politiske grunner som ligger bak forslagene fra departementet”.

Det burde være mulig å regulere drosjenæringen gjennom kvalitative krav som i praksis begrenser antallet drosjeløyver hvis man ikke lenger skal ha kvantitative begrensninger. Et frislipp slik departementet foreslår vil hverken være til fordel for kundene, næringen eller samfunnet som helhet.

Drosjenæringen må få forutsigbare forhold, slik at det er mulig å legge opp til en fornuftig drift. I dag er det et problem at de som er ansatt i næringen har svært dårlige lønns- og arbeidsforhold, på grunn av dårlig inntjening i næringen. Næringen må reguleres slik at det bidrar til trygge og ryddige arbeidsforhold for sjåførene.

Yrkestrafikkforbundet er uenig i departementets forslag om å oppheve tilknytningsretten- og plikten. Vi er redd dette vil føre til at man får uavhengige taxier som opptrer på en useriøs måte overfor kundene når det gjelder pris og forutsigbarhet. Erfaringen fra blant annet Sverige med såkalte «friåkere» viser at dette kan bli et problem.

Yrkestrafikkforbundet ønsker derimot at sentralene i større grad skal kunne få løyver og ha arbeidsgiveransvaret for sjåførene. I dette ligger det at man må tilstrebe at ansatte får fast heltids ansettelse og normale arbeidsbetingelser. Dette gjør at vi støtter forslaget om å åpne for å gi løyver til selskaper.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker