Taxi i bymiljø i Arendal. Foto

Summen av pandemi og frislipp er dramatisk for drosjenæringen. (Arkivfoto fra Arendal)

Mange er usikre på framtiden

Kombinasjonen av ett års pandemi og frislipp tærer hardt på drosjenæringen. Mange er usikre på framtiden.

Fylkesleder i NT avdeling Aust-Agder, Oddrun Gjeruldsen sier til bladet TAXI nr 2 at de har vært heldige som har hatt pasientkjøring, skolekjøring og TT - kjøring i denne tida. I tillegg var de heldig å få etterbetalt en del av tapte utgifter fra perioden mars og april 2020 da skolene var stengt.

- Sommeren ble ikke så aller verst, men senere har det vært en sørgelig utvikling med økt smitte og flere nedstenginger i fylket, noe næringen selvsagt lider under.

-Mange har valgt å si opp reserveløyvene, og flere sier også opp hovedløyvet. Påkjenningene med lange dager, og få turer blir rett og slett for store.

- I etterkant av ny lov har personer vi ikke kjenner til, fått seg et løyve. Vi ser at flere har taxikjøring som en bigeskjeft, så hvor dette ender vet ikke jeg, avslutter Oddrun Gjeruldsen.

Deregulering slo feil

Fylkesleder Kristian Nilsen i Trøndelag sør sier at taxinæringen i Trøndelag og Trondheim er hardt rammet på flere plan. - Det er ingen tvil om at Regjeringens valg om å deregulere næringen har slått feil.

- Politikerne har snakket mye om at prisene på taxi har vært for høy, og kvaliteten for lav. Ser vi tilbake til 1999 begynte politikerne allerede da med å fragmentere næringen gjennom å øke antall løyver og taxisentralkonsesjoner. Etter min mening var dette et mislykket forsøk på deregulering av næringen i de større byene. Med dette kom overetablering i byene, i motsetning til distriktet. I distriktet ble næringen driftet etter opprinnelig modell, behovsprøving. Dette har vist seg å være det beste for samfunnet og næringen.

Det har nå gått fem måneder siden dereguleringen, og det ser ikke lovende ut. Sånn som situasjonen er i dag, mangler det kontroll på «friåkerne». Løyvemyndighetene har ikke lenger oversikt, eller verktøy til å regulere løyvehavere uten tilknytning til drosjesentral. Dette er en politisk handling, som vi dessverre ikke får gjort med slik situasjonen er i dag, sier Nilsen.

Tallene for nov-des 2020 viste en omsetningssvikt på 30-50 prosent. Dette er dramatiske tall, som ser ut for å vedvare. For distriktene derimot ser det noe lysere ut, fordi omsetningen i hovedsak kommer fra offentlig anbudskjøring.

- Det har vært mye frustrasjon og fortvilelse det siste året. Mange ble permittert tidlig i denne fasen, og er det fortsatt. Flere har sluttet i næringen, og mange planlegger å avvikle, eller finne seg en annen jobb.

NRK meldte at så mange som 3 000 drosjesjåfører på landsbasis har sluttet i drosjenæringen i løpet av pandemien. Siden frislippet er det samtidig tatt ut i underkant av 300 løyver i Trøndelag.

- Jeg satser på at fornuften seirer ved høstens stortingsvalg. Da håper jeg vi ser at politikerne helt, eller delvis reverserer dereguleringen av drosjenæringen. Ved å behovsprøve antall drosjesentralkonsesjoner vil antall løyver reguleres, noe som er nødvendig om man skal unngå at en hel næring går helt eller delvis til grunne.

Halvert på kveld og helg

- Pr nå har vi anbudskjøring, som skaffer kjøring på dagtid. Men vi er spente, både på skoleanbud med enerett i Indre Østfold, og helseanbud for hele fylket. Vi venter svar i nær fremtid, sier Bent Skogli i NT avdeling Østfold.

- På kvelder og helger er kjøringen mer enn halvert. Og da er det jo selvsagt ikke veldig bra med nyetableringer som vil «spise av kaka».

Når det gjelder korona har vi få, eller ingen sjåfører som har blitt smittet på jobb. Men mange har opplevd å bli satt i karantene. Dette er gjerne i forbindelse med fritid.

Hva skjer i morgen? Hvilke restriksjoner blir satt i verk? Det blir veldig vanskelig å planlegge. Og vi er selvsagt skremt når vi ser hvilke priser Christiania Taxi vinner helseanbud med. Er dette fremtiden vil nok mange av de dyktige drosjesjåførene slutte i yrket, sier Skogli.

Dyster framtid

I Akershus har omsetningen generelt falt med 40-50 prosent og frafallet av løyvehavere er stigende. Det er offentlige kontrakter som holder liv i tilværelsen. Sentraler som har lite offentlig kontrakter, sliter mer. I en av sentralene har 40 prosent av løyvehaverne sluttet siste 12 måneder. Vi ser også at frislippet bidrar til at konkurransen om pasienttransport øker betraktelig, og at km-prisene nå er under kr 10,-. Etablerte sentraler klarer ikke å følge denne utviklingen. Framtiden er dyster, sier fylkesleder Ole Emil Johansen.

Færre rullstolbiler

Drosjeeiere, og sentraler som har maxitaxi/rullestolbiler, er veldig usikker på om dette er noe de vil fortsette å ha. Noen sentraler har allerede redusert antall biler, og noen sier helt klart at de kommer til å kjøpe mindre biler neste gang.

Utdrag fra TAXI nr 2, 2021. 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker